| | | | |

Vedenjske motnje in duševne bolezni med švedskimi otroki v porastu

Glede na statistične podatke Nacionalnega odbora za zdravje in blaginjo se je število švedskih otrok z vedenjskimi motnjami ali duševnimi boleznimi v zadnjih 20 letih močno povečalo. Leta 2023 je imelo eno od teh diagnoz več kot šestkrat več otrok in mladostnikov, starih od 0 do 19 let, ki so obiskali specializirano ambulantno oskrbo, kot pred 20 leti. Raziskave so pokazale, da izpostavljenost sevanju brezžičnih tehnologij škoduje možganom in povzroča vedenjske spremembe.

Prvotno je objavil Strålskyddsstiftelsen 19. aprila 2024

Švedska fundacija za varstvo pred sevanjem je pregledala najnovejše statistične podatke Nacionalnega odbora za zdravje in socialno varstvo o številu otrok v specializirani ambulantni oskrbi, ki so vsako leto prejeli eno od diagnoz, ki spadajo v kategorijo vedenjskih motenj ali duševnih bolezni ali sindromov. Že prej smo poročali, da se je število otrok, starih od 0 do 19 let, pri katerih so bile diagnosticirane motnje spanja, močno povečalo.

Spodnja tabela je povzeta po podatkih Nacionalnega odbora za zdravje in socialno skrbstvo (National Board of Health and Welfare). Prikazuje število otrok, starih od 0 do 19 let, ki so med letoma 2001 in 2023 vsako leto obiskali specialistično ambulanto in so po mnenju zdravnikov imeli vedenjske motnje ali duševne bolezni. Leta 2023 je ambulantne storitve obiskalo nekaj več kot 131 000 otrok z eno od teh diagnoz. Leta 2003 jih je bilo malo manj kot 20 000.

Spodnji graf prikazuje število otrok, starih od 0 do 19 let, z vedenjskimi motnjami ali duševnimi boleznimi/sindromi, ki so med letoma 2001 in 2023 vsako leto obiskali specialistično ambulantno oskrbo, na 100 000 prebivalcev, standardizirano po starosti. Vir: Nacionalni odbor za zdravje in socialno varstvo.

Posamezne diagnoze, ki prevladujejo v tej diagnostični skupini (F0-F98), so F90 Hiperaktivnostna motnja, ki se je z nekaj več kot 2 800 v letu 2003 povečala na nekaj več kot 70 000 otrok, starih 0-19 let, v letu 2023.

Druga diagnoza znotraj te diagnostične skupine, ki se je zelo povečala, je F84 Pervazivna razvojna motnja. Spodnji diagram kaže, da se je število otrok s to diagnozo, ki so vsako leto v specialistični ambulantni oskrbi, povečalo z nekaj manj kot 1 700 v letu 2023 na nekaj več kot 21 000 v letu 2023.

Druge diagnoze, ki so se povečale, so F40-F48 Nevrotični, s stresom povezani in somatoformni sindromi, in sicer z nekaj več kot 2 500 otrok leta 2003 na nekaj več kot 20 000 leta 2023. V tej skupini prevladuje diagnoza F41 “Druge anksiozne motnje”, ki se je povečala z nekaj več kot 900 otrok leta 2003 na nekaj več kot 14.000 leta 2023.

Sevanje brezžične tehnologije škodljivo za možgane

Raziskave so večkrat in obsežno pokazale, da sevanje brezžične tehnologije škoduje možganom in duševnemu zdravju. V istem obdobju, ko vse več otrok na Švedskem trpi zaradi duševnih bolezni ali vedenjskih motenj, se je glede na statistične podatke Nacionalnega odbora za zdravje in socialno varstvo močno povečala izpostavljenost otrok sevanju iz brezžične tehnologije. To se dogaja zaradi izpostavljenosti ploda in po rojstvu, ki je posledica vse pogostejše uporabe mobilnih telefonov, brezžičnih podatkovnih omrežij, brezžično povezanih računalnikov in vse večjega števila baznih postaj 4G in 5G, ki oddajajo vse močnejše sevanje.

Znanstveniki že več kot 50 let opisujejo, kako ta vrsta sevanja še posebej vpliva na možgane in osrednji živčni sistem. Leta 2014 se je mednarodno strokovno poročilo (Bioinitiative report) nanašalo na to, da je skupno 234 študij, objavljenih med letoma 2007 in 2014, pokazalo, da sevanje brezžičnih tehnologij in nizkofrekvenčnih polj negativno vpliva na osrednji živčni sistem. Ponavljajoče se študije kažejo, da živčne celice odmrejo, spomin je oslabljen in vedenje prizadeto.

