| |

Pandemiberedskab og vejen til international fascisme

Verdenssundhedsorganisationens brede definition af sundhed omfatter fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Den kom til udtryk i organisationens forfatning fra 1946 sammen med begreber som deltagelse i lokalsamfundet og national suverænitet og afspejlede en forståelse af en verden, der var på vej ud af århundreders kolonialistisk undertrykkelse og den offentlige sundhedsindustris skammelige støtte til fascismen. Sundhedspolitikken skulle være menneskecentreret og tæt knyttet til menneskerettigheder og selvbestemmelse.

COVID-19-håndteringen har vist, hvordan de idealer er blevet ødelagt. Årtiers stigende finansiering inden for offentlig-private partnerskaber har ødelagt grundlaget for den globale folkesundhed. COVID-19-håndteringen, der var beregnet til en virus, som i overvældende grad var rettet mod ældre, ignorerede normer for epidemistyring og menneskerettigheder for at indføre et regime med undertrykkelse, censur og tvang, der minder om de magtsystemer og den regeringsførelse, der tidligere blev fordømt.

Uden at stoppe op for at undersøge omkostningerne er folkesundhedsindustrien ved at udvikle internationale instrumenter og processer, der vil forankre denne destruktive praksis i international lov. Folkesundhed, der præsenteres som en række sundhedsmæssige nødsituationer, bliver endnu en gang brugt til at fremme en fascistisk tilgang til samfundsstyring.

De, der nyder godt af det, er de virksomheder og investorer, som COVID-19-håndteringen har gavnet. Menneskerettigheder og individuel frihed vil, som under tidligere fascistiske regimer, tabe. Den offentlige sundhedsindustri må hurtigst muligt vågne op til den foranderlige verden, den fungerer i, hvis den skal spille en rolle i at redde folkesundheden i stedet for at bidrage til dens nedbrydning.

Suggest a correction

Similar Posts