Η Εσθονία γνωστοποιεί στον ΠΟΥ ότι απορρίπτει τη Συνθήκη για την Πανδημία και τις τροποποιήσεις των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών

Στις 22 Νοεμβρίου, 11 μέλη του εσθονικού κοινοβουλίου έγραψαν επιστολή προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (“ΠΟΥ”) για να απορρίψουν την προτεινόμενη διεθνή συμφωνία για την ετοιμότητα πρόληψης και αντιμετώπισης πανδημιών – γνωστή και ως “Συνθήκη για την Πανδημία” ή “Συμφωνία για την Πανδημία”. Η επιστολή απορρίπτει επίσης τις τροποποιήσεις των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (2005) (“ΔΥΚ”).


Τον περασμένο μήνα δημοσιεύσαμε (δηλ.: The Exposé) ένα άρθρο που εξηγούσε ότι τον Μάιο του 2022 η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (“ΠΣΥ”) συμφώνησε αθόρυβα να μειώσει την περίοδο κατά την οποία τα έθνη πρέπει να εξαιρεθούν από μελλοντικές τροποποιήσεις των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών. Για να διατηρήσουν τα έθνη τη μεγαλύτερη περίοδο των 18 μηνών που επιτρεπόταν προηγουμένως στα έθνη να εξαιρεθούν, οι χώρες πρέπει να στείλουν στον ΠΟΥ ένα σύντομο σημείωμα ότι επιλέγουν να εξαιρεθούν από τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η ΠΣΥ το 2022 πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Η επιστολή των εσθονών βουλευτών έχει ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2023, 8 ημέρες πριν από την προθεσμία της 1ης Δεκεμβρίου. Οι βουλευτές δεν έχουν απλώς εξαιρεθεί από τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν από την ΠΣΥ το 2022, αλλά έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο και έχουν απορρίψει τόσο την προτεινόμενη συνθήκη για την πανδημία όσο και τις τροποποιήσεις των ΔΥΚ στο σύνολό τους, καθώς και την πρόσθετη χρηματοδότηση του ΠΟΥ.

Ο Kalle Grünthal, ένας από τους βουλευτές που υπέγραψαν την επιστολή, γνωστοποίησε την είδηση στο Facebook. Η επιστολή αρχίζει:

Με την παρούσα, η Δημοκρατία της Εσθονίας, βάσει του άρθρου 22 του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δηλώνει ότι απορρίπτει και δεν συναινεί στη διεθνή συμφωνία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και στις συμπληρωματικές τροποποιήσεις του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (2005) και στη βελτίωση της βιωσιμότητας της χρηματοδότησης του ΠΟΥ.

Η Εσθονία είπε όχι στην εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων, Kalle Grünthal στο Facebook, 23 Νοεμβρίου 2023

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή στην εικόνα στο τέλος αυτού του άρθρου.

Όπως σημείωσε ο εσθονικός ιστότοπος εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης Telegram.ee, αυτό έρχεται σε αντίθεση με μια απόφαση που ελήφθη στις αρχές του περασμένου έτους. Στις 4 Μαρτίου 2022, η εσθονική Επιτροπή Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“EUAC”) πραγματοποίησε συνεδρίαση για να ψηφίσει σχετικά με το αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διαπραγματευτεί τα δύο μέσα του ΠΟΥ εξ’ ονόματος της Εσθονίας.

Η EUAC είναι μόνιμη επιτροπή του Κοινοβουλίου της Εσθονίας (Riigikogu) και έχει αποφασιστικό και συντονιστικό ρόλο σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εσθονική κυβέρνηση δεσμεύεται από τις αποφάσεις της EUAC και χρησιμοποιεί τις αποφάσεις αυτές στις συζητήσεις της στην Ευρώπη. Εάν η κυβέρνηση δεν ακολουθεί τις αποφάσεις της EUAC, τότε πρέπει να παρέχει στην EUAC τους λόγους για τους οποίους δεν το πράττει.

Κατά τη συνεδρίαση του Μαρτίου 2022, τρία μέλη της EUAC ψήφισαν κατά και εννέα υπέρ της παροχής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εξουσίας να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια συνθήκη για την πανδημία, τροποποιήσεις των ΔΥΚ και τη βελτίωση της βιωσιμότητας της χρηματοδότησης του ΠΟΥ εκ μέρους της Δημοκρατίας της Εσθονίας.

Τώρα το Κοινοβούλιο της Εσθονίας μίλησε. Ακολουθεί αντίγραφο της επιστολής των βουλευτών προς τον ΠΟΥ με την οποία απορρίπτουν τη Συνθήκη για την Πανδημία και τις τροποποιήσεις των ΔΥΚ.

μτφρ. κειμένου εικόνας: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Dr Tedros Adhanom GHEBREYESUS
22.11.2023 Αριθ. 3-8/23-156/1
Έκκληση προς τον αξιότιμο Δρ Tedros Adhanom GHEBREYESUS
Δια του παρόντος, η Δημοκρατία της Εσθονίας, βάσει του άρθρου 22 του Συντάγματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δηλώνει ότι απορρίπτει και δεν συναινεί στη διεθνή συμφωνία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και τις συμπληρωματικές τροποποιήσεις των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (2005) και βελτίωση της βιωσιμότητας της χρηματοδότησης του ΠΟΥ.
Οι λόγοι απόρριψης και μη συναίνεσης είναι οι εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Εσθονίας, οι συνθήκες της Δημοκρατίας της Εσθονίας επικυρώνονται και καταγγέλλονται μόνο από το 101μελές Κοινοβούλιο Riigikogu. Το Riigikogu δεν έχει εγκρίνει τέτοιο ψήφισμα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ρήτρας 1, το ψήφισμα της 4ης Μαρτίου 2022 της Επιτροπής Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκροτήθηκε στο Riigikogu, εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί εξ ονόματος της Δημοκρατίας της Εσθονίας σχετικά με τη διεθνή συμφωνία για την πρόληψη της πανδημίας Ως εκ τούτου, η ετοιμότητα και η ανταπόκριση, καθώς και οι συμπληρωματικές τροποποιήσεις στους Διεθνείς Υγειονομικούς Κανονισμούς(2005) και στη βελτίωση της βιωσιμότητας της χρηματοδότησης του ΠΟΥ, είναι άκυρες.
Υπό το πρίσμα των άρθρων 1 και 2, το ψήφισμα της Επιτροπής Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Μαρτίου 2022 είναι άκυρο από τη στιγμή της έγκρισής του ως μόνο εννέα (9) μέλη του Riigikogu από τα εκατόν ένα ( 101) μέλη του Riigikogu ψήφισαν υπέρ αυτού του ψηφίσματος

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά από το The Exposé

Suggest a correction

Similar Posts