| | |

Ο ΠΟΥ θέλει να καταστήσει τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης υποχρεωτική για τις κυβερνήσεις

Το διοικητικό όργανο του ΠΟΥ υπέγραψε σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση των επιστημών συμπεριφοράς στην πολιτική υγείας. Ένα φυλλάδιο που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ροκφέλερ καθιστά σαφές περί τίνος πρόκειται στην πραγματικότητα: εκτεταμένη χειραγώγηση της κοινής γνώμης προς το συμφέρον μιας παγκόσμιας αρχής που πιστεύει ότι κατέχει την επιστημονική αλήθεια.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σε συνεδρίασή του που ολοκληρώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου, ενέκρινε σύσταση προς την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, η οποία θα συνεδριάσει στα τέλη Μαΐου, να εγκρίνει ψήφισμα με τίτλο “Επιστήμες συμπεριφοράς για καλύτερη υγεία”. Η αφετηρία είναι ένα σχέδιο ψηφίσματος που υπέβαλαν οι ΗΠΑ μαζί με άλλες έντεκα χώρες, κυρίως της Ασίας.

Το κείμενο του προτεινόμενου ψηφίσματος αναφέρει (σε αποσπάσματα):

“Η 76η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας,

  • Αναγνωρίζοντας ότι (…) οι παρεμβάσεις για την αλλαγή της συμπεριφοράς είτε των ατόμων όσον αφορά την ίδια τους την υγεία είτε των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας και των επαγγελματιών υγείας απαιτούν μια ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανθρωπολογία, την επικοινωνία, την οικονομία, τις νευροεπιστήμες, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία,
  • Ανησυχεί για τον αντίκτυπο που έχει στις συμπεριφορές η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19,

ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη (…)

  • να αναπτύξουν και να διαθέσουν βιώσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της τεχνικής ικανότητας για τη χρήση της επιστήμης της συμπεριφοράς στη δημόσια υγεία,
  • να δημιουργήσουν λειτουργίες ή μονάδες της επιστήμης της συμπεριφοράς για την παραγωγή, την ανταλλαγή και τη μετάφραση στοιχείων, προς ενημέρωση μιας εθνικής στρατηγικής, κατά περίπτωση,

ΖΗΤΕΙ από τον Γενικό Διευθυντή να,

  • να ενσωµατώσει τις προσεγγίσεις της συµπεριφορικής επιστήµης στο έργο του Οργανισµού και να υποστηρίξει τις αναγκαίες διαρθρωτικές εκτιµήσεις, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, οµάδων, µονάδων ή λειτουργιών συµπεριφορικής επιστήµης και τη διάθεση επαρκούς χρηµατοδότησης και ανθρώπινων πόρων,
  • να υποστηρίξει τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, στην ανάπτυξη ή την ενίσχυση των λειτουργιών ή μονάδων συμπεριφορικής επιστήμης,
  • να αξιολογεί, στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων, βάσει προηγούμενου αιτήματος του (των) ενδιαφερόμενου(-ων) κράτους(-ων) μέλους(-ων), τις πρωτοβουλίες της επιστήμης της συμπεριφοράς, όπως πολιτικές, παρεμβάσεις, προγράμματα και έρευνα, και να μοιράζεται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων,
  • να παρέχει τεχνική βοήθεια σχετικά με την επιστήμη της συμπεριφοράς, κανονιστική καθοδήγηση, ανάπτυξη ικανοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων στα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματός τους, μεταξύ άλλων μέσω της Ακαδημίας του ΠΟΥ,
  • να συγκεντρώσει και να διαδώσει στοιχεία σχετικά με τα βελτιωμένα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των επιστημών της συμπεριφοράς στη δημόσια υγεία
  • να αναπτύσσει καθοδήγηση, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των επιστημών της συμπεριφοράς, η οποία να αντιμετωπίζει τις προτεραιότητες της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της διστακτικότητας στα εμβόλια, καθώς και την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς πληροφορίες που έρχονται σε σύγκρουση με τα στοιχεία που βασίζονται στη δημόσια υγεία.”

