|

Договорът на СЗО за пандемията: основните ни човешки права са в опасност

Защо създателите на политики трябва да отхвърлят „новата СЗО“ – дебат относно измененията на МЗП и „ДП+“ на СЗО

Доклад за конференцията в Европейския парламент в Страсбург – 19 април 2023 г. с видеозапис от конференцията

На предстоящата 76-та Световна Здравна Асамблея (СЗА) ще бъдат представени (поне) 307 изменения на Международните Здравни Правила (МЗП) и нулевият проект на Международния Договор за Превенция и Готовност при Пандемии (ДП+), с което ще се постави началото на заключителния период, в който суверенните държави все още могат да отстъпят от предаването на контрола на неизбраната от никого организация СЗО. Документът за реформата на СЗО и неотдавнашното изявление, направено от лидерите на Г-20, показват, че концепцията далеч надхвърля проблемите на общественото здраве и е създадена, за да поеме всяка потенциална автократично обявена криза и нейното решение, разширено от програмата„Едно здраве“.

Измененията на МЗП ще позволят на СЗО и нейните партньори да направят постоянна новата пандемична индустрия, „ДП+“ (договорът) на СЗО е ясно насочен към осигуряване на ресурси и глобално управление, без да е обвързан с отчетност, или с демократичните принципи.

Очаква се окончателният проект на Договора на СЗО за пандемиите да бъде представен през юли 2024 г. на 77-ата Световна здравна асамблея. След това държавите членки ще разполагат с 10 месеца, за да ратифицират или отхвърлят предложенията. Секретността на преговорите и това, което беше обсъждано публично, вече породи опасения, че Пандемичният договор заедно с измененията на МЗП ще лиши членовете на организацията от суверенитет и ще им отнеме контрола върху хората и ресурсите.

Членовете на Европейския парламент свикаха конференция, за да обменят знания, да обсъдят рисковете и да направят крачка напред, за да разкрият последиците от дизайна на „новата СЗО“. Чилдренс Хелт Дифенс Европа, заедно със своите съветници и независими експерти, се възползва от възможността да изрази своите опасения и да потърси решения.

Членовете на ЕП и гост-ораторите споделиха своите виждания и отново подчертаха, че както проектът за договор, така и измененията на МЗП трябва да бъдат разгледани, за да се разбере заплахата, която настоящите проекти и изменения представляват за принципите на нашите демократични общества.

На конференцията говориха членовете на ЕП Виржини Жорон (ФРА), Франческа Донато (ИТА), Мислав Колакушич (ХР), Иван Вилибор Синчич (ХР), Кристиан Терхес (РУМ), Силвия Лимер (ГЕР) и Стасис Якелюнас (ЛИТ). Поканените лектори бяха д-р Волганг Водарг, д-р Дейвид Бел, д-р Силвия Бехрендт и Филип Крузе, магистър по право.

Алберт Бурла, главен изпълнителен директор на Файзер, и Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО, бяха поканени, но отказаха поканите си.

Вижте времевите марки, препратките и материалите под записа.

Резюме и времеви печат на ораторите: Членове на ЕП и експерти (линк)


Виржини Жорон
Член на ЕП, група ИД, Франция

00:00 Виржини Жорон, член на ЕП, откри конференцията, като изрази загрижеността си относно липсата на адекватни процеси на оценка и преглед на пандемията КОВИД във връзка с предложенията на СЗО. Комитетът по КОВИД в Европа не успя да изпълни задачата си да разгледа основните въпроси.

Поканени бяха ключови фигури от последните 3 години – А. Бурла, главен изпълнителен директор на Файзер, и Т. А. Гебрейесус, генерален директор на СЗО, но те отказаха поканите си.


Франческа Донато
Член на ЕП, независим, Италия

03:30 Франческа Донато, член на ЕП, се съсредоточи върху потенциалното въздействие на проектодоговора, не само по отношение на намесата в начина, по който независимите държави могат да решават да управляват общественото здраве, но и по отношение на това как мащабни интервенции и наблюдение с разширен обхват чрез подхода „Едно здраве“ ще вземат връх във връзка с изменението на климата, животновъдството и земеползването, заплашвайки демократичните процеси на суверенните държави. При наличието на един-единствен ръководен орган – СЗО, държавите ще загубят перспективата и надзора върху начина на разпределяне на ресурсите и изпълнението на мандатите. “ Без национален суверенитет няма демокрация“, заключи той.


Мислав Колакушич
Член на ЕП, независим, Хърватия

14:25 Определението за пандемия беше променено, диалогът беше прекъснат, а на всеки, който има различно мнение, беше ефективно попречено да бъде чут в медиите. След дългата история на противоречиви т.нар. пандемии – възникна въпросът: какво прави една пандемия? Тя поражда страх и прехвърля властта към организации като СЗО.


