CHD Europe arbetar med juridiska frågor och opinionsbildning för att skydda barns hälsa och hälsofrihet, inklusive rätten till fritt och informerat förhandssamtycke till alla medicinska ingrepp.

CHD Europe fick en spännande och lovande start sommaren 2020, i samband med den historiska demonstrationen den 29 augusti i Berlin för att försvara frihet och demokrati. Den fredliga protesten mot de massiva kränkningarna av medborgerliga rättigheter som rullade ut över Europa och världen lockade över 1,5 miljoner frihetskämpar från hela Europa. CHD:s ordförande Robert F. Kennedy, Jr. höll ett historiskt tal där han avslöjade den internationella statskupp som äger rum under täckmantel av pandemibekämpningen. Hans tal var en ögonöppnare för miljontals människor runt om i världen och översattes spontant till dussintals språk med massiv spridning på sociala medier.

Evenemanget i Berlin var ett ypperligt tillfälle att öka medvetenheten om det globala hot mot demokratin som obligatorisk vaccination, övervakningssystem, förstörelse av ekonomin och omställningen av samhället till en digital mänsklighet utgör.

Senta Depuydt, den belgiska journalist som leder CHD i Europa, diskuterade vidare denna internationella agenda och CHD:s verksamhet i ett flertal intervjuer på franska, italienska och engelska i radioprogram och på webben.

Under de få månader som gått sedan starten har CHD Europa också inlett en rad olika aktiviteter, bland annat följande:

Organisation och media
Rättsliga åtgärder och opinionsbildning
  • Tillsammans med andra organisationer lämnade CHD in ett mål om ogiltigförklaring till EU-domstolen i Luxemburg mot EU-parlamentets beslut att avstå från utvärdering av GMO och genetiska risker från Covid-vaccin. Denna förordning antogs utan någon vetenskaplig rapport, kommittéförhör, debatt eller ändring och bryter mot försiktighetsprincipen som fastställs i fördraget om Europeiska unionens arbetssätt.
  • CHD Europe deltog i att kräva och förbereda en kritisk debatt om Covid-responsen i Europaparlamentet. Evenemanget godtogs först och planerades till den 28 oktober, men sköts sedan upp och till sist ställdes det in.
  • CHD Europe medfinansierar också en tysk insats för att undersöka och utvärdera hur barn påverkas av maskbärande och arbetar med juridiska strategier och bästa praxis för att skydda barns säkerhet och välbefinnande.
Under de kommande dagarna kommer CHD Europe att fortsätta med ytterligare opinionsbildning genom att lämna in en ny ansökan om ogiltigförklaring för att stoppa lanseringen av Covid-19-vaccin.

Att öppna en filial i Europa har stimulerat kontakter och utbyte av strategier och expertis över Atlanten. Många människor i Europa blev medvetna om det viktiga arbete som Kennedy och CHD utförde och hörde av sig för att dela med sig och utbyta sina kunskaper. Reiner Fuellmich i Tyskland tog t.ex. initiativ till ett fall där nedstängningsåtgärder vidtagits på grundval av otillförlitlig information som PCR-testning, och detta kommer att upprepas i USA. Dokument som Kennedy har skrivit eller tillhandahållit, t.ex. ett öppet brev till FDA för att sakta ner den amerikanska processen för godkännande av vaccin, har gett användbar information för opinionsarbete i andra länder. CHD:s stämning mot Facebook, som involverar en Frankrike-baserad ”faktagranskare”, och den bredare frågan om censur är avgörande för alla länder. Detta är bara några exempel som visar hur viktigt det är att stärka det internationella samarbetet.

CHD Europe vill göra mer och behöver din hjälp. Under de kommande veckorna kommer vi att informera mer via olika medier och kanaler genom att:
  • Följa upp EU-lagstiftning, policyer och program och dela relevant information mellan organisationer i Europa
  • Organisera översättningar och publicera innehåll på tyska, franska, italienska och spanska samt på engelska
  • Producera en veckovis nyhetsuppdatering om situationen och de åtgärder som vidtagits i Europa
  • Samarbeta med andra organisationer om rättsliga åtgärder, lobbying, petitioner och opinionsbildning
  • Dela med sig av andra initiativ, juridiska strategier och viktig vetenskap i Europa
  • Bjuda in experter för att undersöka vetenskapliga rön, bedöma risker och skador och brainstorma lösningar som skyddar och stärker barns hälsa och upprätthåller mänskliga rättigheter
  • Erbjuda nya perspektiv och insikter om de val vi har
Slutligen behöver vi ditt stöd för att vidta fler rättsliga åtgärder och ställa våra ansvariga EU-lagstiftare till svars.

Vi är inspirerade och tacksamma för möjligheten att samarbeta med Children’s Health Defense’s växande, globala nätverk av experter och passionerade förespråkare som avslöjar orsakerna till epidemierna av kroniska sjukdomar hos barn, håller de ansvariga ansvariga och främjar bättre skyddsåtgärder. Barn är vår mest värdefulla gåva; vi vill erbjuda dem en framtid där de kan vara friska och fria.

Genom att gå med i Children’s Health Defense Europe kommer du att bära facklan med oss och få kontakt med likasinnade individer. Tillsammans kan vi bygga ett nytt samhälle som bygger på integritet, ömsesidigt stöd och sanna mänskliga värderingar. Det är dags att lära känna varandra och enas.

Registrera dig här och donera för att stödja vårt viktiga arbete. Vi kommer att avsätta alla våra resurser till europeiska projekt. Det är dags att agera, och din hjälp kommer att få det att hända!

Children’s Health Defense Europe uttrycker sin tacksamhet för ditt stöd.

Children’s Health Defense Europe har till uppgift att återställa och skydda barns och vuxnas hälsa genom att eliminera exponering för miljögifter, ställa ansvariga parter till svars och upprätta skyddsåtgärder för att förhindra framtida skador på hälsan. Organisationen vill också försvara respekten för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och demokratiska principer i hälsopraxis och hälsopolitik, särskilt genom att främja principerna om fritt informerat samtycke och vårdfrihet, respekt för privatlivet, vetenskapsfrihet och transparens.