Εκ των πραγμάτων, αυτές οι προσεγγίσεις των επιστημών συμπεριφοράς και όσοι τις χρησιμοποιούν θα προέρχονται κατά συντριπτική πλειοψηφία από κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και χρηματοδοτούνται από μεγάλα ιδρύματα που συνδέονται με εταιρείες, όπως το Ίδρυμα Gates, το Ίδρυμα Rockefeller και το Wellcome Trust.

Συνολικά, το ψήφισμα μπορεί να φαίνεται καλοπροαίρετο και ακίνδυνο στους κανονικούς αποδέκτες. Ωστόσο, οποιοσδήποτε έχει παρακολουθήσει πιο προσεκτικά τον ΠΟΥ θα σκεφτεί ανακοινώσεις όπως, “Η επιστήμη μας ανήκει” ή τον μόλις πρόσφατα ανακοινωθέν στόχο του να “εμβολιάσουμε” τουλάχιστον το 100% των ατόμων άνω των 60 ετών και των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά του Covid, τη δαιμονοποίηση των σκεπτικιστών του εμβολίου Covid σε ένα βίντεο του ΠΟΥ ή την παρακολούθηση των παγκόσμιων μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον ΠΟΥ σε στυλ NSA, και ως εκ τούτου θα το διαβάσει με λίγη περισσότερη καχυποψία.

Η εμπειρία δείχνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ και η δημόσια αξιολόγηση της κυβερνητικής δράσης, οι οποίες θα εκδίδονταν μόνο “κατόπιν αιτήματος”, δεν θα είναι και τόσο εθελοντικές και μη δεσμευτικές όπως υποτίθεται θα έπρεπε να είναι, ιδίως για τις φτωχότερες χώρες που εξαρτώνται από δωρεές από ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς και πλουσιότερες κυβερνήσεις.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο ΠΟΥ υποτίθεται ότι θα παρέχει πληροφορίες μόνο για “βελτιωμένα” αποτελέσματα μέσω της εφαρμογής της επιστήμης της συμπεριφοράς και όχι για πιθανές αρνητικές συνέπειες. Οι συντάκτες του ψηφίσματος θέλουν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι τέτοιες αρνητικές συνέπειες ή ηθικά προβλήματα δεν μπορούν να υπάρξουν, εάν η επιστήμη της συμπεριφοράς χρησιμοποιείται για να επηρεάσει ή να χειραγωγήσει τους ανθρώπους υπέρ των συμπεριφορών που επιθυμεί ένας οργανισμός ή μια κυβέρνηση.

Έπαινος από το Ίδρυμα Rockefeller

Και εδώ είναι που έρχεται το Ίδρυμα Rockefeller, το οποίο ευτυχώς καθιστά σαφέστερο περί τίνος πρόκειται. Με ένα tweet ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΥ για την υιοθέτηση του ψηφίσματος, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε το πρόγραμμα Mercury που χρηματοδοτεί μαζί με το Ίδρυμα Gates.

μτφρ. κειμένου εικόνας: Το Ίδρυμα Ροκφέλερ @RockefellerFan-7 – Είμαστε ενθουσιασμένοι που το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ συνέστησε στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας την έγκριση ψηφίσματος για την ενίσχυση της χρήσης της κοινωνικής και συμπεριφορικής επιστήμης για καλύτερα αποτελέσματα υγείας. — Τα εργαλεία δημόσιας υγείας που σώζουν ζωές σώζουν ζωές μόνο όταν τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Για να σημειώσουμε πρόοδο, πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την ανθρώπινη συμπεριφορά, έτσι ώστε τα προγράμματα να είναι ανταποκρίσιμα, προσβάσιμα και δίκαια στις ανάγκες της κοινότητας.

Το εάν αυτός ο έπαινος για τον ΠΟΥ σημαίνει ότι το Ίδρυμα συμμετείχε στη σύνταξη του σχεδίου ψηφίσματος, δεν το γνωρίζουμε.

