| | | | |

Ali lahko spojine cepiv mRNA preživijo prebavo in so biološko aktivne pri ljudeh ali živalih, ki uživajo tako hrano?

Vir: TKP.at, doktorica znanosti Siguna Müller, Siguna’s Substack , 03. april 2024

Ali se približujemo potencialni globalni katastrofi s pomočjo obsežnega cepljenja živine in divjih živali z RNK cepivi?

Hvala, ker ste prebrali moj Substack. Potem ko sem prejšnji teden objavila svoj predtisk o okoljskih tveganjih obstoječih in nastajajočih cepiv mRNA za ljudi in živali, sem ves čas razmišljala o enem ključnem odprtem vprašanju.

Prej sem opisala, kako lahko mikrobiota in zunajcelični nosilci (EV) sprejmejo in prenesejo snov, pridobljeno s cepivom, na druge organizme, celo med vrstami in kraljestvi. Toda kako snovi prevzamejo ciljni organizmi? In če so sposobni takšnega sprejema, kaj se zgodi s snovjo in kaj naredi (če sploh kaj) v prejemnem organizmu?

V svoji knjigi sem se obširno osredotočila na skrb, da bi fragmenti RNK, pridobljeni s cepljenjem, prevzeli nenamerne biološke funkcije kot regulatorne RNK. To se nanaša na težave pri proizvodnji sintetičnih RNK. Že dolgo je znano, da te vsebujejo tudi številne nenamerne stranske produkte, med katerimi je veliko dvoverižnih RNK.

Te uveljavljene proizvodne izzive je težko rešiti. Številne skupine so poskušale različne pristope, vključno s tistimi, ki so na koncu pripeljali do modifikacij, nagrajenih z Nobelovo nagrado. Kljub temu, da je bilo v zadnjih nekaj mesecih nekaj (upravičene) pozornosti namenjene onesnaževalcem DNK, problem onesnaževanja z RNK ni izginil. Posledično bodo različnim ljudem vbrizgane različne vrste in količine aberantnih fragmentov RNK in nekateri od njih se bodo oblikovali tudi in vivo.

Presenetljivo je, da ima RNA cepiva COVID-19 veliko skupnih homolognih značilnosti s človeškimi RNA, kar je lahko problematično iz več razlogov. Zaradi obsega načrtovanega cepljenja živali je pričakovati, da bo prišlo do precejšnjih podobnosti med fragmenti RNK, pridobljenimi s cepivom, in tistimi iz okoljskih organizmov. To pomeni, da bodo RNK, pridobljene s cepivom, verjetno delovale kot regulatorne RNK in ohranile svoje potencialne biološke funkcije v izpostavljenih organizmih – morda celo v različnih kraljestvih.

O tem sem na kratko pisala v prvi različici predtiska, medtem pa sem ugotovila, da literatura o nekaterih sorodnih vprašanjih riše srhljivo sliko tega, kar bi se lahko odvijalo v okviru cepiv z mRNA.

Nekaj tega je povezano z vprašanjem, kaj se zgodi, ko se takšne eksogene RNK zaužijejo. To je nedvomno zelo pomemben vidik. Nič čudnega, da o tem v osrednjih medijih in drugih glavnih/uradnih virih ni bilo veliko govora!

Vprašanje regulatornih RNK, njihovega prenosa med vrstami in sprejemanja v prejemnih organizmih sem dodatno razširila in dodala nekaj poglavij v predtisk. Opisala sem tri različne mehanizme privzema in vsak od njih ima lahko grozljive posledice.

Tukaj je odlomek iz mojega posodobljenega predtiska “Existing and Emerging mRNA Vaccines and their Environmental Impact – a Transdisciplinary Assessment” (Obstoječa in nastajajoča cepiva z mRNA in njihov vpliv na okolje – transdisciplinarna ocena):

Kratke RNK, kot so miRNK (mikro), so v zunajceličnem okolju izjemno stabilne, kar je v veliki meri posledica njihovega pakiranja v eksosome. Njihov prenos na podlagi zunajceličnih veziklov (extracellular vesicles – EV) omogoča njihovo široko razširjanje med vrstami, kot je navedeno zgoraj.

Pomembno vprašanje je, kako ciljni organizmi sprejemajo takšne EV. Predvidevamo lahko tri glavne mehanizme:

