Η νέα κυβέρνηση της Σουηδίας επιθυμεί τη διατήρηση του δικαιώματος πληρωμής με μετρητά
|

Η νέα κυβέρνηση της Σουηδίας επιθυμεί τη διατήρηση του δικαιώματος πληρωμής με μετρητά

Πηγή: Häring, Geld und mehr, 22/01/2024 22. 01. 2024 | Η κατάργηση των μετρητών δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει, αλλά γίνεται με την υποστήριξη των κυβερνήσεων. Αν οι πολίτες δεν το επιθυμούν πλέον και εκλέξουν ή απειλήσουν να εκλέξουν μια νέα κυβέρνηση, τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν αρκετά γρήγορα. Μετά την Ιταλία, την…