| |

De ce OMS face afirmații false cu referire la propunerile de confiscare a suveranității statelor?

Directorul general (DG) al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) declară:

Nici o țară nu-și va ceda suveranitata OMS,

referindu-se la noul acord al OMS privind pandemiile și la modificările propuse la Regulamentul sanitar internațional (RSI), aflate în prezent în stadiul de negociere. Afirmațiile sale sunt clare, neechivoce și total neconforme cu textele la care se referă.

O examinare rațională a textelor în cauză arată că:

 1. Documentele propun transferul puterii de decizie către OMS în ceea ce privește aspectele fundamentale ale funcției societății, pe care țările se angajează să le pună în aplicare.
 2. DG-ul OMS va avea autoritatea exclusivă de a decide când și unde vor fi aplicate.
 3. Propunerile sunt menite să fie obligatorii în temeiul dreptului internațional.

Afirmațiile continue că suveranitatea nu este pierdută, reluate de politicieni și mass-media, ridică, prin urmare, întrebări importante referitor la motivații, competență și etică.

Intenția textelor este un transfer al procesului de luare a deciziilor, care în prezent revine națiunilor și indivizilor, către OMS, atunci când directorul general al acesteia decide că există o amenințare de apariție a unui focar semnificativ de boală sau a unei alte urgențe sanitare care ar putea traversa mai multe frontiere naționale. Este neobișnuit ca națiunile să se angajeze să urmeze entități externe în ceea ce privește drepturile fundamentale și asistența medicală a cetățenilor lor, cu atât mai mult atunci când acest lucru are implicații economice și geopolitice majore.

Întrebarea dacă suveranitatea este într-adevăr transferată și statutul juridic al unui astfel de acord este, prin urmare, de o importanță vitală, în special pentru legislatorii statelor democratice. Aceștia au datoria absolută de a fi siguri de terenul lor. Examinăm în mod sistematic acest argument aici.

Modificările propuse la RSI și suveranitatea în procesul decizional în domeniul sănătății

Modificarea RSI din 2005 ar putea fi o modalitate simplă de a implementa și de a aplica rapid măsuri de control sanitar de „nouă normalitate”. Textul actual se aplică practic întregii populații mondiale, numărând 196 de state părți, inclusiv toate cele 194 de state membre ale OMS. Aprobarea poate necesita sau nu un vot oficial al Adunării Mondiale a Sănătății (AMS), deoarece recenta modificare din 2022 a fost adoptată prin consens. În cazul în care același mecanism de aprobare va fi utilizat în mai 2024, multe țări și publicul ar putea rămâne în necunoștință de cauză cu privire la domeniul larg de aplicare al noului text și la implicațiile acestuia asupra suveranității naționale și individuale.

RSI reprezintă un set de recomandări în cadrul unui tratat care are greutate în temeiul dreptului internațional. Aceste recomandări urmăresc să ofere OMS o autoritate morală pentru a coordona și conduce răspunsurile la apariția unei urgențe sanitare internaționale, cum ar fi o pandemie. Cele mai multe dintre ele nu sunt obligatorii, iar acestea conțin exemple foarte specifice de măsuri pe care OMS le poate recomanda, inclusiv(articolul 18):

 • să solicite examinări medicale;
 • examinarea dovezilor de vaccinare sau de altă profilaxie;
 • să solicite vaccinarea sau alte profilaxii;
 • plasarea persoanelor suspecte sub observație din punct de vedere al sănătății publice;
 • punerea în aplicare a măsurilor de carantină sau a altor măsuri sanitare pentru persoanele suspecte;
 • să pună în aplicare izolarea și tratamentul persoanelor afectate, dacă este necesar;
 • punerea în aplicare a urmăririi contactelor persoanelor suspecte sau afectate;
 • să refuze intrarea persoanelor suspecte sau afectate;
 • să refuze intrarea persoanelor neafectate în zonele afectate; și
 • punerea în aplicare a controlului și/sau a restricțiilor la ieșirea persoanelor din zonele afectate.

