| |

Πρωτοβουλία του ΠΟΥ θα “προωθεί επιθυμητές συμπεριφορές” μέσω παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Μια νέα πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζητά από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αυτό που ο οργανισμός αποκαλεί “infodemic” – μια υπερβολική πληθώρα πληροφοριών, “αξιόπιστων ή μη”, που δυσκολεύει τους ανθρώπους να “υιοθετούν συμπεριφορές που θα προστατεύσουν την υγεία τους και την υγεία των οικογενειών και των κοινοτήτων τους.”

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει μια σειρά συστάσεων για “συστήματα παρακολούθησης κοινωνικής ακρόασης”, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτού που περιγράφει ως “απειλή για την υγεία” και προκαλείται από την διαδικτυακή “παραπληροφόρηση.”

Η πρωτοβουλία του ΠΟΥ για ετοιμότητα και ανθεκτικότητα απέναντι σε αναδυόμενες απειλές (PRET) υποστηρίζει ότι η “παραπληροφόρηση” έχει οδηγήσει σε μια “infodemic” (υπερβολική πληθώρα πληροφοριών), που αποτελεί απειλή – ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες είναι “ακριβείς.”

Η PRET έχει προκαλέσει αντιδράσεις, τη στιγμή που τα κράτη μέλη του ΠΟΥ συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για δύο αμφιλεγόμενα μέσα: τη “συνθήκη για την πανδημία” και τις τροποποιήσεις του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ ).

Το τελευταίο προσχέδιο της συνθήκης για την πανδημία περιέχει διατυπώσεις σχετικά με το πώς τα κράτη μέλη του ΠΟΥ θα δεσμευτούν σε “κοινωνική ακρόαση.” Σύμφωνα με το άρθρο 18 στοιχείο β), τα κράτη μέλη του ΠΟΥ θα δεσμεύονται:

“Να διεξάγουν τακτική ενημέρωση της κοινότητας, κοινωνική ακρόαση και περιοδική ανάλυση και διαβουλεύσεις με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης για τον εντοπισμό της επικράτησης ιδεών και του προφίλ της παραπληροφόρησης, τα οποία συμβάλλουν στο σχεδιασμό στρατηγικών επικοινωνίας και μηνυμάτων για το κοινό, για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη του κοινού και προωθώντας την τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας και των κοινωνικών μέτρων.”

Παρατηρώντας τις προτάσεις της PRET για την “κοινωνική ακρόαση”, ο Michael Rectenwald, Ph.D., συγγραφέας του βιβλίου “Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom” και πρώην καθηγητής ελευθέρων σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, δήλωσε στο The Defender:

“Η πρωτοβουλία PRET του ΠΟΥ αποτελεί μέρος της προσπάθειας του ΟΗΕ να εγκαθιδρύσει την παγκόσμια “υγειονομική” τυραννία χρησιμοποιώντας την επιτήρηση, την “κοινωνική ακρόαση” και τη λογοκρισία. Η PRET είναι ο τεχνοκρατικός βραχίονας της προτεινόμενης συνθήκης του ΠΟΥ για την πανδημία, η οποία, αν γίνει αποδεκτή από τα έθνη-κράτη, θα ισοδυναμεί με την παράδοση της εθνικής και ατομικής κυριαρχίας σε αυτό το σώμα “παγκόσμιας διακυβέρνησης”.

“Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης από τη χρήση των λεγόμενων παγκόσμιων κρίσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια “παγκόσμια διακυβέρνηση.” Υπενθυμίζω στους αναγνώστες ότι δεν υπάρχει τρόπος συμμόρφωσης για να ξεφύγεις από την τυραννία.”

Ο ΠΟΥ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση των συνομιλιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ένα έγγραφο του ΠΟΥ που περιγράφει την πρωτοβουλία PRET – “Module 1: Planning for respiratory pathogen pandemics, Version 1.0” – περιέχει έναν ορισμό της infodemic:

“Infodemic είναι η υπερπληθώρα πληροφοριών – αξιόπιστων ή μη – που δυσκολεύει τα άτομα να αποδέχονται συμπεριφορές που θα προστάτευαν την υγεία τους και την υγεία των οικογενειών και των κοινοτήτων τους.