Posebej ogroženi so otroci in mladostniki ter nerojeni plod, kot je bilo ugotovljeno v poročilu francoske vlade ANSES iz leta 2016. Otroci absorbirajo več sevanja, njihov živčni sistem pa se še vedno razvija. Živčni sistem se razvija tudi v obdobju mladostništva. Raziskave so pokazale, da lahko pri izpostavljenosti ploda v maternici pride do trajnih poškodb možganov in vedenjskih motenj.

Povzroča vedenjske motnje, hiperaktivnost

Leta 2012 so ameriški raziskovalci dokazali, da prenatalna izpostavljenost povzroča trajne poškodbe možganov, motnje spomina in hiperaktivno vedenje, podobno ADHD. Prav diagnoza hiperaktivnosti F90 je tista, ki se je med otroki v zadnjih 20 letih najbolj povečala, kažejo zgoraj navedeni statistični podatki Nacionalnega odbora za zdravje in socialno varstvo.

Poleg tega so leta 2018 raziskovalci v poskusih na živalih dokazali, da sevanje, podobno sevanju WiFi, povzroča vedenjske spremembe in povečanje prisotnosti označevalca za celično smrt v možganih (kaspaza 3). Raziskovalci so sklenili, da študija jasno kaže, da sevanje povzroča škodljive učinke na možgane, ki vodijo v slabše učenje in spomin ter spremenjeno vedenje, podobno anksioznosti. Leta 2015 so raziskovalci pokazali, da dolgotrajna izpostavljenost nizkim ravnem WiFi spremeni molekule v možganih, ki so povezane z Alzheimerjevo boleznijo, rakom, sladkorno boleznijo in drugimi boleznimi. Raziskovalci so zaključili, da lahko dolgotrajna izpostavljenost frekvenci 2,4 GHz povzroči škodljive učinke na zdravje, kot so nevrodegenerativne bolezni.

Leta 2008 je obsežna danska študija poročala o povezavi med uporabo mobilnih telefonov s strani mater in vedenjem otrok. V študiji je sodelovalo več kot 13 000 danskih otrok. Pri otrocih, ki so bili izpostavljeni mobilnim telefonom v plodovem obdobju in po rojstvu, so se pri sedmih letih pogosteje pojavljale vedenjske motnje v obliki hiperaktivnosti in čustvenih motenj.

Tri študije o povezavi med uporabo mobilnih telefonov s strani mater in kognitivnimi sposobnostmi otrok so leta 2018 pokazale, da so imeli otroci mater z največjo uporabo mobilnih telefonov slabše kognitivne sposobnosti pri petih letih.

Slabši spomin in učenje

Spodaj je seznam primerov raziskav iz enega od naših informativnih listov, ki so pokazale škodljive učinke na spomin in učenje, večinoma v poskusih na živalih do leta 2018. To je znano že več let, vendar so si pristojni organi in vlada pred nakopičenimi dokazi zatiskali oči:

