| | |

Η υγεία μετατρέπεται σε ετοιμότητα για πανδημίες, τεράστιες δαπάνες και ταχεία ανάπτυξη εμβολίων mRNA για λοιμώξεις, αλλά ίσως και για όλες τις άλλες ιατρικές καταστάσεις

Έγγραφα από την Επιτροπή της ΕΕ και την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν ήδη ενταχθεί στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Βιοασφάλειας ή αλλιώς στην ετοιμότητα για πανδημία.

Η Ευρώπη εξέδωσε την έκθεσή της για την Παγκόσμια Ατζέντα Υγείας τον Μάρτιο, και δεν αφορά την υγεία, αλλά το να γίνει η υγεία ο κινητήριος μοχλός για τον ΠΟΥ/παγκοσμιοποιητική ατζέντα. Δεν αποτελεί έκπληξη υποθέτω. Αλλά το να το βλέπω τυπωμένο, με πολλές όμορφες εικόνες, κι όλα διευκρινισμένα: λοιπόν, εξεπλάγην. Παρακαλώ ρίξτε μια ματιά σε αυτό.

Μετάφραση κειμένου εικόνας: ΕΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ – Καλύτερη υγεία για όλους σε έναν κόσμο που αλλάζει. “Καθώς μετατοπίζουμε την εστίαση στο τι πρέπει να κάνουμε, μια εξίσου θεμελιώδης μετατόπιση πρέπει να επέλθει στο πώς να το κάνουμε. Μια νέα παγκόσμια υγειονομική τάξη ξεπροβάλλει -και η ΕΕ πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωσή της μέσω μιας πιο στρατηγικής και αποτελεσματικής δέσμευσης. Η παγκόσμια διακυβέρνηση θα απαιτήσει μια νέα εστίαση για τη διατήρηση ενός ισχυρού και ευέλικτου πολυμερούς συστήματος, με πυρήνα έναν Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος θα είναι τόσο βιώσιμα χρηματοδοτούμενος όσο και υπεύθυνος και αποτελεσματικός. Η συναίνεση θα πρέπει να οικοδομηθεί μέσω της εμβάθυνσης της συνεργασίας μέσω της G7, της G20 και άλλων παγκόσμιων, περιφερειακών και διμερών εταίρων. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την ουσιαστική διαδικασία κάλυψης των υφιστάμενων κενών στην παγκόσμια διακυβέρνηση, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και εξασφαλίζοντας τη συνοχή της δράσης. Αυτό θα απαιτήσει στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την υποστήριξη των στόχων της στρατηγικής αυτής.
Μετάφραση κειμένου εικόνας: Τα εμβόλια πρέπει να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται σε παιδιά και ενήλικες, ιδίως στην Αφρική
Υποστηρίξτε τη εκτεταμένη χρήση εμβολίων κατά των παιδικών ασθενειών και όλο και περισσότερο για την υποστήριξη της υγείας των ενηλίκων, μεταξύ άλλων με τη συνέχιση της ισχυρής υποστήριξής της προς το Gavi3, τη Συμμαχία Εμβολίων που συμβάλλει στην αύξηση της δίκαιης και βιώσιμης χρήσης των εμβολίων. Να διασφαλίσει ότι αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται καινοτόμα εμβόλια, θεραπείες και διαγνωστικά για νέες, διαδεδομένες ή παραμελημένες λοιμώδεις και μη μεταδοτικές ασθένειες. μεταξύ άλλων μέσω της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη” και την “Σύμπραξη ΕΕ-Αφρικής για την παγκόσμια υγεία και τις Κλινικές δοκιμές αναπτυσσόμενων χωρών (EDCTP3)” για την έρευνα, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ενίσχυση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος στην υποσαχάρια Αφρική.
Μετάφραση κειμένου εικόνας: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 7.
Ενίσχυση των ικανοτήτων για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση και την έγκαιρη ανίχνευση των απειλών για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η COVID-19 ανέδειξε τη σημασία των ισχυρών ικανοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης και της επαρκούς χρηματοδότησης για τη διάσωση ζωών. Η πανδημία έδειξε επίσης ότι η δαπάνη δισεκατομμυρίων θα είχε σώσει τρισεκατομμύρια (ανθρώπινες ζωές).
Η COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της ισχυρής ετοιμότητας και των ικανοτήτων αντίδρασης και της επαρκούς χρηματοδότησης για τη διάσωση ζωών.
Η δαπάνη δισεκατομμυρίων θα είχε σώσει τρισεκατομμύρια
