| | | | | | |

Še en poraz za nemško vlado: Odlomki o cepljenju v protokolih RKI (nemški NIJZ) morajo biti prečiščeni

Vir: Report24.news, Vanessa Renner, 23. maj 2024

Še ena zmaga za preiskavo: berlinsko upravno sodišče je zveznemu kanclerstvu odredilo, da mora še dodatno uredi protokole o koronavirusu. Informacije o cepivih proti koronavirusom naj bi ostale tajne. Zvezna vlada je trdila, da bi razkritje povzročilo neugoden položaj pri naročanju cepiv za naslednjo pandemijo. Sodišče se s tem ni strinjalo.

Zdravnik Christian Haffner je na sodišču dosegel novo delno zmago: Nemški vladi, ki jo je zastopalo zvezno kanclerstvo, je bilo naloženo, da mora iz zapisnika Strokovnega svéta za korono izločiti nadaljnje dele. Potem ko so prejšnje redakcije teh dokumentov razkrile eksplozivne informacije – v javnost je na primer prišlo, da je minister za zdravje Karl Lauterbach pozval k izključitvi vseh oseb brez trojnega cepljenja iz gostinstva in trgovine -, bi lahko kmalu sledila nova razkritja.

Odlomki, ki se nanašajo na sporna cepiva proti koronavirusom, naj bi bili zdaj zatemnjeni. Nemška vlada jih je želela ohraniti v tajnosti, ker se že pričakuje naslednja “pandemija”: Domnevno bi razkritje informacij lahko privedlo do neugodnosti pri prihodnjih naročilih cepiv in zdravil. Sodišče te utemeljitve ni upoštevalo. To je mogoče prebrati v sodbi upravnega sodišča:

“Tožena stranka sodniku, ki je obravnaval zadevo (člen 108(1), stavek 1 VwGO), ni zadovoljivo dokazala, da bi razkritje teh odlomkov lahko škodovalo pošteni konkurenci države kot udeleženca v zasebnopravnih razmerjih in gospodarskem življenju (glej sodbo BVerwG z dne 27. novembra 2014 – 7 C 12/13 – BVerwGE 150, 383, točka 22 in naslednje). Njihov strah, da bi razkritje informacij verjetno negativno vplivalo na gospodarske okvirne pogoje za prihodnje centralizirano naročanje cepiv in zdravil ter oslabilo njihov pogajalski položaj, je pretiran. V trditvah tožene stranke ni oprijemljivih dejanskih dokazov o prihodnji pandemiji, v kateri bi morala Zvezna republika Nemčija sodelovati na trgu kot centralizirani naročnik cepiv in zdravil. Poleg tega naj bi bila domneva tožene stranke, da bi v takem primeru zaradi posredovanja informacij lahko prišlo do povišanja cen pripravkov, za katere je strokovni svet ocenil, da so učinkovitejši od drugih pripravkov, neverjetna. Prvič, ni bilo dokazano, da ocene, ki so jih podali strokovnjaki, temeljijo na znanstvenih ugotovitvah, ki še niso javno dostopne. In drugič, ocene bi bile zastarele glede na stalno prilagajanje cepiv in zdravil novim različicam virusov v primeru prihodnje pandemije. – Iz sodbe Upravnega sodišča v Berlinu – poudarek dodal urednik

Ni še jasno, ali bo kanclerstvo vložilo pritožbo. Vendar se bo bitka za transparentnost verjetno tako ali tako nadaljevala, saj bodo imena tako imenovanih strokovnjakov v protokolih in informacije v zvezi z odnosi med Nemčijo in Kitajsko še vedno zatemnjene. Pri tem je sodišče sledilo argumentaciji zveznega kanclerstva: za oceno razprav poznavanje imen ni potrebno, je bilo odločeno. Tudi zaščita političnih odnosov med državama naj bi prevladala nad javnim interesom za zatemnjene odlomke.

Suggest a correction

Similar Posts