Aceste măsuri, atunci când sunt puse în aplicare împreună, sunt denumite în general, de la începutul anului 2020, „restricții” și „mandate”. „Restricția” era anterior un termen rezervat persoanelor încarcerate ca infractori, deoarece elimină drepturile fundamentale și universal acceptate ale omului, iar astfel de măsuri erau considerate de OMS ca fiind dăunătoare pentru sănătatea publică. Cu toate acestea, începând din 2020, a devenit standardul implicit al autorităților de sănătate publică pentru gestionarea epidemiilor, în ciuda contradicțiilor sale cu multiplele prevederi ale Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDH):

 • Orice persoană are dreptul la toate drepturile și libertățile prevăzute în prezenta Declarație, fără nici un fel de distincție, inclusiv fără detenție arbitrară (articolul 9).
 • Nimeni nu va fi supus vreunei intervenții arbitrare în viața sa privată, în familia, în domiciliul sau în corespondența sa (articolul 12).
 • Orice persoană are dreptul la libertatea de circulație și de ședere în interiorul frontierelor fiecărui stat și Orice persoană are dreptul de a părăsi orice țară, inclusiv pe cea a sa, și de a se întoarce în țara sa (articolul 13).
 • Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; acest drept include libertatea de a avea opinii fără intervenție externă, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și fără a ține seama de frontiere (articolul 19).
 • Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire și de asociere pașnică (articolul 20).
 • Voința poporului constituie baza autorității guvernului (articolul 21).
 • Orice persoană are dreptul la muncă (articolul 23).
 • Orice persoană are dreptul la educație (articolul 26).
 • Orice persoană are dreptul la o ordine socială și internațională în cadrul căreia drepturile și libertățile enunțate în prezenta Declarație să poată fi pe deplin realizate (articolul 28).
 • Nimic din prezenta Declarație nu poate fi interpretat ca implicând pentru un stat, un grup sau o persoană dreptul de a se angaja în orice activitate sau de a îndeplini orice act care vizează distrugerea drepturilor și libertăților prevăzute în prezenta Declarație (articolul 30).

Aceste prevederi ale DUDH stau la baza conceptului modern de suveranitate individuală și a relației dintre autorități și populațiile lor. Considerate cea mai înaltă codificare a drepturilor și libertăților indivizilor în secolul XX, ele ar putea fi în curând demontate în spatele ușilor închise, într-o sală de ședințe din Geneva.

Modificările propuse vor schimba „recomandările” din actualul document în cerințe prin intermediul a trei mecanisme privind:

 • Eliminarea termenului „neobligatoriu” (articolul 1),
 • Inserarea frazei conform căreia statele membre se vor„angaja să urmeze recomandările OMS” și vor recunoaște OMS, nu în calitate de organizație aflată sub controlul țărilor, ci în calitate de„autoritate de coordonare” (noul articol 13A).

Statele părți recunosc OMS ca autoritate de îndrumare și coordonare a intervenției internaționale în materie de sănătate publică în timpul urgențelor de sănătate publică de interes internațional și se angajează să urmeze recomandările OMS în cadrul intervenției lor internaționale în materie de sănătate publică.

După cum arată clar articolul 18 de mai sus, acestea includ multiple acțiuni care restricționează direct libertatea individuală. Dacă transferul puterii de decizie (suveranitate) nu este intenționat aici, atunci statutul actual al RSI de „recomandări” ar putea rămâne și țările nu s-ar angaja să respecte cerințele OMS.

 • Statele părți se angajează să pună în aplicare fără întârziere ceea ce anterior erau doar recomandări, inclusiv cerințele OMS cu privire la entitățile nestatale aflate sub jurisdicția lor (articolul 42):

Măsurile de sănătate luate în temeiul prezentului regulament, inclusiv recomandările formulate în temeiul articolelor 15 și 16, sunt inițiate și finalizate fără întârziere de către toate statele părți și sunt aplicate în mod transparent, echitabil și nediscriminatoriu. Statele părți iau, de asemenea, măsuri pentru a se asigura că actorii nestatali care operează pe teritoriile lor respective respectă aceste măsuri.