 • Mladi, stari od 15 do 19 let, ki uporabljajo mobilne telefone, imajo slabše spominske funkcije. Študija 670 mladih uporabnikov mobilnih telefonov v Švici. 2018
 • Poskusi na živalih kažejo, da sevanje mobilnih telefonov (GSM 900) slabša spomin. Podgane so bile izpostavljene 4 tedne. 2018
 • Poskusi na živalih kažejo, da sevanje mobilnih telefonov povzroča škodljive spremembe v izražanju genov možganskih celic, ki lahko med drugim pojasnijo poslabšanje spomina v prejšnjih poskusih na živalih. 2018
 • Pri podganah, izpostavljenih sevanju WiFi 2,45 GHz, se kažejo vedenjske spremembe ter povečana raven označevalca smrti možganskih celic (kaspaza 3) in oksidativnega stresa. Frekvenca 2,45 GHz je povzročila večji učinek kot frekvence 1,8 GHz in 900 MHz. Podgane so bile izpostavljene štiri ure na dan 45 dni. Raziskovalci zaključujejo, da študija jasno kaže, da sevanje povzroča škodljive učinke na možgane, kar vodi v slabše učenje in spomin ter spremenjeno, anksiozno vedenje. 2018.
 • Poskusi na živalih kažejo, da magnetna polja 7,5 kHz vplivajo na učenje in spomin verjetno prek vnetnega odziva v hipokampusu. 2017
 • Izpostavljenost mikrovalovnemu sevanju s frekvenco 10 GHz v poskusih na živalih škoduje možganom, vključno s poslabšanjem spomina in sposobnosti učenja ter oksidativnim stresom. 2017
 • Uporaba mobilnih telefonov pomembno negativno vpliva na delovni spomin pri izpostavljenih ljudeh v provokacijski študiji. Učinki so bili opaženi že po petih minutah. Največji vpliv pri osebah, starejših od 60 let, in pri osebah s kognitivnimi težavami. 2017
 • Sevanje mobilnih telefonov GSM 900 in 1800 v poskusih na živalih poškoduje celice v hipokampusu možganov (spomin itd.). 2016
 • Povišane ravni nizkofrekvenčnih magnetnih polj povzročajo poslabšanje spomina. 2016
 • Večja kot je uporaba mobilnih telefonov ali izpostavljenost sevanju mobilnih telefonov, slabši je spomin mladih. Študija iz Švice. 2015
 • Izpostavljenost sevanju mobilnih telefonov na nizkih ravneh, eno uro na dan za daljši čas (osem tednov v tej študiji na miših), vpliva na gene. Lahko povzroči slabše učenje in spomin, saj vpliva na beljakovine in presnovne procese, povezane z delovanjem možganov in boleznimi. 2015
 • Kronična izpostavljenost sevanju mobilnih telefonov 1800 MHz povzroči znižanje ravni nevrotransmiterjev (serotonina, dopamina itd.), ki so pomembni za spomin, učenje in duševno zdravje. 2015
 • Sevanje mobilnih telefonov vpliva na proizvodnjo serotonina, ki je pomemben za spomin, učenje in duševno zdravje. 2015
 • Pri miših, ki so 28 dni tri ure na dan izpostavljene sevanju mobilnih telefonov, se poslabša spomin, zaščitna krvno-možganska pregrada pa postane prepustna. Potrjuje prejšnje študije, ki so prav tako pokazale učinke na krvno-možgansko pregrado in spomin. 2015
 • Pri podganah, ki so izpostavljene sevanju mobilnih telefonov, pride do škodljivih sprememb v možganskih celicah, oksidativnega stresa ter poslabšanja spomina in učenja. 2014
 • Pri miših, ki so izpostavljene sevanju mikrovalov, pride do poslabšanja spomina. Prizadeta je GABA, nevrotransmiter v možganih, ki je pomemben za spomin in druge funkcije. 2014
 • Nizkofrekvenčna elektromagnetna polja vplivajo na možganske funkcije, kot sta spomin in učenje. 2014
 • Pri miših, ki so bile med zarodkom izpostavljene sevanju mobilnih telefonov, sta se poslabšala spomin in sposobnost učenja. 2014
 • Izpostavljenost sevanju mobilnih telefonov GSM 1800 do 120 minut na dan 30 dni pri ravneh, ki so pod veljavno mejno vrednostjo, je pri miših povzročila poslabšanje spomina in učenja. Dodajanje selena je imelo zaščitni učinek. 2014
 • Izpostavljenost nizkofrekvenčnim elektromagnetnim poljem povzroča spremembe v možganih, ki lahko pojasnijo slabše učenje in spomin. 2014
 • Aluminij in nizkofrekvenčna elektromagnetna polja imajo v poskusih na živalih enak negativen vpliv na možgane, saj poslabšajo spomin in zmanjšajo obrambo pred oksidativnim stresom. 2013
 • Sevanje mobilnih telefonov, ki je daleč pod veljavnimi mejnimi vrednostmi, spremeni nevrotransmiterje v možganih miši. To lahko pojasni poročane učinke na spomin, učenje in stres v možganih. 2013.
 • Sevanje mobilnih telefonov povzroča poškodbe DNK v možganih miši. To lahko privede do nevrodegenerativnih bolezni in raka. 23. julij 2013
 • Znatno povečana pojavnost nespečnosti, glavobolov, omotičnosti in slabega počutja,
  depresije, motenj spomina, povečane razdražljivosti in živčnosti med prebivalci, ki so oddaljeni 300 metrov od drogov mobilne telefonije, v primerjavi s tistimi, ki živijo dlje. 2013
 • Sevanje mobilnih telefonov (GSM 1800) poslabša spomin pri miših, ki so bile 90 minut na dan do 148 dni izpostavljene sevanju mobilnih telefonov pri vrednostih, ki so precej pod veljavno mejno vrednostjo (0,11 W/kg). 2013
 • Izpostavljenost signalom, podobnim signalom WiFi (2450 MHz), povzroča motnje v absorpciji glukoze v možganih, kar lahko privede do poslabšanja spomina in učnih sposobnosti. 2012
 • Pri podganah, ki so kratek čas (dve uri) izpostavljene sevanju mobilnih telefonov, se pojavijo učinki na orientacijo in vedenje ter spremembe, ki kažejo na oksidativni stres. 2012
 • Sevanje mobilnih telefonov, ki je nižje od veljavne mejne vrednosti, pri miših, izpostavljenih do enega meseca, povzroči poslabšanje spomina in poškodbe možganov. 28. september 2012
 • Zarodki miši, izpostavljeni elektromagnetnim poljem zelo nizkih frekvenc s kompleksnim
  sestavo utrpi trajne poškodbe možganov, ki se kažejo v vedenjskih spremembah. 2012
 • Pri miših, ki so bile 200 ur izpostavljene elektromagnetnemu sevanju na ravni, ki je precej pod veljavno mejo (3 μT), se pojavijo simptomi, ki kažejo na depresijo/ tesnobo. Poleg tega se je povečala raven kortikosterona, ki je povezan s stresom in motnjami spomina. 2012
 • Pri mravljah se po izpostavljenosti sevanju GSM poslabšata orientacija in spomin. 2012
 • Nizkofrekvenčna elektromagnetna polja oslabijo spomin pri miših. 2012
 • Izpostavljenost sevanju mobilnih telefonov pod veljavno mejo v fazi zarodka povzroča
  vedenjske motnje (ADHD) in poslabšanje spomina pri miših. 2012
 • Med učinki, opaženimi pri otrocih, starih od 7 do 12 let, ki uporabljajo mobilne telefone, so motnje spomina in povečana utrujenost. 2011
 • Pri miših, ki so bile tri tedne osem ur na dan izpostavljene mobilnim telefonom, so se v možganih povečale ravni beljakovin, ki so povezane s poškodbami možganov in motnjami spomina. 2010
 • Pri miših, ki so štiri tedne eno uro na dan izpostavljene mobilnemu telefonu, pride do izgube spomina in poškodb možganskih celic. 2010
 • Sevanje mobilnih telefonov pri podganah poslabša spomin in kognitivne sposobnosti. 2009
 • Pri mladih miših, ki so bile izpostavljene sevanju mobilnih telefonov, se je zmanjšalo število celic v delu možganov, ki je pomemben za spomin (hipokampus). 2009
 • Sevanje mobilnih telefonov poslabša spomin pri miših, ki so bile 55 tednov dve uri na dan izpostavljene sevanju mobilnih telefonov z močjo, ki je daleč pod sedanjimi mejnimi vrednostmi. 2008
 • Sevanje, podobno sevanju WiFi 2,45 GHz, poslabša spomin/orientacijo pri izpostavljenih živalih. 2000
 • Sevanje, podobno sevanju WiFi 2,45 GHz, poslabša spomin in orientacijo pri izpostavljenih podganah. 1994

