Hvordan blev folkesundhed korrupt?

International folkesundhed er noget rod. Verdenssundhedsorganisationens (WHO’s) fokus, der engang blev set som et offentligt gode, ligner nu mere en plan for at trække privat profit ud af de offentlige kasser. Rige virksomheder driver en “offentlig-privat partnerskabs”-dagsorden, de riges fonde bestemmer de globale prioriteter, og en offentlighed udsat for propaganda bliver mere og mere afskåret fra at træffe beslutninger om deres eget velbefindende.

Der var engang, hvor tingene var anderledes, og folkesundheden fremmede ægte lighed og decentralisering. Men årtiers naivt bytte af offentlig kontrol med private penge har afmonteret den afkoloniserende, samfundsbaserede model, som institutioner som WHO angiveligt blev bygget på. Nylige politikker har fremmet forarmelse og centraliseret kontrol, og WHO søger nu magt til at forankre disse.

Selvom WHO stadig hovedsageligt er offentligt finansieret, og det er fornuftigt at fjerne finansieringen af dårlige idéer, er forenklede løsninger på komplekse problemer sjældent en god idé. At erstatte nettoskade med et vakuum vil ikke hjælpe de mennesker, der har brug for substans. Knæfald kan tilfredsstille dem, der ikke er påvirket af følgeskader, men som vil have “noget gjort” (såsom den privilegerede Zoom-klasse, der i 2020 besluttede, at ødelæggelse af andres levebrød kunne beskytte dem mod en virus), men vi burde være bedre end det. Folkesundhed, ligesom vores personlige sundhed, bør forblive et ansvar for os alle.

Nogle hævder, at “folkesundhed” er en falsk konstruktion, og at det kun er personlig sundhed, der virkelig betyder noget. De, der mener det, bør gøre sig klart, hvad de vil gøre, når en fabrik længere oppe ad den lokale flod begynder at udlede kviksølv eller cyanid i deres vandforsyning. Uden en struktur til at overvåge det, vil de ikke vide det, før folk omkring dem bliver syge eller dør. Hvis de vil gå udenfor, foretrækker de sandsynligvis ren luft. Det kræver en betydelig fælles indsats.

Vi lever også meget længere end vores forfædre, hovedsageligt på grund af forbedrede sanitære forhold, levevilkår og ernæring. Antibiotika spiller en vigtig rolle, og nogle vacciner har bidraget sent i forløbet. Mens nogle af disse forbedringer voksede organisk, krævede mange en fælles indsats (dvs. en folkesundhedsindsats). Hvis vejen nu har ført os ud i mosen, er det bedre at bremse op og omlægge vejen end helt at ødelægge den.

Hvad folkesundhed er

WHO blev oprettet i 1946 for at hjælpe med at koordinere den internationale folkesundhed. Den skulle rekvireres af landene, når der var behov for det. WHO’s opgave var primært at tage sig af sygdomme med høj belastning, som forårsagede sygdom og død, der kunne undgås, og hvor landene ikke havde de nødvendige ressourcer eller nogen teknisk ekspertise. Selvom ikke-smitsomme sygdomme som diabetes eller fedme – eller kræft og degenerative sygdomme som demens – dræber flest, prioriterede WHO fornuftigt nok de uundgåelige resultater af fattigdom eller geografi, overvejende smitsomme sygdomme, som rammer yngre, og som derfor forkorter livet langt mere.

“Tabte leveår” er et ekstremt vigtigt begreb inden for folkesundhed. Hvis vi virkelig mener, at lighed er vigtigt – en rimelig chance for, at alle får en nogenlunde lige lang levetid – så giver det mening at tage fat på de sygdomme, der fjerner flest leveår. De fleste mennesker ville prioritere en 5-årig med lungebetændelse frem for en 85-årig, der dør af demens, hvis valget skulle træffes. Begge liv er lige meget værd, men det ene har mere at miste end det andet. Da sandhed var vigtig, prioriterede det internationale sundhedssamfund forebyggelige sygdomme som malaria, tuberkulose, HIV/AIDS og konsekvenserne af underernæring.

