Sentralisering av informasjonskontroll! På innsiden av EUs siste forslag om å sensurere mediene
| |

Sentralisering av informasjonskontroll! På innsiden av EUs siste forslag om å sensurere mediene

EU-kommisjonen har foreslått en ny lov for å sentralisere mediesektoren i EU til et felles marked som skal overvåkes av Kommisjonen og nasjonale reguleringsmyndigheter gjennom et nytt europeisk råd for medietjenester. European Media Freedom Act (EMFA), som ble foreslått av Kommisjonen 16. september 2022, fremstilles som et forsøk på å fremme medienes uavhengighet og mangfold,…