Prejšnji članki o porastu duševnih bolezni

Družba Skandia, ki se ukvarja z življenjskim zavarovanjem, je leta 2019 ocenila, da so duševne bolezni švedsko družbo leta 2010 stale približno 142 milijard SEK, leta 2030 pa bodo ti stroški znašali približno 345 milijard SEK. Kljub temu da so vlada in organi v duševno zdravje vložili 10 milijard SEK, ukrepi niso imeli nobenega učinka, smo pisali leta 2019, kar je verjetno posledica zatiskanja oči pred očitnim – vse večjim vplivom sevanja. Vladni nacionalni koordinator je leta 2019 izjavil, da duševno zdravje stane 200 milijard evrov na leto in da obstoječe politike “v najboljšem primeru dosegajo le začasne pozitivne učinke za majhno število ljudi, v najslabšem pa ustvarjajo neprecenljive sistemske napake”.

Švedska fundacija za varstvo pred sevanjem je leta 2016 objavila poročilo o povezavi med povečanim sevanjem in duševnim zdravjem.

Izdaja otrok je ogromna

Žal si odgovorni organi in politiki še naprej zatiskajo oči pred obsežnimi znanstvenimi dokazi, ki potrjujejo tveganja za zdravje in povezavo z razmahom bolezni. Namesto tega so dovolili še večjo izpostavljenost škodljivemu sevanju. Otroci še nikoli niso bili izpostavljeni tako visokim stopnjam sevanja v tako velikem obsegu kot danes. Učinki, ki jih zdaj opažamo v obliki povečanih vedenjskih motenj, težav s spanjem in duševnih bolezni, so žal pričakovani učinek te prave sevalne bombe za otroke na Švedskem. Znanje o škodljivih učinkih je na voljo že vrsto let.

– Izdaja ljudi na Švedskem s strani odgovornih organov in politikov je ogromna. Dolga leta so zanemarjali znana dejstva in zavajali ljudi o že dolgo znanih zdravstvenih tveganjih.

Švedska fundacija za varstvo pred sevanjem ponovno poudarja, da je treba ustanoviti krizno komisijo za vprašanje vse večjih zdravstvenih tveganj zaradi sevanja in njegovih posledic za javno zdravje ter zlasti vpliva na otroke. Naši organi in vlada morajo objektivno in nepristransko preučiti zdravstvena tveganja sevanja, prisluhniti tistim, ki na tveganja opozarjajo že vrsto let, ter si prizadevati za resno preprečevanje duševnih in drugih bolezni, ki jih povzroča sevanje.

Suggest a correction

Similar Posts