Covid-19 er derfor en åbenlys anomali. Den dræber i en gennemsnitsalder, der er højere end de fleste menneskers levealder, og den rammer primært mennesker med alvorlige metaboliske sygdomme eller livsstilssygdomme. Derfor blev der fra starten af Covid-19-udbruddet kun nævnt dødelighedstal af dem, der kunne vinde på nedlukninger og massevaccinationer. Konventionelle folkesundhedsmålinger, der tager højde for tabte leveår (såsom handicapjusterede leveår eller DALY’er), ville have gjort det muligt for offentligheden at indse, at tingene ikke var så alvorlige, som nogle havde brug for, at de troede.

Hvad folkesundhed ikke er

Hvis vi ser på lighed, vil det være latterligt at omdirigere ressourcer fra afrikanske børn, der dør af malaria, for at vaccinere dem mod Covid-19. En sådan omlægning af ressourcerne ville formentlig dræbe flere børn, end man kunne forestille sig at redde – massevaccination mod covid-19 er langt dyrere end malariabehandling. Mindre end 1 procent af afrikanerne er over 75 år, halvdelen er under 20, og næsten alle var immune over for covid-19, før Omicron vaccinerede resten. Så det faktum, at et sådant vaccinationsprogram blev kørt af WHO og stadig er i gang, siger alt, hvad vi har brug for at vide om WHO og dets partneres nuværende hensigt.

Massevaccination mod covid-19 var ikke en fejltagelse, men en bevidst handling, selvom det helt klart er negativt for folkesundheden i lavindkomstlande. De ansvarlige kendte den alder, hvor folk dør af Covid-19, de vidste, at de fleste allerede var immune, og de kendte den forværring af andre sygdomme, som ressourcefordelingen ville medføre. På samme måde vidste de, at lukning af skoler ville fastholde fremtidig fattigdom og øge børneægteskaber, og at lukning af arbejdspladser i overfyldte byer ville forstærke fattigdommen uden at have nogen indflydelse på virusoverførslen.

Det er derfor rationelt at konkludere, at de, der fører en sådan politik, handler inkompetent ud fra et folkesundhedsmæssigt synspunkt. Det er fuldt forståeligt, at der opfordres til, at deres organisationer skal afskaffes og opløses. I rigere lande, hvor organisationer som WHO giver minimal merværdi ud over karrieremuligheder, kan fordelen ved at nedbryde den internationale folkesundhed synes indlysende. Men de, der er født heldigt i lande med stærke økonomier og sundhedssystemer, må også tænke mere bredt. Et eksempel kan forklare problemet.

Hvor internationalt samarbejde redder liv

Malaria har haft en enorm indflydelse på menneskeheden. Sygdommen har dræbt nok til at ændre menneskeheden og udvalgt mutationer såsom seglcellesygdom, der, selvom de i sig selv er dødelige, dræber sjældnere end den malariaparasit, de beskytter mod. Malaria dræber stadig over 600.000 børn hvert år. Der findes gode diagnoser og behandlinger, men de dør, fordi det ofte ikke er tilgængeligt. Det skyldes for det meste fattigdom. Parasitten spredes naturligt af myg i troperne og subtroperne, men er kun et stort problem i de fattigere lande. For eksempel er der ingen malaria i Singapore, meget lidt i Malaysia, men meget i Papua Ny Guinea.

En samlet indsats for at udvikle bedre malariamedicin, diagnostik og insekticidimprægnerede sengenet (til at stoppe og dræbe myggene) har reduceret risikoen for mange, men mange lavindkomstlande kan ikke købe og distribuere dem uden ekstern støtte. Som Covid-19-tiltagene viste, er nogle mennesker og virksomheder villige til at risikere andres liv for at tjene penge – så uden international reguleringsstøtte ville de skyldige også sende dårlige og falske produkter til disse lande.

Et lignende billede gør sig gældende for mange andre sygdomme, herunder tuberkulose, HIV/AIDS og schistosomiasis (en meget ubehagelig ormeinfektion). Så selv om det kan være rimeligt at sige, at WHO og deres partnere har udgjort en nettoforringelse af folkesundheden i de seneste år, er det ikke alle sådanne institutioners handlinger, der giver nettoskader. Ikke alt deres arbejde er udformet til at gavne de rige. Hvis vi permanent afskaffede alle internationale sundhedsindsatser, så viser historien, at vi ville dræbe langt flere, end vi ville redde. Det er ikke et resultat, vi skal stræbe efter.