  • Z neposrednim medsebojnim delovanjem EV: Na primer, dokazano je bilo, da eksosomi, ki jih izločajo rastline, neposredno vplivajo na celice gliv, sesalcev in bakterij [50].
  • Simbiotske interakcije in tiste, ki oblikujejo tekmo med gostiteljem in parazitom: EV imajo pomembno vlogo tudi pri interakcijah med gostiteljem in njegovimi simbiotskimi ali invazivnimi organizmi [49]. Večina primerov medvrstnega prenosa kratkih regulatornih RNK namreč izvira iz interakcij med gostiteljem in napadalcem. Znani so številni primeri medsebojne izmenjave med gostitelji in njihovimi patogeni, paraziti in simbionti, tako kot obramba kot sredstvo za ugrabitev te obrambe [62].
  • Eden od najbolj zaskrbljujočih vidikov eksogenih RNK je, da lahko preživijo prebavo in tako ostanejo aktivne v prejemnih organizmih. Že leta 2012 so Zhang in sodelavci [61] poročali, da rastlinske kratke RNK, zaužite s hrano, prehajajo skozi prebavni trakt, vstopajo v kri, se kopičijo v tkivih in lahko uravnavajo zapise pri živalih, ki jih uživajo. Presenetljivo se je celo izkazalo, da določena rastlinska miRNK iz zaužitega riža modulira izražanje receptorja, ki sodeluje pri odstranjevanju LDL iz mišje plazme. Kasnejše študije, ki so preučevale prenos živalskih in rastlinskih miRNK med različnimi živalmi, so poročale o nasprotujočih si ali negativnih rezultatih [62]. Vendar je podrobna nadaljnja analiza [62] potrdila pomembno vlogo prenosa regulatornih RNK med kraljestvi, ki ga posreduje hrana/krma. Dokazali so kopičenje in delovanje številnih prehranskih miRNK v določenih živalskih tkivih, kar so potrdili s tremi različnimi tehnikami (visoko zmogljivo sekvenciranje, pri katerem so uporabili samo visoke odčitke sekvenciranja, testi qRT-PCR z različnimi kontrolami in severne blote). Poleg tega so po pregledu številnih neodvisnih študij našli trdne dokaze, da lahko zaužite kratke RNK funkcionalno vplivajo na organizme, ki jih uživajo.

Ni treba posebej poudarjati, da so posledice lahko grozljive.

Obstaja več razlogov, zakaj se lahko genske spojine, pridobljene s cepljenjem, prenesejo na različne izpostavljene vrste, hkrati pa se kopičijo v dovolj velikih količinah, da povzročijo biološki učinek v prejemnem organizmu.

Kot je navedeno, je eden od mehanizmov prenosa vnos s hrano. To bi povzročilo ogromno tveganje za varnost svetovne preskrbe s hrano, še toliko bolj, ker se soočamo s hitenjem pri obsežnem cepljenju živine in prostoživečih živali z mRNA-cepivi.

Zgoraj navedeno tudi kaže na to, da material za cepivo COVID-19, ki je bil najden v materinem mleku cepljenih mater, preživi prebavo, ko ga dajejo v hrano svojim otrokom. Če je temu tako, bi to potrdilo nekatera od številnih anekdotičnih tragičnih poročil (ki niso opisana v predtisku) o šokantnih in srce parajočih učinkih, ki jih je to imelo na te uboge dojenčke.

Poleg tega bi lahko zgoraj omenjena “oboroževalna tekma” med gostiteljem in patogenom pospešila razvoj novih patogenov. Na splošno bi lahko bili učinki cepljenja z mRNA na celoten ekosistem ogromni ali celo nepopravljivi (npr. z genskim ponarejanjem izpostavljenih organizmov).

Ni mi znano, da bi ta okoljska tveganja skrbno in nepristransko preučevali in preverjali. Pomanjkanje politike in predpisov bi lahko celo podprlo namerno široko razširjanje nekaterih sintetičnih RNK, zamaskiranih kot cepiva, s čimer bi nastalo močno biološko orožje.

Če se bo cepljenje z mRNA nadaljevalo v velikem obsegu, se lahko na splošno soočimo z ogromno “globalno grožnjo javnemu zdravju živali in ljudi”. Vendar pa uradni regulativni organi morda ne bodo ustrezno prepoznali vira te nove grožnje.

Ker si prizadevam za objavo tega dela kot članka v reviji, bi bila hvaležna, če bi prebrali in delili predtisk (povedali so mi, da revije spremljajo priljubljenost predtiska). Sporočite mi tudi morebitne pripombe ali zamisli za podporo temu prizadevanju. To zadeva vse nas – dejansko je to tisto, kar resnično vključuje eno zdravje. Ostaja mi upanje, da se bo, če bodo ta tveganja ustrezno prepoznana, njihov potencial vzel resno.


Tekst v sredini: - Glede teh ni jasne uredbe novih zdravil, ko so zavržena, izgubljena, poškodovana ali uničena
- Nove aplikacije velikega obsega, tudi za živino in divje živali
- Transdisciplinarna analiza poveča zaskrbljenost za:
* Zdravje ekosistema
* Razvoj okoljskih patogenov
* Javno zdravje
* Družbene, gospodarske in pravne posledice

Spodnji levi krog: Microorganizmi
* Povezava med cepivom in črevesjem
* Mikrobne primesi
* Razvoj človeških patogenov v okolju

Levi krog: Kratke RNK, pridobljene s cepivi
* Lahko se prenaša med vrstami.
* Verjetno preživi prebavo
* Lahko prenese biološko funkcijo

Zgornji krog: zunajcelični nosilc (EV)
Interakcije znotraj vrste
Medkraljevska komunikacija
Močni nosilci komponent cepiva

Desni krog: Odpadki
* Biološke aktivnosti nepopolno karakterizirane
* Nepopolna razgradnja
* Težava s skaliranjem

Spodnji desni krog: Izdelek in proizvodnja
* Izboljšana stabilnost
* Bolj odporen na naravno razgradnjo
* Genetski onesnaževalci

(vir: https: //osf.io/preprints/osf/k2grj)

Suggest a correction

Similar Posts