“Η infodemic μπορεί να επηρεάσει άμεσα την υγεία, να παρεμποδίσει την εφαρμογή αντιμέτρων δημόσιας υγείας και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και την κοινωνική συνοχή.”

Το έγγραφο συνιστά ότι για την αντιμετώπιση της “infodemic”, οι χώρες θα πρέπει να “ενσωματώσουν τα πιο πρόσφατα εργαλεία και τις προσεγγίσεις για κοινή μάθηση και συλλογική δράση που καθιερώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 .”

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΠΟΥ, αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν οι κυβερνήσεις “καθιερώσουν και επενδύσουν σε πόρους για συστήματα επιτήρησης της κοινωνικής ακρόασης και ικανότητες για τον εντοπισμό παραπόνων, καθώς και διάδοση φημών και παραπληροφόρησης.”

Τέτοιοι πόροι περιλαμβάνουν “νέα εργαλεία και προσεγγίσεις για την κοινωνική ακρόαση … με χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, για την ακρόαση ανησυχιών του πληθυσμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.”

Σύμφωνα με το έγγραφο:

“Για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, είναι σημαντικό να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις ανησυχίες, να μεταδίδουμε έγκαιρες πληροφορίες και να εκπαιδεύουμε τους ηγέτες και τους HCWs [εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης] στις αρχές της επικοινωνίας του κινδύνου και να ενθαρρύνουμε την εφαρμογή τους.”

Οι επικοινωνίες του κινδύνου “θα πρέπει να προσαρμόζονται στην κοινότητα ενδιαφέροντος, εστιάζοντας και δίνοντας προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες”, αναφέρει ο ΠΟΥ.

Τέτοιου είδους “προσαρμοσμένη” επικοινωνία ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα των προσπαθειών δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Για παράδειγμα, τον Νοέμβριο του 2021, το Ίδρυμα Rockefeller, το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και το Συμβούλιο Ερευνών Κοινωνικών Επιστημών ξεκίνησαν το έργο Mercury Project , το οποίο είχε ως στόχο “την αύξηση της πρόσληψης των εμβολίων COVID-19 και άλλων προτινώμενων μέτρων δημόσιας υγείας με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και ψευδών πληροφοριών” – εν μέρει μελετώντας “τις διαφορετικές επιπτώσεις σε όλες τις κοινωνικο-δημογραφικές ομάδες.”

Παρομοίως, η PRET δηλώνει ότι θα “ενσωματώσει τα πιο πρόσφατα εργαλεία και τις προσεγγίσεις για κοινή μάθηση και συλλογική δράση που καθιερώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.”

Τέτοιου είδους “εργαλεία και προσεγγίσεις” θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια “έξαρσης αναπνευστικών λοιμώξεων”, σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο συνιστά στις κυβερνήσεις:

“Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές επικοινωνίας και αλλαγής συμπεριφοράς με βάση τις γνώσεις της infodemic και να τις δοκιμάσουν κατά τη διάρκεια έξαρσης αναπνευστικών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της εποχικής γρίπης.

“Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή της διαχείρισης της infodemic σε όλους τους τομείς και την ύπαρξη μιας συντονισμένης προσέγγισης με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών οργανισμών.”

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΠΟΥ ασχολείται με τη λεγόμενη “infodemic.”

Μια ανασκόπηση του ΠΟΥ που δημοσιεύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2022, με τίτλο “Infodemics and health misinformation: a systematic review of reviews”, διαπίστωσε ότι “infodemics και η παραπληροφόρηση… συχνά επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία των ανθρώπων και αυξάνουν ενδοιασμούς ως προς τα εμβόλια, καθυστερώντας την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.”