Articolele 15 și 16 menționate aici permit OMS să ceară unui stat să furnizeze resurse„produse, tehnologii și know-how în domeniul sănătății” și să permită OMS să desfășoare personal în țară (adică să aibă control asupra intrării peste frontierele naționale a celor pe care îi alege). De asemenea, se repetă cerința ca țara să ceară punerea în aplicare a contramăsurilor medicale (de exemplu, teste, vaccinuri, carantină) asupra populației lor acolo unde OMS solicită acest lucru.

De remarcat că modificarea propusă la articolul 1 (eliminarea termenului „neobligatoriu”) este de fapt redundantă dacă noul articol 13A și/sau modificările de la articolul 42 rămân. Acest amendament poate fi (și probabil va fi) eliminat din textul final, dând o aparență de compromis fără a schimba transferul de suveranitate.

Toate măsurile de sănătate publică de la articolul 18, precum și cele suplimentare, cum ar fi limitarea libertății de exprimare pentru a reduce expunerea publicului la puncte de vedere alternative [anexa 1, noul articol 5 (e); „...contracararea dezinformării și a dezinformării„], intră în conflict direct cu Declarația Universală a Drepturilor Omului. Deși libertatea de exprimare este în prezent de competența exclusivă a autorităților naționale, iar restricționarea acesteia este în general considerată negativă și abuzivă, instituțiile Organizației Națiunilor Unite, inclusiv OMS, au pledat pentru cenzurarea opiniilor neoficiale pentru a proteja ceea ce ele numesc„integritatea informațiilor„.

Din perspectiva drepturilor omului, pare revoltător faptul că amendamentele vor permite OMS să dicteze țărilor să ceară examinări medicale individuale și vaccinări ori de câte ori declară o pandemie. În timp ce Codul de la Nürnberg și Declarația de la Helsinki se referă în mod specific la experimentele pe oameni (de exemplu, testele clinice ale vaccinurilor), iar Declarația universală privind bioetica și drepturile omului se referă, de asemenea, la relația furnizor-pacient, acestea pot fi extinse în mod rezonabil la măsurile de sănătate publică care impun restricții sau modificări ale comportamentului uman și, în mod specific, la orice măsuri care necesită injecții, medicamente sau examinări medicale care implică o interacțiune directă între furnizor și persoană.

În cazul în care vaccinurile sau medicamentele sunt încă în curs de testare sau nu au fost testate pe deplin, atunci problema de a fi subiectul unui experiment este, de asemenea, reală. Există o intenție clară de a utilizaprogramul de vaccinare de„100 de zile” al CEPI, care, prin definiție, nu poate finaliza teste semnificative de siguranță sau eficacitate în acest interval de timp.

Examinarea sau medicația forțată, în afara unei situații în care beneficiarul nu este în mod clar capabil din punct de vedere mental să se conformeze sau să respingă atunci când i se oferă informații, nu este etică. Solicitarea conformității pentru a avea acces la ceea ce sunt considerate drepturi fundamentale ale omului în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului ar constitui o constrângere. Dacă acest lucru nu se încadrează în definiția OMS de încălcare a suveranității individuale și a suveranității naționale, atunci DG și susținătorii săi trebuie să explice public ce definiție folosesc.