Θα είναι ουσιαστικής σημασίας η παροχή βιώσιμης χρηματοδότησης στον ΠΟΥ και η πρωτοπορία σε καινοτόμους τρόπους κάλυψης των κενών, όπως το Ταμείο Πανδημίας, το οποίο η Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ συνίδρυσαν ως κύριοι συνεισφέροντες.
Μετάφραση κειμένου εικόνας: Ο ΠΟΥ είναι ο απαραίτητος ακρογωνιαίος λίθος του πολυμερούς συστήματος υγείας
Θα δοθεί προτεραιότητα στους ακόλουθους άξονες δράσης:
-Επιδίωξη επίσημου καθεστώτος παρατηρητή της ΕΕ με πλήρη δικαιώματα συμμετοχής ως πρώτο βήμα προς την πλήρη ένταξη στον ΠΟΥ.
-Συμβολή στη βιώσιμη χρηματοδότηση του ΠΟΥ σύμφωνα με τις αποφάσεις της 75ης Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας έως το 2030-2031.
-Προώθηση της μεταρρύθμισης του ΠΟΥ για την ενίσχυση της διακυβέρνησης, της αποτελεσματικότητας, της ανάληψης ευθυνών και της επιβολής των κανόνων του, σύμφωνα με τον καθοδηγούμενο από τα μέλη χαρακτήρα του.
-Ενίσχυση της εστίασης του ΠΟΥ στον ρυθμιστικό του ρόλο σε τομείς παγκόσμιας σημασίας, αρχής γενομένης με ενισχυμένους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας και μια μελλοντική συμφωνία για την πανδημία έως το 2024, και διερεύνηση άλλων τομέων, όπως η διακυβέρνηση των δεδομένων υγείας και το εργατικό δυναμικό.
-Ενίσχυση της συνεργασίας με τον ΠΟΥ, σε κεντρικό και περιφερειακό ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τους προαναφερθέντες μηχανισμούς χαρτογράφησης για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων της ΕΕ και του ΠΟΥ. Αυτοί οι κοινοί στόχοι θα καθοδηγήσουν τη σημαντική εθελοντική συνεισφορά της ΕΕ στον ΠΟΥ. Το 2020 και το 2021, οι εθελοντικές συνεισφορές της Επιτροπής ήταν οι τέταρτες μεγαλύτερες συνολικά και η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 20% του προϋπολογισμού του ΠΟΥ, όντας ο μεγαλύτερος συνεισφέρων.
Μετάφραση κειμένου εικόνας: Γιατί αυτό επιβάλλεται πρώτα στην Ευρώπη;
•Η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη θίγει την εθνική κυριαρχία
•Η υγειονομική περίθαλψη ρυθμίζεται από τις πολιτείες σύμφωνα με το Σύνταγμα, όχι από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ
•Το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Ευρώπης δεν επιτρέπει στους πολίτες να έχουν όπλα
•Οι δυτικοευρωπαίοι εμπιστεύτηκαν τις κυβερνήσεις τους περισσότερο κατά τη διάρκεια της πλανδημίας από ό,τι οι Αμερικανοί
•Οι ΗΠΑ έχουν χαμηλότερα αναφερόμενα ποσοστά εμβολιασμού κατά του COVID από όλη τη δυτική Ευρώπη
Μετάφραση κειμένου εικόνας: Γιατί η Παγκόσμια Ατζέντα Βιοασφάλειας είναι τόσο σημαντική για τις διεθνείς ελίτ εξουσίας;
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΥΚ και η συνθήκη για την πανδημία τους δίνουν τα εξής:
1.Έναν λόγο για τα έθνη να δανείζονται πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, να τα ξοδεύουν σε προϊόντα που τους αποφέρουν κέρδη, και επίσης να κερδίζουν τεράστιες προμήθειες
2.Την αιτιολόγηση για να διεξάγουν βιοεπιτήρηση, και να συλλέγουν και να αποκωδικοποιούν τα γονιδιώματα του παγκόσμιου πληθυσμού για πιθανό κέρδος και πιθανό έλεγχο
3.Έναν λόγο για να απαιτούν ψηφιακά διαβατήρια/ταυτότητες εμβολίων που θα ακολουθούνται από ψηφιακό χρήμα, αποφέροντας εξαιρετικά κέρδη και απόλυτο έλεγχο
4.Έναν λόγο για να παρεμβαίνουν στις γεωργικές δραστηριότητες, την αλιεία και την επεξεργασία τροφίμων, ενώ ισχυρίζονται ότι ευνοούν τη Διατροφική Ασφάλεια και την Βιωσιμότητα, παρόμοια με την κυβερνητική παρέμβαση στον ενεργειακό τομέα
5.Η δυνατότητα μετακίνησης πληθυσμών για την “προστασία” της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και τον περιορισμό της γεωργίας, της εξόρυξης, της βιομηχανικής παραγωγής ή
6.Το δικαίωμα επιβολής μαζικής ψηφιακής επιτήρησης, λογοκρισίας και επιβολής ενός ενιαίου αφηγήματος του ΠΟΥ για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως–αποδίδοντας τον απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών

