Οκτώ σημεία μείζονος ανησυχίας σχετικά με την προτεινόμενη συνθήκη του ΠΟΥ και τις τροποποιήσεις των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (ΔΥΚ)

1. Διάδοση παραγόντων βιολογικού πολέμου.

Η συνθήκη και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθοδηγούν τα έθνη ότι πρέπει να επιτηρούν για πιθανούς παθογόνους παράγοντες πανδημίας, να δημιουργούν ή να διατηρούν εργαστήρια αλληλουχίας και να μοιράζονται πραγματικά δείγματα με τον ΠΟΥ (για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί το σύστημα BioHub) και να μοιράζονται επίσης τις αλληλουχίες αυτές στο διαδίκτυο. Αυτό απαιτεί τη διάδοση παραγόντων βιολογικών όπλων – κάτι που πιστεύω ότι αποτελεί έγκλημα (με βάση την ερμηνεία μου του ψηφίσματος 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα του 1972).

1 α. Η εκδοχή της συνθήκης “Bureau text” που έγινε στις 2 Ιουνίου 2023, ζητούσε επίσης από τα έθνη που διεξάγουν έρευνα για το Gain-of-Function να περιορίσουν τα “διοικητικά εμπόδια” στο έργο αυτό. Με άλλα λόγια, οι περιορισμοί στην έρευνα θα πρέπει να χαλαρώσουν, γεγονός που θα καταστήσει τις διαρροές από τα εργαστήρια πιο πιθανές. Η παράγραφος αυτή αφαιρέθηκε από την έκδοση της συνθήκης της 30ής Οκτωβρίου 2023.

2. Δίνει στον ΠΟΥ λευκή επιταγή για τη δημιουργία νέων κανόνων στο μέλλον

Η συνθήκη προβλέπει τη δημιουργία μιας Διάσκεψης των Μερών και μιας νέας Γραμματείας του ΠΟΥ στο μέλλον, η οποία θα θεσπίζει κανόνες για το πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας – γεγονός που παρέχει ουσιαστικά ένα κενό, υπογεγραμμένο συμβόλαιο στον ΠΟΥ για να δημιουργήσει όποιους κανόνες θέλει.

3. Θα παράγονται εμβόλια χωρίς αστική ευθύνη που θα αναπτύσσονται με υπερβολική ταχύτητα

Η συνθήκη απαιτεί ταχεία ανάπτυξη/παραγωγή εμβολίων και εξοικονόμηση χρόνου από όλες τις πτυχές της ανάπτυξης, δοκιμής και παρασκευής εμβολίων. Αυτό απαιτεί τη χρήση εμβολίων χωρίς άδειες, και η συνθήκη καλεί τα έθνη να έχουν νόμους για την έκδοση αδειών επείγουσας χρήσης για το σκοπό αυτό και για τη “διαχείριση” των ζητημάτων ευθύνης. Δείτε το “Η προτεινόμενη συνθήκη του ΠΟΥ θα αυξήσει τις ανθρωπογενείς πανδημίες” για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και άλλοι έχουν ζητήσει συγκεκριμένα την ανάπτυξη εμβολίων 100 ημερών και επιπλέον 30 ημέρες για την παραγωγή εμβολίων για πανδημία. Αυτό δεν θα επέτρεπε καμία ουσιαστική δοκιμή σε ανθρώπους.

4. Στις νέες τροποποιήσεις έχουν αφαιρεθεί οι εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Οι τροποποιήσεις αφαίρεσαν τα “ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των προσώπων” από την υπάρχουσα διατύπωση των ΔΥΚ. Μετά από καταγγελίες, η φράση αυτή προστέθηκε αργότερα στη Συνθήκη – αλλά η Συνθήκη μπορεί να μην γίνει αποδεκτή το 2024. Εν τω μεταξύ, οι τροπολογίες απαιτούν μόνο απλή πλειοψηφία για να περάσουν, γράφονται μυστικά και έτσι είναι πιθανό ότι τα πιο προβληματικά ζητήματα θα βρεθούν στις τροπολογίες.

5. Απαιτείται η παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η λογοκρισία των πολιτών

Τόσο οι τροπολογίες όσο και η συνθήκη καλούν τα κράτη – έθνη να διενεργούν επιτήρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των πολιτών τους, να λογοκρίνουν και να αποτρέπουν τη διάδοση πληροφοριών που δεν συνάδουν με τις αφηγήσεις του ΠΟΥ για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, η συνθήκη καλεί επίσης τους πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες, ενώ πρέπει να προστατεύονται από “infodemics”, που ορίζεται ως υπερβολική πληροφόρηση. Οι πολίτες πρέπει επίσης να σταματήσουν να διαδίδουν παραπληροφόρηση και ψευδείς πληροφορίες.

6. Μπορεί να μη μάθουμε τι περιέχουν οι τροποποιήσεις παρά μόνο μετά την ψήφισή τους

Οι τροποποιήσεις έχουν συμφωνηθεί εξ ολοκλήρου μυστικά τους τελευταίους εννέα μήνες, ενώ στο διάστημα αυτό έχουν κυκλοφορήσει στο κοινό πολλά διαδοχικά σχέδια της συνθήκης για την πανδημία. Και ενώ οι διαπραγματευθείσες τροποποιήσεις επρόκειτο να κατατεθούν για δημόσια εξέταση τον Ιανουάριο, ο κύριος νομικός υπεύθυνος του ΠΟΥ παρείχε ένα νομικό φύλλο συκής για να αποφύγει την υποχρέωση δημοσιοποίησής τους 4 μήνες πριν από την ψηφοφορία. Θα δει άραγε το κοινό τις τροποποιήσεις προτού διεξαχθεί ψηφοφορία για αυτές;

Γιατί υπάρχει τόση μυστικότητα όσον αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις;

7. Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ θα μπορούσε να γίνει ο προσωπικός σας γιατρός

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ θα μπορεί να επιτάσσει και να μεταφέρει ιατρικές προμήθειες από τη μία χώρα στην άλλη, να αποφασίζει ποιες θεραπείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να περιορίζει τη χρήση άλλων θεραπειών.

8. Πότε ο ΠΟΥ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νεοσύστατες εξουσίες του;

Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά την κήρυξη έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος (PHEIC). Ωστόσο, η κήρυξη μιας πιθανής PHEIC θα ενεργοποιήσει επίσης αυτές τις εξουσίες. Οι εξουσίες μπορούν να επεκταθούν ακόμη και μετά το πέρας μιας PHEIC, όπως είδαμε με τις δηλώσεις COVID και ευλογιάς των πιθήκων (MPOX) από τον D-G.

Η συνθήκη θα ισχύει συνεχώς, χωρίς να απαιτείται κήρυξη ή πανδημία για την ανάθεση νέων εξουσιών στον ΠΟΥ.

Meryl Nass, MD

Suggest a correction

Similar Posts