Acordul propus de OMS privind pandemia ca instrument de gestionare a transferului de suveranitate

Acordul pandemic propus va introduce omenirea într-o nouă eră ciudat organizată în jurul pandemiilor: pre-pandemică, pandemică și inter-pandemică. O nouă structură de guvernanță sub auspiciile OMS va supraveghea modificările RSI și inițiativele conexe. Aceasta se va baza pe noi cerințe de finanțare, inclusiv pe capacitatea OMS de a solicita fonduri și materiale suplimentare din partea țărilor și de a gestiona o rețea de aprovizionare pentru a-și susține activitatea în situațiile de urgență în domeniul sănătății (articolul 12):

În cazul unei pandemii, accesul în timp real al OMS la cel puțin 20 % (10 % sub formă de donație și 10 % la prețuri accesibile pentru OMS) din producția de produse sigure, eficiente și eficace în caz de pandemie, pentru a fi distribuite pe baza riscurilor și nevoilor de sănătate publică, cu înțelegerea faptului că fiecare parte care are instalații de producție care produc produse în caz de pandemie în jurisdicția sa va lua toate măsurile necesare pentru a facilita exportul acestor produse în caz de pandemie, în conformitate cu calendarele care urmează să fie convenite între OMS și producători.

Și articolul 20 alineatul (1):

…oferă sprijin și asistență altor părți, la cerere, pentru a facilita limitarea la sursă a răspândirii.

Întreaga structură va fi finanțată de un nou flux de finanțare separat de finanțarea actuală a OMS – o cerință suplimentară pentru contribuabili față de angajamentele naționale actuale [articolul 20 alineatul (2)]. Finanțarea va include, de asemenea, o dotare cu contribuții voluntare din partea „tuturor sectoarelor relevante care beneficiază de activitatea internațională de consolidare a pregătirii, pregătirii și reacției în caz de pandemie” și donații din partea organizațiilor filantropice [articolul 20 alineatul (2) litera (b)].

În prezent, țările decid cu privire la ajutorul extern pe baza priorităților naționale, în afară de finanțarea limitată pe care au convenit să o aloce unor organizații precum OMS în temeiul obligațiilor sau al tratatelor existente. Acordul propus este remarcabil nu doar prin creșterea considerabilă a sumei pe care țările trebuie să o aloce în conformitate cu cerințele tratatului, ci și prin instituirea unei structuri de finanțare paralele, deconectată de alte priorități legate de boli (cu totul opusul ideilor anterioare privind integrarea în finanțarea sănătății). De asemenea, acordă puterea unui grup extern, care nu este direct responsabil, de a solicita sau de a obține resurse suplimentare ori de câte ori consideră necesar.

Într-o nouă imixtiune în ceea ce ține în mod normal de jurisdicția juridică a statelor naționale, acordul va cere țărilor să stabilească (articolul 15) „…, mecanism(e) de compensare a prejudiciilor provocate de vaccinuri fără vină,…”, consacrând o imunitate efectivă pentru companiile farmaceutice pentru daunele provocate cetățenilor ca urmare a utilizării produselor pe care OMS le recomandă în cadrul unei autorizații de utilizare de urgență sau pe care le cere țărilor să le impună cetățenilor lor.

Așa cum devine din ce în ce mai acceptabil pentru cei aflați la putere, țările care ratifică vor fi de acord să limiteze dreptul publicului lor de a se opune măsurilor și pretențiilor OMS cu privire la o astfel de urgență (articolul 18):

…și să combată informațiile false, înșelătoare, eronate sau dezinformarea, inclusiv printr-o colaborare și cooperare internațională eficientă…

După cum am văzut în timpul răspunsului Covid-19, definiția informațiilor înșelătoare poate depinde de oportunitățile politice sau comerciale, inclusiv informațiile factuale privind eficacitatea și siguranța vaccinurilor și imunologia ortodoxă care ar putea afecta vânzarea de produse de sănătate. Acesta este motivul pentru care democrațiile deschise pun un accent atât de mare pe apărarea libertății de exprimare, chiar cu riscul de a fi uneori înșelătoare. Prin semnarea acestui acord, guvernele vor fi de acord să abroge acest principiu în ceea ce îi privește pe proprii cetățeni atunci când sunt instruite de OMS.

Domeniul de aplicare al acestui acord propus (și al amendamentelor la RSI) este mai larg decât pandemiile, extinzând foarte mult domeniul de aplicare în care se poate solicita un transfer de competențe decizionale. Alte amenințări de mediu la adresa sănătății, cum ar fi schimbările climatice, pot fi declarate urgențe la discreția DG, dacă se adoptă definiții largi ale conceptului„O singură sănătate„, așa cum se recomandă.