Στη συνέχεια όμως έπεσα πάνω σε αυτό το αμερικανικό έγγραφο του 2021, υπογεγραμμένο από τον Eric Lander (τότε βοηθό του Προέδρου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία) και τον Jake Sullivan, ακόμα Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.

Αμερικανική ετοιμότητα για πανδημία:
Μεταμορφώνοντας τις δυνατότητές μας
Σεπτέμβριος 2021

Εξισώνουν την πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης για την ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας με το πρόγραμμα Apollo (αποστολή στο φεγγάρι). Μήπως αυτό ήταν ένα λάθος; Διότι η αποστολή Apollo δεν ήταν που απορρόφησε έναν τόνο χρήματα αλλά κατέληξε σε ένα στούντιο να κινηματογραφείται από τον Stanley Kubrick, για να ξεγελάσει εμάς τους ευκολόπιστους Αμερικανούς;

Μήπως οι Λάντερ και Σάλιβαν (ή όποιος έγραψε αυτή την έκθεση) μας έδωσαν μια νύξη ότι η “βιολογική ετοιμότητα” που οραματίζονται θα απορροφήσει πολλά χρήματα αλλά δεν θα οδηγήσει πουθενά;

Δεν ξέρω αν πήγαμε στο φεγγάρι ή όχι. Αλλά παρακολουθώντας τους αστροναύτες στη συνέντευξη Τύπου κατά την επιστροφή τους στη γη, ήμουν πεπεισμένη ότι ντρέπονταν για την απόδοσή τους, αντί να θριαμβολογούν. Παρακολουθήστε το.

Η χρηματοδότηση που απαιτείται σε αυτή την έκθεση για την ετοιμότητα κατά της πανδημίας είναι λίγο πάνω από 65 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα δαπανηθούν σε διάστημα 7-10 ετών. Αλλά όπως σας έδειξα πριν από 2 ημέρες, ο προϋπολογισμός του Προέδρου προς το Κογκρέσο ζητά 20 δισεκατομμύρια δολάρια για το επόμενο οικονομικό έτος για τη βιολογική ετοιμότητα. Η τιμή έχει αυξηθεί.

Με διαφορά το μεγαλύτερο κονδύλι είναι τα εμβόλια: 24,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό είναι ένα απόσπασμα:

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας εμβολίων mRNA και άλλων “προγραμματιζόμενων πλατφορμών “3 – χάρη σε μια δεκαετία και πλέον προνοητικών επενδύσεων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα – έχει αλλάξει τα δεδομένα. Τα εμβόλια mRNA μείωσαν τον χρόνο που απαιτείται για τον σχεδιασμό και τη δοκιμή εμβολίων σε 314 ημέρες – πολύ λιγότερο από τα προηγούμενα εμβόλια, τα οποία χρειάζονταν αρκετά χρόνια. Ήταν επίσης εκπληκτικά αποτελεσματικά κατά του COVID-19.

