Informationen i detta dokument är inte avsett att diagnostisera, behandla, förebygga eller bota någon sjukdom. Föräldrar, vårdgivare, konsumenter, patienter, individer och vårdpersonal måste använda sitt eget omdöme när det gäller specifika behandlingsalternativ. Children’s Health Defense Europes författare, redaktörer och huvudmän frånsäger sig allt ansvar gentemot personer eller organisationer för eventuella förluster, skador, utgifter, böter, skador eller straff som kan uppstå eller följa av användningen av information, rekommendationer, åsikter och/eller fel på denna webbplats eller i våra artiklar. All användning av, eller förlitan på, information som återspeglas på denna webbplats eller i våra artiklar är helt och hållet tittarens ansvar.