Este dificil să ne gândim la un alt instrument internațional în care astfel de puteri asupra resurselor naționale sunt transferate unei organizații externe nealegite și este și mai dificil să ne imaginăm cum acest lucru este văzut altfel decât ca o pierdere de suveranitate. Singura justificare pentru această afirmație pare a fi dacă proiectul de acord urmează să fie semnat pe bază de înșelăciune – că nu există nicio intenție de a-l trata altfel decât ca pe o bucată de hârtie irelevantă sau ca pe ceva care ar trebui să se aplice doar statelor mai puțin puternice (adică un instrument colonialist).

Vor fi modificările RSI și acordul propus privind pandemia obligatorii din punct de vedere juridic?

Ambele texte sunt destinate să fie obligatorii din punct de vedere juridic. RSI are deja un astfel de statut, astfel încât impactul modificărilor propuse asupra necesității unei noi acceptări de către țări sunt probleme jurisdicționale naționale complicate. Există un mecanism actual de respingere a noilor modificări. Cu toate acestea, cu excepția cazului în care un număr mare de țări își vor exprima în mod activ opozițiile și respingerile, adoptarea actualei versiuni publicate, datată februarie 2023, va conduce probabil la un viitor umbrit de riscurile permanente ale dictaturilor de blocare și de blocare ale OMS.

De asemenea, acordul propus privind pandemia este, în mod clar, destinat să fie obligatoriu din punct de vedere juridic. OMS discută acest aspect pe site-ul web al organismului internațional de negociere (INB) care lucrează la text. Aceeași intenție obligatorie din punct de vedere juridic este specificată în mod expres în Declarația liderilor G20 de la Bali din 2022:

Susținem activitatea Organismului interguvernamental de negociere (INB) care va redacta și negocia un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic, care ar trebui să conțină atât elemente obligatorii din punct de vedere juridic, cât și elemente nelegale obligatorii pentru a consolida PPR pandemică…,

repetată în Declarația liderilor G20 din 2023 de la New Delhi:

…o convenție ambițioasă, cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, a OMS, un acord sau alte instrumente internaționale privind PPR pandemică (WHO CA ) până în mai 2024,

și de către Consiliul Uniunii Europene:

O convenție, un acord sau un alt instrument internațional este obligatoriu din punct de vedere juridic în temeiul dreptului internațional. Un acord privind prevenirea, pregătirea și reacția în caz de pandemie, adoptat în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), ar permite țărilor din întreaga lume să consolideze capacitățile naționale, regionale și globale și rezistența la viitoarele pandemii.

RSI are deja un statut în temeiul dreptului internațional.

În timp ce încearcă să obțină un astfel de statut, oficialii OMS, care anterior au descris acordul propus ca fiind un „tratat„, insistă acum asupra faptului că niciunul dintre aceste instrumente nu are impact asupra suveranității. Implicația că reprezentanții statelor la WHA sunt cei care vor fi de acord cu transferul, mai degrabă decât OMS, este o nuanță irelevantă pentru afirmațiile sale cu privire la efectul lor ulterior.

Poziția OMS ridică o întrebare reală, și anume dacă liderii săi sunt cu adevărat ignoranți cu privire la ceea ce se propune, sau caută în mod activ să inducă în eroare țările și publicul în vederea creșterii probabilității acceptării. Cea mai recentă versiune, datată 30 octombrie 2023, necesită 40 de ratificări pentru ca viitorul acord să intre în vigoare, după un vot favorabil de două treimi în cadrul WHA. Prin urmare, va fi nevoie de opoziția unui număr considerabil de țări pentru a face să deraieze acest proiect. Întrucât este susținut de guverne și instituții puternice, mecanismele financiare, inclusiv instrumentele FMI și ale Băncii Mondiale și ajutoarele bilaterale, sunt susceptibile de a face ca opoziția din partea țărilor cu venituri mai mici să fie dificil de susținut.