Το Mercury είναι ένα πρόγραμμα ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Με έναν τέτοιο μπάτζετ, μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει αρκετή συμπεριφορική επιστήμη. Η ιστοσελίδα του προγράμματος αναφέρει:

“Το Mercury Project είναι μια κοινοπραξία κοινωνικών και συμπεριφορικών επιστημόνων και επαγγελματιών που δεσμεύονται να εντοπίσουν οικονομικά αποδοτικές και παρεμβάσεις για την αύξηση της ζήτησης εμβολιασμού. Ενώ έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στον μετριασμό των προβλημάτων της προσφοράς εμβολίων, πολύ λιγότερες προσπάθειες έχουν αφιερωθεί στην επίλυση των προβλημάτων της ζήτησης εμβολιασμού (WHO 2022). Οι ομάδες της κοινοπραξίας Mercury Project αξιολογούν μια σειρά παρεμβάσεων που ποικίλλουν ως προς το περιβάλλον, το πληθυσμό-στόχο και την αναλογία κινδύνου/απόδοσης, με στόχο τον εντοπισμό εκείνων των παρεμβάσεων που αυξάνουν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τη ζήτηση εμβολιασμού σε κλίμακα. (Kremer et al. 2021)”

Τα “εμβόλια” κατά του Covid συγκαταλέγονται ρητά στους εμβολιασμούς ρουτίνας, των οποίων η θετική ισορροπία όφελους/κινδύνου θα πρέπει να αποκλείεται για όλους, εκτός από τους πιο παραπλανημένους και ένθερμους σκεπτικιστές των εμβολίων.

Τα Mercury Projects

Αν κοιτάξετε την περιγραφή των χρηματοδοτούμενων εργασιών, θα έχετε μια πολύ ξεκάθαρη αίσθηση του πού κατευθύνονται τα πράγματα: απροκάλυπτα προς την κατεύθυνση της χειραγώγησης.

Υπάρχει ένα πειραματικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τη δημόσια υγεία από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Τανζανία:

“AFYA YAKO: Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για τη δημόσια υγεία μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης στην Τανζανία
Συνεργαζόμενοι με τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Τανζανία για την παραγωγή εβδομαδιαίων προγραμμάτων για τη δημόσια υγεία, σχεδιασμένων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, οι ερευνητές θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα μιας τετράμηνης εθνικής εκστρατείας, Afya Yako (“Η υγεία σας” στα Σουαχίλι). Η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει ένα σενάριο ραδιοφωνικού δράματος και έναν αμφίδρομο διάλογο που ενθαρρύνεται μέσω ραδιοφωνικών κλήσεων.”

Υπάρχει επίσης “μια μεγάλη μελέτη για την ενίσχυση των ποσοστών εμβολιασμού”:

“BOOSTING BOOSTERS AT SCALE: Σε συνεργασία με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, οι ερευνητές θα δοκιμάσουν ταυτόχρονα διαφορετικές τακτικές που αποσκοπούν στην αύξηση της πρόσληψης αναμνηστικών εμβολίων Covid-19. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μηνύματα από έμπιστους αγγελιοφόρους καθώς και προσφορές για την επιδότηση του κόστους μεταφοράς στους χώρους εμβολιασμού.”

Υπάρχει ένα σημαντικό κοινό έργο με το Youtube για να προσδιοριστεί πειραματικά πώς μπορούμε να “βοηθήσουμε τους ανθρώπους να διακρίνουν μεταξύ αληθινών και ψευδών πληροφοριών και να μειώσουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών σε διαδικτυακούς χώρους.” Το τι είναι σωστό και τι λάθος, σημειωτέον, καθορίζεται από τον ΠΟΥ (μότο: “Η επιστήμη μας ανήκει”).

Ακόμη πιο ύπουλο είναι το ερευνητικό πρόγραμμα “Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω μηνυμάτων που δημιουργούνται στις κοινότητες.” Σε αυτό το έργο, οι ερευνητές, σε συνεργασία με το Facebook, το Youtube και τοπικές “μη κυβερνητικές οργανώσεις” στη Βραζιλία, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των πληροφοριών για την υγεία που “δημιουργούνται από τα μέλη μιας συγκεκριμένης κοινότητας” για τη βελτίωση της ετοιμότητας εμβολιασμού και για να διαπιστώσουν αν λειτουργούν καλύτερα από τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται σήμερα από κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες και οργανισμούς δημόσιας υγείας. Φυσικά, τα μηνύματα αυτά δεν αναπτύσσονται από τους αμειβόμενους φορείς επιρροής από τις κοινότητες.

