Sedan januari 2022 har gruppen Where is my period?, grundad av Melodie FERON, samlat vittnesmål från kvinnor som drabbats av biverkningar på sin menstruationscykel som ”skulle kunna” vara relaterade till covidvaccinationen. Hittills har mer än 7 000 vittnesberättelser från Frankrike och flera andra länder i världen inkommit, trots att vi censurerats.

Kontakta dina ledamöter i Europaparlamentet och be dem stödja vår begäran om offentlig utfrågning som ”Where is my period?” har sänt till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Det är viktigt att detta ämne debatteras i parlamentet, för att lugna kvinnor och hjälpa dem att få ett acceptabelt vardagsliv.

Obs: Om du har drabbats av menstruations- eller fertilitetsbiverkningar av Covid-19-vaccinet kan du lämna in ett formellt vittnesmål på franska, nederländska eller tyska här.Relaterat (engelska och franska)

Relaterad artikel på CHD Europe:

Where is My Period? The Risks of Covid-19 Vaccinations on Women’s Periods
Support the cause, sign the petition of the “Where is my period” Initiative

Relaterade videor om “Var är min mens?”:

Table ronde sur les effets de secondaires qui seraient liés aux vaccins Covid ! (Diskussion om effekter som tros kunna härledas från COVID vaccin med Diane, Mélodie, Virginie Joron, och Dr. Laurence Kayser)

Le Sénat à l’écoute des victimes présumées d’effets secondaires graves du vaccine (Senaten hör offer med svåra biverkningar av vaccin): video och article

Règles et effets secondaires de la vaccination : “Où est mon cycle” libère la parole (Mens och vaccinbiverkningar: “Where is my period” talar ut)

“Elles n’ont plus leurs règles” Me Eric Lanzarone et Julie du collectif “Où est mon cycle” (“De har inte längre någon mens” Eric Lanzarone och Julie från “Where is my period” initiativet)

Troubles menstruels post vaccination : “Il faut briser le silence, ce n’est pas normal!” (Post-vaccin menstruationsproblem: “Vi måste sluta tiga, detta är inte normalt!”)

Narrative #21 by Marc Moustacakis | Mélodie — Cycle menstruel et effets du vaccine : on en parle oui ou non? (Menstruationscycler och vaccinpåverkan: bör vi tala om det, ja eller nej?)

Andra relaterade videor:

Infertility: A Diabolical Agenda

Video Replays: D4CE Symposium IV — Session 1

Relaterad läsning om “Where Is My Period”:

Troubles menstruels liés au vaccin anti-Covid : ce que l’on sait, quels conseils pour les femmes concernées ? (Covid vaccin och menstruationsproblem: en grupp kvinnor tas emot i senaten)

Vaccin anti-Covid : hystérectomie, douleurs a l’accouchement… des femmes dénoncent les effets sur le cycle menstruel (Covid vaccin: hysterektomi, födslovärkar … kvinnor fördömer menstruationscykel effekter)

Effets secondaires des vaccins : des femmes entendues sur des problèmes de cycles menstruels
(Biverkningar av vaccin: kvinnor berättar om problem med menstruationscykeln)

Vaccin contre la Covid-19 : un collectif denonce des effets secondaires graves sur le cycle menstruel(Covid-19 vaccin: ett kollektiv fördömer allvarliga biverkningar på menstruationscykeln)

Covid-19 : ces femmes qui doivent subir une “ablation de l’utérus” après avoir été vaccinées… (Covid-19: dessa kvinnor som tvingats ”ta bort livmodern” efter vaccination …)

Covid-19 : des femmes accusent le vaccin, “l’ablation de l’utérus, c’est la seule solution qui se présentait à moi” (Covid-19: kvinnor klandrar vaccinet, ”att ta bort livmodern var den enda lösningen man gav mig”)

“Il y a une volunté de ne pas savoir” : le collectif “Où est mon cycle” au Parlement européen (“Det finns ett behov av att slippa veta”: initiativet “Where is my period” i Europa Parlamentet)

Case: “Where is my period? v. European Commission – EMA and ANSM Nos

Annan relevant läsning:

Protat Synder Law (internationell “boutique” advokatbyrå “specialiserad på praktiska lösningar vid juridiska konflikter över landsgränser”)

Elementary, my dear Watson: why mRNA vaccines are a very bad idea

URGENT: The Covid vaccine paper on declining sperm counts is even worse than it seems at first(Alex Berenson)

30,000+ women in UK report menstrual problems after COVID shots, but menstrual issues not listed as side effect (The Defender)

Link between menstrual changes and COVID vaccine is plausible, should be investigated (The Defender)

Vaccin Covid : une étude d’ampleur confirme que les injections peuvent causer des règles plus abondantes

Vaccin anti-COVID : des milliers de femmes constatent des changements dans leurs menstruations