|

ООН ще приложи подхода на ЕС към онлайн цензурата в световен мащаб

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш представи програма, чиято цел е да гарантира, че съдържанието, което нарушава „емпирично подкрепения консенсус относно фактите, науката и знанието“, ще изчезне от онлайн платформите и онлайн медиите. Той нарича способността на доставчиците на съдържание да „подкопават научно установените факти с дезинформация“ нищо по-малко от „екзистенциален риск за човечеството“.

Със своята политическа справка „Инегритет на информацията в цифровите платформи“ генералният секретар на ООН слиза под нивото на телевизионните реклами за паста за зъби, за да продаде своята антинаучно-тоталитарна програма, която безспорно предполага определена научна истина и демонизира споровете за нея. В доклада се казва: „75 % от мироопазващите сили на ООН заявиха, че дезинформацията е повлияла на тяхната безопасност и сигурност“.

На друго място може да се прочете: „70 % от мироопазващите сили на ООН заявиха, че дезинформацията е имала СЕРИОЗНО, КРИТИЧНО или слабо (умерено) влияние върху работата им“.

Така че тези, които са заявили, че влиянието е слабо (умерено), са били обединени с тежките и критичните, за да се получи висока цифра, и въпреки това делът е с пет процентни пункта по-нисък от 75-те процента, които уж смятат, че сигурността им е застрашена от „дезинформацията“. Това е много съмнително и не се потвърждава. Това е стандартът за истина, който ООН иска да наложи като глобално министерство на истината.

Вероятно за да се отклони вниманието от това, „тежко“ и „критично“ са отпечатани с големи букви и удебелен шрифт, а „умерено“ е добавено само с около една трета от размера на шрифта. Такива методи не вдъхват доверие в начина, по който ООН възнамерява да осигури „информационната цялост“ в интернет.

Гутериш потъва още по-ниско с графично подчертаното изявление: „Езикът на омразата е предшественик на жестоки престъпления, включително ГЕНОЦИД“.

Това, разбира се, е вярно. Но далеч повечето и най-тежките от тези престъпления предхождат интернет. По правило речта на омразата, която подбуждаше към геноцид, не идваше от опозиционни малцинства, а от правителството или други влиятелни групи, които не биха се ограничили от цензурните мерки, а по-скоро сами ги използваха, за да засилят посланията си на омраза. Свързването на съмняващите се в причиненото от човека изменение на климата или в ефикасността на мРНК-ваксинацията с геноцида е демагогско.

Плановете на ООН

Следвайки примера на ЕС, чийто Закон за цифровите услуги и „доброволен“ кодекс за поведение на интернет платформите са представени и похвалени в документа, генералният секретар обявява, че ООН ще проведе широки консултации със заинтересованите страни, за да разработи кодекс за поведение на ООН, включително механизми за прилагане.

Той също така ще създаде специален капацитет „за разширяване на реакцията срещу онлайн дезинформацията и речта на омразата“. Въз основа на експертен мониторинг и анализ тази служба ще „разработва адаптирани комуникационни стратегии за предвиждане или бърз отговор на заплахите, преди те да причинят вреда“.

Това звучи като мащабен проект за наблюдение и манипулиране на общественото мнение.

Версия на немски език

Първоначално публикувано от Money and More

Suggest a correction

Подобни статии