Иван Вилибор Синчич

Член на ЕП, независим, Хърватия

20:18 „Проектодоговорът не е нищо друго освен инструмент (…) за още по-голям контрол върху населението, но този път не само в западния свят, а в целия свят.“ Основните ни човешки права бяха ерозирани през последните 3 години – ако не предприемем нищо, има опасност този процес да продължи. Пандемията се използва от правителствата по света, за да заглушат несъгласието и да ограничат свободата на словото и движението. Превишаването на правомощията на правителството и корупцията са реална заплаха за нашите демокрации. Трябва да държим политическите лидери отговорни. Бъдещето ни зависи от това, което правим днес. “ Кажете „НЕ“ на лошите политики, каквото и да е необходимо“ – това беше заключителното послание на Иван В. Синчич към конференцията.


Кристиан Терхеш

Член на ЕП, ЕКР, Румъния

26:05 “ Суверенитетът принадлежи на народа и се упражнява по два начина: чрез референдум или чрез избрани длъжностни лицаһттр://…. Държавните служители се отчитат пред гражданите. През последните 3 години се наблюдава пълна промяна. Алтернативите са много ясни: робство или свобода.“ Роден в Румъния по време на комунизма, Терхес вече е изпитал какво е усещането, когато единственият избор е този, който ни е представен.


Волфганд Водарф ДМ

32:42 Създава се нов стандарт: СЗО определя болестите, лабораторните стойности и пандемиите. Което означава, че можете да разболеете хората, като просто промените лабораторните стойности и предефинирате параметрите. Това е много проблематично за СЗО, тъй като нейните експерти са спонсорирани от фармацевтичната индустрия. Ако се вгледате във финансирането на СЗО, ще видите как те са просто маркетингов отдел на тази индустрия. Разработвайки социалното решение, Водарг заяви: „Няма демокрация без субсидиарност“

Препратки:

Фалшиви пандемии, Аргументи срещу империята на страха : https://www.amazon.de/-/en/Wolfgang-Wodarg/dp/3949559094

Уебсайт на ВВ: https://www.wodarg.com/


Д-р Дейвид Бел

1:00:07 СЗО трябва да зададе фундаментални въпроси и да им отговори относно събитията от последните 3 години и техните последици. Въпреки че въздействието на т.нар. действия, свързани с пандемията, ръководени от СЗО, е опустошително, СЗО продължава да се движи, за да заграби повече власт и ресурси. Бюджетът на СЗО идваше от страните членки и се изчисляваше чрез БВП на всяка страна. Една държава – един глас. Ситуацията започна да се променя преди 20 години: сега спонсорите плащат за конкретен проект на конкретно място, а понякога и за конкретен резултат. Вместо да влага парите си там, където са необходими, СЗО сега влага парите си там, където спонсорите й кажат да ги вложи, и около 20 % от СЗО сега се финансира с частни средства и частни интереси. Това е само един от многото елементи, с които Бел споделя своя опит и резултатите от изследванията.

Препратки:

Защо политиците трябва да отхвърлят предложенията на СЗО за пандемия 4 април 2023 г. https://childrenshealthdefense. eu/eu-issues/why-policymakers-should-reject-whos-pandemic-proposals/

PANDA, Science-Sense-Society: https://pandata.org/raise-objection-to-proposed-pandemic-treaty-of-the-who/

Институт Браунстоун https://brownstone.org/


Д-р Силвия Берендт, правен директор на ГАЗО

1:14:15 Антипандемичните мерки по света до голяма степен се прилагат чрез изпълнителни заповеди без демократичен контрол и извън демократичния контрол, ръководени от един глобален орган – СЗО. Съществува необходимост от правен анализ и разследване на СЗО и заинтересованите страни, които стоят зад нея. Той призова за създаването на независима правна рамка, която да налага законността на плановете и действията на СЗО.

Препратки:

Предложените изменения на Международните здравни правила: Анализ

Агенция за глобална здравна отчетност: http: //www.ghr.agency/


Филип Крузе, магистър по право

1:39:18 Изменените международни здравни разпоредби на СЗО ще бъдат правно обвързващи в бъдеще. В член 13А държавите членки признават СЗО за ръководен и координиращ орган и се задължават да следват препоръките на СЗО. Държавите членки ще бъдат обвързани с това, което ще премахне държавния суверенитет и ще лиши народите от техните права. Какъв е залогът за суверенните държави и какво може да се направи, за да се спре това заграбване на властта?

Справки:

Заграбване на властта на СЗО – жизненоважна информация за вниманието на юристите и законодателите


Въпроси и отговори: въпроси и отговори: 1:55:41 – край на презентацията


КОЙ ЗНАЕ?

Последните новини за СЗО

Suggest a correction

Подобни статии