Στην ανασκόπηση, ο ΠΟΥ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι “infodemics” μπορούν να αντιμετωπιστούν “αναπτύσσοντας νομικές πολιτικές, τη δημιουργία και προώθηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης, τη βελτίωση του περιεχομένου των μέσων μαζικής ενημέρωσης που σχετίζονται με την υγεία και την αύξηση της ψηφιακής και υγειονομικής διαπαιδαγώγησης των πολιτών.”

Σε ένα ξεχωριστό, αχρονολόγητο έγγραφο του ο ΠΟΥ συμβουλεύει το κοινό για το πώς μπορούμε να “ισοπεδώσουμε την καμπύλη της infodemic.”

Ο ΠΟΥ, και η Google ανακοινώνουν συνεργασία με στόχο την “ιατρική παραπληροφόρηση

Οι προτάσεις PRET του ΠΟΥ συνέπεσαν με μια νέα πολυετή συμφωνία συνεργασίας με την Google για την παροχή “αξιόπιστων πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, ώστε να βοηθηθούν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αναδυόμενα μελλοντικά ζητήματα δημόσιας υγείας.”

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις 23 Μαΐου, από την Dr. Karen DeSalvo, επικεφαλής της Google στον τομέα της υγείας, στο ιστολόγιο της εταιρίας. Η ίδια έγραψε:

“Η πληροφόρηση είναι ένας κρίσιμος καθοριστικός παράγοντας για την υγεία. Η λήψη των σωστών πληροφοριών, τη σωστή στιγμή, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη υγεία για όλους. Το είδαμε αυτό από πρώτο χέρι με την πανδημία COVID-19, όταν ήταν δύσκολο για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να βρουν χρήσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο.

“Συνεργαστήκαμε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σε μια σειρά προσπαθειών για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις για την υγεία τους – από έναν συναγερμό SOS μέχρι την ανάδυση τοπικά σχετικού περιεχομένου για το COVID-19 και τις πολιτικές του YouTube σχετικά με την ιατρική παραπληροφόρηση.”

Ένας τρόπος με τον οποίο η Google θα συνεργαστεί με τον ΠΟΥ είναι η δημιουργία περισσότερων “πάνελ γνώσης” που θα εμφανίζονται σε περίοπτη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης για ερωτήσεις σχετικές με την υγεία στην πλατφόρμα.

“Κάθε μέρα οι άνθρωποι έρχονται στην Αναζήτηση Google αναζητώντας αξιόπιστες πληροφορίες για διάφορες καταστάσεις υγείας και συμπτώματα”, έγραψε η DeSalvo. “Για να τους βοηθήσουμε να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, οι πίνακες γνώσης μας παραθέτουν περιεχόμενο από αξιόπιστες πηγές που καλύπτουν εκατοντάδες παθήσεις από το κοινό κρυολόγημα μέχρι το άγχος.”

“Σε στενή συνεργασία με τον ΠΟΥ, σύντομα θα επεκταθούμε για να καλύψουμε περισσότερες παθήσεις, όπως η ΧΑΠ [χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια], η υπέρταση, ο διαβήτης τύπου 2, ο ιός Mpox, ο ιός Ebola, η καταθλιπτική διαταραχή, η ελονοσία και άλλα”, πρόσθεσε.

Η Google θα διαθέσει αυτούς τους Πίνακες Γνώσης σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών, αραβικών, κινεζικών, γαλλικών, ρωσικών και ισπανικών.

Η ανάρτηση της DeSalvo στις 23 Μαΐου ασχολήθηκε επίσης με μια συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της Google και του ΠΟΥ, το Open Health Stack (OHS), το οποίο “βοηθάει να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των συστημάτων υγείας σε όλο τον κόσμο” και “μειώνει” τα εμπόδια για ισότιμη υγειονομική περίθαλψη.”

Η Google απένειμε επίσης στον ΠΟΥ περισσότερα από 320 εκατομμύρια δολάρια “σε δωρεά διαφήμισης στην Αναζήτηση Google μέσω επιχορηγήσεων διαφημίσεων”, επιτρέποντας στον οργανισμό “να δημοσιεύει θέματα υγείας πέραν του COVID-19, όπως η Mpox, η ψυχική υγεία, η γρίπη, ο ιός Ebola και οι φυσικές καταστροφές.”