Άλλο ένα απόσπασμα από την έκθεση για να δικαιολογηθεί η “δαπάνη δισεκατομμυρίων για την εξοικονόμηση τρισεκατομμυρίων“, η οποία είναι αυτολεξεί από την έκθεση της ΕΕ που αναφέρεται παραπάνω και από ορισμένα έγγραφα των ΗΠΑ:

Εκτός από την προστασία της ζωής των Αμερικανών, η ετήσια επένδυση δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό από οικονομική άποψη: Εάν μεγάλες πανδημίες παρόμοιες με το COVID-19, που κοστίζουν στις ΗΠΑ περίπου 16 τρισεκατομμύρια δολάρια, εκδηλώνονται με συχνότητα κάθε 20 χρόνια, ο ετήσιος οικονομικός αντίκτυπος στις ΗΠΑ θα είναι 800 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ακόμη και για κάπως ηπιότερες πανδημίες, το ετήσιο κόστος θα ξεπερνούσε πιθανότατα τα 500 δισ. δολάρια.

Στη συνέχεια, υπάρχει και αυτό, ένα χρονοδιάγραμμα εμβολίων που είναι πανομοιότυπο με το σχέδιο CEPI (οι Gates-Farrar είναι οι κύριοι εμπνευστές του CEPI) για την παροχή εμβολίων στον πληθυσμό τόσο γρήγορα ώστε να μην υπάρχει χρόνος να δοκιμαστούν σε ανθρώπους. Σε 130 ημέρες σχεδιάζουν να έχουν αρκετά εμβόλια για κάθε Αμερικανό. Τέλεια, ε; Όχι, είναι τρομακτικό.

Μετάφραση κειμένου εικόνας: 1.Εμβόλια
Στόχος: Να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας παραγωγής αποτελεσματικών εμβολίων ενάντια οποιασδήποτε οικογένειας ιών.
(1.1) Σχεδιασμός, δοκιμή και έγκριση εμβολίων. Να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός, η δοκιμή και η εξέταση ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου κατά οποιουδήποτε ανθρώπινου ιού εντός 100 ημερών από την αναγνώριση μιας πιθανής αναδυόμενης απειλής πανδημίας.
(1.2) Παραγωγή εμβολίων. Να καταστεί δυνατή η παραγωγή επαρκούς εμβολίου για ολόκληρο τον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 130 ημερών και για τον παγκόσμιο πληθυσμό εντός 200 ημερών από την αναγνώρισή του ως δυνητική αναδυόμενη πανδημική απειλή.
(1.3) Διανομή εμβολίων. Να καταστεί δυνατή η ταχεία και εύκολη παράδοση εμβολίων σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, εξαλείφοντας τις υπερβολικές απαιτήσεις για μεταφορά και αποθήκευση, και να καταστεί δυνατή η κατανεμημένη παραγωγή.
(1.4) Χορήγηση εμβολίων. Να επιτραπούν ταχείες εκστρατείες εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας, απλοποιώντας τη χορήγηση εμβολίων – για παράδειγμα, αντικαθιστώντας την ανάγκη για αποστειρωμένη ένεση με δερματικά επιθέματα και ρινικούς ψεκασμούς και την ανάγκη για πολλαπλές δόσεις με σκευάσματα με σύνθεση αργής αποδέσμευσης.
(1.5) Προσαρμογή εμβολίων. Ανάπτυξη τρόπων ταχείας προσαρμογής, δοκιμής και εξέτασης τροποποιημένων εμβολίων ώστε να συμβαδίζουν με τις μεταλλάξεις στον ιό.

Τώρα ξέρετε τι σχεδιάζουν. Βρισκόμαστε μόλις στο δεύτερο στάδιο μιας πολύ μεγάλης μάχης για τη σωματική μας ακεραιότητα και πολλά άλλα δικαιώματα και ελευθερίες, για να μην αναφέρουμε την περιουσία μας. Ενημερωμένος σημαίνει προετοιμασμένος!

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ενημερωτικό δελτίο COVID της Meryl

Suggest a correction

Similar Posts