Anerkendelse af institutionelle realiteter

På en eller anden måde må vi bevare fordelene og samtidig fjerne muligheden for at sælge ud til højestbydende. En forkærlighed for at injicere gravide kvinder med mRNA-medicin, der koncentreres i æggestokkene og leveren og krydser moderkagen for at komme ind i fostrets delende celler, betyder ikke, at ærlighed eller kompetence er uden for rækkevidde. Det betyder blot, at folk kan købes og/eller hjernevaskes. Det vidste vi allerede. Folkesundhed er, ligesom VVS eller bilsalg, en måde, hvorpå almindelige mennesker tjener penge. Derfor har vi brug for almindelige begrænsninger og regler for at sikre, at de ikke misbruger andre til at berige sig selv.

Det nuværende rod er også samfundets skyld. Fordi disse institutioner beskæftiger sig med sundhed, lod vi, som om de var mere omsorgsfulde, mere etiske og mere i stand til at regulere sig selv. WHO’s version af selvregulering i de sidste 20 år har været at tilsidesætte mangeårige normer for interessekonflikter og hygge sig med medicinalindustrien og velhavende enkeltpersoner i Davos. Det burde vi have forventet og forhindret.

Fordi WHO er bemandet af mennesker, og mennesker har et naturligt ønske om flere penge, vil den blive ved med at prioritere sine velgørere i erhvervslivet og deres investorer. Bilsælgere får ikke succes ved at give kunderne det bedste tilbud, men ved at opnå det bedste tilbud til producenten.

Hvem og hvad skal finansieres?

Det er irrationelt at støtte korrupte institutioner, men rationelt at støtte forbedringer i sundhed og velvære. Det er rationelt (og anstændigt) at hjælpe befolkninger, som på grund af historiske tilfældigheder, såsom tidligere kolonial udnyttelse eller anden ulykke, ikke har midlerne til fuldt ud at håndtere deres egen grundlæggende sundhedspleje. Selvom bilaterale ordninger kan løse meget, giver det også mening at koordinere mere bredt. Multilaterale institutioner kan give større effektivitet og fordele end dem, der kan opnås på et bilateralt grundlag.

En fornuftig model ville anerkende menneskelig skrøbelighed og grådighed og sikre, at internationale sundhedsinstitutioner kun kan handle, når og som det enkelte land anmoder om. Den ville udelukke private interesser, da prioriteterne for befolkningens sundhed simpelthen er uforenelige med maksimering af virksomhedernes profit (som WHO’s virksomhedsdonorer er forpligtet til at prioritere). Menneskers tendens til at sætte loyalitet over for en institution (og deres egen løn) over en sag nødvendiggør også strenge grænser for personalets embedsperiode. Lighed kræver det samme.

Internationale institutioner, der støttes af vores skattepenge, må aldrig være i stand til at underminere demokratiet, indskrænke ytringsfriheden eller tilsidesætte vores grundlæggende ret til arbejde, uddannelse og et normalt familieliv. At gøre det ville være det modsatte af kropslig autonomi og menneskerettigheder. Det ville være det modsatte af demokrati. Og det ville være det modsatte af god folkesundhed. Institutioner, der søger magt til at påtvinge almindelige, frie mennesker deres vilje, skal behandles i overensstemmelse hermed.

Covid-19-reaktionen fra den internationale sundhedsindustri, anført af WHO, forarmede befolkningen og forringede sundheden. Den nuværende iver efter at overføre større beføjelser til WHO bør derfor ikke forveksles med folkesundhed. Offentlig finansiering af yderligere erosion af frihed og basale menneskerettigheder ville være selvskade, mens finansiering af adgang til basal sundhedspleje er et globalt gode. Offentligheden og politikere, der hævder at repræsentere dem, bør være klar over forskellen.

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Brownstone Institute

Suggest a correction

Similar Posts