Η Google έχει προγραμματίσει φέτος να παράσχει επιπλέον 50 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις διαφημίσεων στον ΠΟΥ.

Σύμφωνα με την Google, οι επιχορηγήσεις διαφημίσεων προς τον ΠΟΥ αποτελούν τη μεγαλύτερη τέτοια δωρεά της εταιρείας σε έναν μόνο οργανισμό.

Ξεχωριστά, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έγραψε στο Twitter στις 22 Μαΐου σχετικά με τις δικές του προσπάθειες καταπολέμησης της υποτιθέμενης “παραπληροφόρησης”.

Μπορείς κι εσύ να σταματήσεις τη διάδοση της παραπληροφόρησης!

Το tweet περιέχει ένα βίντεο 35 δευτερολέπτων, το οποίο ισχυρίζεται ότι η “παραπληροφόρηση” μεταδίδεται “έξι φορές πιο γρήγορα από τα γεγονότα”, ενώ παράλληλα προωθεί την πρωτοβουλία του FDA “Rumor Control” (Έλεγχος φημολογιών).

Μια κορυφαία προτεραιότητα του Επιτρόπου του FDA Dr. Robert Califf, το “Rumor Control” ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022 και εντάσσεται σε άλλες πρωτοβουλίες του οργανισμού για την καταπολέμηση της “παραπληροφόρησης”.

“Η αυξανόμενη εξάπλωση φημών, και παραπληροφόρησης σχετικά με την επιστήμη, την ιατρική και τον FDA, θέτει σε κίνδυνο τους ασθενείς και τους καταναλωτές”, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του FDA για τον έλεγχο των φημών. “Είμαστε εδώ για να παρέχουμε τα γεγονότα.”

Η πρωτοβουλία ζητά από το κοινό να κάνει “τρία εύκολα πράγματα” για να “σταματήσει τη διάδοση των φημών”: “μην πιστεύετε τις φήμες”, “μην τις μεταδίδετε” και “να παίρνετε πληροφορίες για την υγεία από αξιόπιστες πηγές όπως ο FDA και οι κυβερνητικοί μας εταίροι.”

Το “Rumor Control” φαίνεται να έχει εμπνευστεί από μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από το Virality Project, “έναν συνασπισμό ερευνητικών φορέων” από έξι ιδρύματα “που επικεντρώνονται στην υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας, των αξιωματούχων δημόσιας υγείας, των κυβερνητικών υπηρεσιών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πλατφόρμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.”

Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο των “αρχείων του Twitter” τον Μάρτιο αποκάλυψαν ότι το Virality Project, που εδρεύει στο Παρατηρητήριο Διαδικτύου του Στάνφορντ, ζήτησε επίσης τη δημιουργία ενός συμβουλίου παραπληροφόρησης, μόλις μία ημέρα πριν ο Μπάιντεν ανακοινώσει τα σχέδιά του για τη δημιουργία του κυβερνητικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Παραπληροφόρησης.

Παρόμοια με τις συστάσεις της PRET για τη στόχευση “αξιόπιστων” πληροφοριών που ωστόσο έρχονται σε αντίθεση με τις καθεστωτικές αφηγήσεις για τη δημόσια υγεία, το Virality Project συνεργάστηκε με το Twitter και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συνιστώντας τους να “αναλάβουν δράση ακόμη και ενάντια σε ‘περιπτώσεις αληθινών παρενεργειών του εμβολίου’ και ‘πραγματικών αναρτήσεων που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν διστακτικότητα.’

Αυτές οι προσπάθειες λογοκρισίας περιελάμβαναν τουλάχιστον ένα tweet του Robert F. Kennedy Jr., προέδρου σε άδεια της Children’s Health Defense.

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο The Defender

Suggest a correction

Similar Posts