| |

Poročilo CHD kongresu obravnava cenzuro, obveznosti in “zaskrbljujoče stanje na področju zdravja ameriških otrok”

“Nadzor, odgovornost in pravosodje za COVID-19″ (COVID-19 Oversight, Accountability and Justice), obsežno poročilo Organizacije za zaščito zdravja otrok (Children’s Health Defense -CHD), raziskuje posledice spreminjajočega se okolja cenzure med pandemijo.

Ta članek je bil prvotno objavljen na spletni strani The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website.

Organizacija za zaščito zdravja otrok (Children’s Health Defense – CHD) je prejšnji teden poslala pismo in poročilo Posebnemu pododboru za pravosodje predstavniškega doma ameriškega kongresa za zlorabo zvezne vlade, v katerem je poudarila “izzive brez primere”, s katerimi se je organizacija soočila kot “neposredno posledico neupravičene cenzure in njenega velikega vpliva na našo sposobnost reševanja kritičnih vprašanj zdravja in varnosti, ki vplivajo na narod”.

Pismo CHD, ki sta ga predsednica Mary Holland in podpredsednica Laura Bono naslovili na predsednika Jima Jordana (R-Ohio), in poročilo, sta bila napisana za zapisnik zaslišanja pododbora o cenzuri 20. julija, na katerem je pričal Robert F. Kennedy mlajši, predsednik CHD v odsotnosti, in v katerem je bil CHD večkrat omenjena.

Pododbor, ustanovljen 10. januarja, je zadolžen za preiskavo domnevnih zlorab zveznih pooblastil, vključno z dogovarjanjem med zveznimi agencijami in platformami družbenih medijev za zatiranje informacij, ki nasprotujejo uradnim narativam o izvoru, politiki, zdravljenju in cepivih COVID-19.

Preiskoval je tudi zaslišanja s 6. januarja in ugotovitve Warrenove komisije. V sredo bo pododbor opravil zaslišanje o tem, kako je ameriško ministrstvo za pravosodje postalo spolitizirano in orožje.

Ob trditvi, da “resnosti cenzure ni mogoče podcenjevati, zlasti glede na zaskrbljujoče stanje zdravja ameriških otrok”, je CHD v pismu izpostavila številne kritične podatke in študije, med drugim

 • Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja in zlasti od začetka devetdesetih let se je število otrok z diagnozo motnje avtističnega spektra eksponentno povečalo. Za avtizmom zdaj trpi vsak 36. ameriški otrok, v 70. letih prejšnjega stoletja pa je bilo to 2-4 primeri na 10.000 otrok (Lotter, 1966; Rutter, 2005; Treffett, 1970).
 • Nacionalna študija, objavljena v reviji Journal of the American Medical Association (JAMA) leta 2010, je pokazala, da se zdravje otrok sčasoma slabša. Od leta 1988 do leta 2006 se je podvojila razširjenost štirih vrst kroničnih bolezni (debelost, astma, vedenjske/učne težave in “druge” telesne bolezni), in sicer z 12,8% na 26,6% ameriških otrok in mladih.
 • Študija Academic Pediatrics iz leta 2011 “ocenjuje, da ima 43% ameriških otrok (32 milijonov) trenutno vsaj eno od 20 ocenjenih kroničnih zdravstvenih stanj, kar se poveča na 54,1%, če so vključeni prekomerna telesna teža, debelost ali tveganje za razvojne zaostanke”
 • 1 od 6-ih ameriških otrok, starih od 2 do 8 let, ima motnje v razvoju. 1 od 10-ih otrok ima motnjo pomanjkanja pozornosti/hiperaktivnosti (ADHD), 1 od 12-ih otrok astmo, 1 od 13-ih otrok alergije na hrano in 1 od 285-ih otrok bo pred 20. letom starosti zbolel za rakom.
 • “V letih 2020-21 je bilo število učencev, starih od 3 do 21 let, ki so bili deležni posebnega izobraževanja in/ali povezanih storitev v skladu z Zakonom o izobraževanju oseb s posebnimi potrebami (Pub. L. 101-476), 7,3 milijona ali enakovredno 15% vseh učencev javnih šol. Med učenci, ki so prejemali posebno izobraževanje in/ali storitve, je bila najpogostejša kategorija invalidnosti specifične učne težave (32 odstotkov).”

Poleg tega, da sta obravnavala cenzuro v družbenih medijih, poročilo o “Ducatu dezinformatorjev” (The Disinformation Dozen), ki sta ga pripravila Center za preprečevanje digitalnega sovraštva in ki navaja Kennedyja in CHD, ter različne sodne postopke v zvezi s cenzuro, ki še potekajo, sta Hollandova in Bonova vključili tudi obsežno poročilo “COVID-19 Oversight, Accountability and Justice”, ki se “poglablja v posledice spreminjajočega se okolja cenzure med pandemijo”.

“S tem poročilom,” sta zapisali Hollandova in Bonova, “skušata poudariti pomen odprtega diskurza v kriznih časih, še posebej glede na to, da je bila ustava oblikovana v zahtevnih obdobjih in za prav taka obdobja.”

Poročilo, ki je podprto z 249 referencami, predstavlja “vrsto premislekov” za kongres za ohranitev svobode govora med pandemijo in na splošno v zvezi z vprašanji, povezanimi s cepljenjem. Nekatere teme vključujejo:

 • Pomanjkanje preglednosti, odgovornosti in varnosti cepiv v zveznih agencijah.
 • Regulativni prevzem s strani farmacevtske industrije.
 • Škoda za otroke in mlade.
 • 1.5 milijonov neželenih učinkov cepiv in smrtnih primerov, o katerih se poroča v sistem poročanja o neželenih dogodkih pri cepivih ( VAERS).
 • Obvezne zapore – kršitev informiranega soglasja in telesne avtonomije
 • Zadrževanje zgodnjega zdravljenja in naravne imunosti.
 • Svetovna zdravstvena organizacija in predlagane spremembe mednarodnih zdravstvenih predpisov.

Pismo in poročilo preberite tukaj.

Ta članek je bil prvotno objavljen v reviji The Defender.

Suggest a correction

Similar Posts