Föreslagna ändringar av det internationella hälsoreglementet: en analys

Föreslagna ändringar av det internationella hälsoreglementet: en analys

Av Silvia Behrendt och Amrei Müller För närvarande diskuteras det inom WHO, Världshälsoorganisationen, att göra ändringar i IHR, det internationella hälsoreglementet (2005). I november 2022 sammanställde WHO mer än 300 förändringar och tillägg, föreslagna av 16 stater (vissa på uppdrag av regionala grupper och organisationer) i en paragraf sammanställning (AbAC). Dessa ändringar har granskats av…