Implicațiile ignorării problemei suveranității

Întrebarea relevantă cu privire la aceste două instrumente ale OMS ar trebui să fie, de fapt, nu dacă suveranitatea este amenințată, ci de ce ar renunța statele democratice la orice suveranitate în favoarea unei organizații care este (I) finanțată în mod semnificativ din fonduri private și obligată să se supună dictaturilor corporațiilor și ale unor filantropi autoproclamați și (II) guvernată în comun de statele membre, dintre care jumătate nici măcar nu pretind a fi democrații reprezentative deschise.

Dacă este într-adevăr adevărat că guvernele renunță cu bună știință la suveranitate fără știrea și consimțământul popoarelor lor și pe baza unor afirmații false din partea guvernelor și a OMS, atunci implicațiile sunt extrem de grave. Ar însemna că liderii lucrează direct împotriva intereselor naționale sau ale popoarelor lor și în sprijinul unor interese externe. Majoritatea țărilor au legi fundamentale specifice care se ocupă de astfel de practici. Așadar, este foarte important ca cei care apără aceste proiecte fie să explice definițiile lor privind suveranitatea și procesul democratic, fie să solicite în mod explicit consimțământul public în cunoștință de cauză.

O altă întrebare care trebuie pusă este de ce autoritățile de sănătate publică și mass-media repetă asigurările OMS cu privire la natura benignă a instrumentelor pandemiei. Aceasta afirmă că afirmațiile privind reducerea suveranității sunt „dezinformări” sau „dezinformări”, despre care afirmă în altă parte că sunt ucigași majori ai omenirii. În timp ce astfel de afirmații sunt oarecum ridicole și par menite să denigreze disidenții, OMS este în mod clar vinovată de ceea ce pretinde a fi o astfel de crimă. Dacă conducerea sa nu poate demonstra cum afirmațiile sale cu privire la aceste instrumente pandemice nu sunt în mod deliberat înșelătoare, conducerea sa ar părea obligată din punct de vedere etic să demisioneze.

Nevoia de clarificare

OMS enumeră trei pandemii majore din secolul trecut – epidemiile de gripă de la sfârșitul anilor 1950 și 1960 și pandemia Covid-19. Primele două au ucis mai puțin decât mor în fiecare an în prezent din cauza tuberculozei, în timp ce decesele raportate din cauza Covid-19 nu au atins niciodată nivelul cancerului sau al bolilor cardiovasculare și au rămas aproape irelevante în țările cu venituri mici în comparație cu bolile infecțioase endemice, inclusiv tuberculoza, malaria și HIV/SIDA.

Niciun alt focar, altul decât cel de gripă, înregistrat de OMS și care se încadrează în definiția unei pandemii (de exemplu, răspândirea rapidă peste granițele internaționale, pentru o perioadă limitată de timp, a unui agent patogen care în mod normal nu provoacă daune semnificative) nu a provocat o mortalitate totală mai mare decât câteva zile de tuberculoză (aproximativ 4 000/zi) sau mai mulți ani de viață pierduți decât câteva zile de malarie (aproximativ 1 500 de copii sub 5 ani în fiecare zi).

Așadar, dacă într-adevăr autoritățile noastre și susținătorii lor din cadrul comunității de sănătate publică consideră că puterile care sunt în prezent învestite în cadrul jurisdicțiilor naționale ar trebui cedate unor organisme externe pe baza acestui nivel de daune înregistrate, ar fi bine să avem o conversație publică pentru a stabili dacă acest lucru este o bază suficientă pentru a abandona idealurile democratice în favoarea unei abordări mai fasciste sau altfel autoritare. La urma urmei, vorbim despre restricționarea drepturilor fundamentale ale omului, esențiale pentru ca o democrație să funcționeze.

Acest articol a fost publicat inițial de Brownstone Institute

Suggest a correction

Similar Posts