Όχι λιγότερο χειριστικό και ασεβές προς την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων είναι το πρόγραμμα “Αξιοποίηση των Influencers για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης”. Σε αυτό, “οι θετικοί φορείς επιρροής (influencers) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – δημοσιογράφοι υψηλού προφίλ και κοινωνικοί ακτιβιστές με σχετικά μεγάλο τοπικό κοινό – θα λάβουν εκπαιδευτικούς πόρους ψηφιακού γραμματισμού και ελέγχους δεδομένων (fact-checks), μαζί με μια μέτρια οικονομική αποζημίωση.”

Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες εξαιρετικά αμφισβητήσιμες προσεγγίσεις, στις οποίες άνθρωποι σε φτωχές χώρες με χαμηλά επίπεδα προστασίας χρησιμοποιούνται ως φτηνά ή ανυπεράσπιστα πειραματόζωα για τεχνικές χειραγώγησης. Αλλά το βραβείο για το πιο κυνικό πρόγραμμα πηγαίνει στο:

“TARGETING HEALTH MISINFORMATION NETWORKS” (ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ): Παρεμβάσεις μετασχηματισμού δικτύου για τη μείωση της διάδοσης της παραπληροφόρησης για την υγεία στο διαδίκτυο
(…) Ένας λογαριασμός Twitter παρακολούθησης παραπληροφόρησης για την υγεία θα παρακολουθεί συνεχώς την αναδυόμενη παραπληροφόρηση για την υγεία στο αγγλόφωνο Twitter και θα παρέχει αντί-μηνύματα στους αποδέκτες αυτής της παραπληροφόρησης, με στόχο να παρακινήσει τους χρήστες να μην ακολουθήσουν την πηγή».”

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που ήδη σήμερα προσφέρουν και θα προσφέρουν σύντομα, οι υπολογιστές και η τεχνητή νοημοσύνη, το βήμα προς τον έλεγχο και τη χειραγώγηση ολόκληρης της ροής των πληροφοριών των ανθρώπων δεν είναι μεγάλο. Μόνο τεχνοκράτες με ολοκληρωτικές φιλοδοξίες μπορούν να μη βλέπουν ηθικά προβλήματα που αξίζει να συζητηθούν στην προώθηση της χρήσης τέτοιων προσεγγίσεων της επιστήμης της συμπεριφοράς.

Η επιλογή του ονόματος για το πρόγραμμα Rockefeller ταιριάζει απόλυτα με τον ισχυρισμό του ΠΟΥ ότι είναι θεϊκός και κατέχει αποκλειστικά την μοναδική αλήθεια, την οποία το κοινό πρέπει να πιστέψει. Ο Ερμής είναι ο αγγελιοφόρος των θεών στη ρωμαϊκή μυθολογία.

Συμπέρασμα

Οι μεθυσμένοι από την εξουσία τεχνοκράτες στη Silicon Valley, την Ουάσιγκτον και τη Γενεύη πρέπει να εμποδιστούν. Το ψήφισμα δεν πρέπει να εγκριθεί στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας. Και η συνθήκη του ΠΟΥ για την πανδημία, η οποία στο σχέδιο που κυκλοφορεί περιέχει ομοιότητες με το ψήφισμα, δεν πρέπει να υιοθετηθεί. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει να την υποστηρίζει. Και πρέπει να απαγορευτεί στον ΠΟΥ να επιβάλει τη μονόπλευρη και εξίσου αντιεπιστημονική και φιλική προς τις επιχειρήσεις άποψή του για τη μία και μοναδική επιστημονική “αλήθεια” μέσω της χειραγώγησης και της λογοκρισίας των κοινωνικών και άλλων μέσων ενημέρωσης.

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Money and More

Suggest a correction

Similar Posts