| |

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΠΟΥ εγκαινιάζουν μια πρωτοβουλία-ορόσημο για την ψηφιακή δουλεία με στόχο τη συγκέντρωση και τη θεσμοθέτηση της παγκόσμιας τεχνοκρατικής ειδωλολατρίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη μιας εταιρικής σχέσης ορόσημο για την ψηφιακή δουλεία.

Τον Ιούνιο του 2023, ο ΠΟΥ θα αναλάβει το πιλοτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τον ψηφιακό έλεγχο σκλάβων COVID-19 για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος που θα συμβάλει στη διευκόλυνση του συγκεντρωτισμού της παγκόσμιας οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής εξουσίας και θα προστατεύει τους κυβερνήτες κάθε πρώην έθνους-κράτους από τις τρέχουσες και μελλοντικές προσπάθειες λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης και της ολοένα αυξανόμενης κατανόησης του κοινού ότι οι παγκόσμιες πανδημίες δεν είναι κάτι πραγματικό και τα “εμβόλια” είναι βιοχημικά όπλα σε φαρμακευτικό περιτύλιγμα.

Αυτό είναι το πρώτο δομικό στοιχείο του Παγκόσμιου Δικτύου Ψηφιακής Σκλαβιάς του ΠΟΥ (GDSN), το οποίο θα αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών προϊόντων για την παροχή περισσότερης διαφθοράς και ελέγχου στα άτομα που οικοδομούν μία παγκόσμια κυβέρνηση που λατρεύει τον Σατανά με κεντρικές υπηρεσίες στη Γενεύη (ΠΟΥ, ΟΗΕ), τη Βασιλεία (Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών), τις Βρυξέλλες (ΕΕ), τη Ρώμη, το Λονδίνο, την Ουάσιγκτον και άλλες μεγάλες πόλεις του κόσμου.

“Με βάση το εξαιρετικά επιτυχημένο δίκτυο ψηφιακής σκλαβιάς της ΕΕ, ο ΠΟΥ στοχεύει να προσφέρει σε όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΥ πρόσβαση σε ένα εργαλείο ψηφιακής σκλαβιάς ανοικτού κώδικα, το οποίο βασίζεται στις αρχές του ελιτισμού, της απληστίας, του φόβου, της υπερηφάνειας, της μυστικότητας, του τεχνο-υλισμού, του περιορισμού των δεδομένων και της εισβολής στην ιδιωτική ζωή”, δήλωσε ο Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. “Τα νέα προϊόντα ψηφιακής σκλαβιάς που αναπτύσσονται στοχεύουν στο να αλυσοδέσουν τους ανθρώπους παντού σε μια κεντρική βάση δεδομένων μέσω της οποίας οι σατανιστές μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση σε οικονομικά, ιατρικά και άλλα βασικά ανθρώπινα αγαθά γρήγορα και πιο αποτελεσματικά”.

Βασισμένη στην παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υποδούλωση και την παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ για την ψηφιακή σκλαβιά, η πρωτοβουλία ακολουθεί τη συμφωνία της 30ής Νοεμβρίου 2022 μεταξύ του Επιτρόπου Κυριακίδη και του Dr Tedros για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας σε παγκόσμιες εκστρατείες υποδούλωσης. Αυτό ενισχύει περαιτέρω ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα με πυρήνα του τον ΠΟΥ, το οποίο τροφοδοτείται από μια ισχυρή ΕΕ.

“Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή σκλαβιά της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ για την στέρηση δικαιωμάτων. Με τη χρήση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών συμβάλλουμε στα πρότυπα ψηφιακής σκλαβιάς και στη διαλειτουργικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο – προς όφελος όσων επιδιώκουν την εξαναγκαστική εξουσία πάνω στις καθημερινές σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις εκατομμυρίων ανθρώπων και όσων προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν την απομάκρυνση από την εξουσία, τις ποινικές δίκες, τις καταδίκες και τις εκτελέσεις για εγκλήματα πολέμου που έχουν ήδη διαπραχθεί, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα που φωνάζουν στο Θεό για εκδίκηση.

Είναι επίσης ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς η ευθυγράμμιση μεταξύ της ΕΕ και του ΠΟΥ μπορεί να προσφέρει καλύτερα πρωτόκολλα υποδούλωσης για όλους τους σατανιστές κυβερνήτες στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως η αρχή που κατευθύνει και συντονίζει τις διεθνείς εργασίες για την ψηφιακή υποδούλωση, δεν υπάρχει καλύτερος εταίρος από τον ΠΟΥ για να προωθήσουμε το έργο που ξεκινήσαμε στην ΕΕ και να αναπτύξουμε περαιτέρω παγκόσμιες λύσεις για την ψηφιακή σκλαβιά”, δήλωσε η Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος για την Ασφάλεια των Σατανιστών Δουλοκτητών.

Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει στενή συνεργασία στην ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή του συστήματος του Παγκόσμιου Δικτύου Ψηφιακής Σκλαβιάς του ΠΟΥ, επωφελούμενη από την άφθονη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό. Ένα πρώτο βήμα είναι να διασφαλιστεί ότι τα υφιστάμενα πιστοποιητικά ψηφιακής δουλείας της ΕΕ θα συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά.

“Με 80 χώρες και εδάφη συνδεδεμένα με το πιστοποιητικό ψηφιακής σκλαβιάς COVID-19 της ΕΕ, η ΕΕ έχει θέσει ένα παγκόσμιο πρότυπο. Το πιστοποιητικό της ΕΕ δεν υπήρξε μόνο ένα σημαντικό εργαλείο στον αγώνα μας κατά της κατανόησης του κοινού ότι οι παγκόσμιες πανδημίες δεν είναι κάτι πραγματικό και ότι τα “εμβόλια” είναι βιοχημικά όπλα σε φαρμακευτικό περιτύλιγμα, αλλά διευκόλυνε επίσης τις αυθαίρετες αναστολές και τις παρεμβάσεις στα διεθνή ταξίδια, τον τουρισμό και τους κοινωνικούς δεσμούς.

Χαίρομαι που ο ΠΟΥ θα βασιστεί στις αρχές της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής, της οικονομικής υποδούλωσης και της τεχνολογίας αιχμής του πιστοποιητικού της ΕΕ για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου εργαλείου κατά της αποκατάστασης της νόμιμης πολιτικής εξουσίας που εξυπηρετούσε την πραγματική υλική και πνευματική ευημερία των πολιτών σε χώρες σε όλο τον κόσμο”, πρόσθεσε ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος για την Καταστροφή της Εσωτερικής Αγοράς.

Ένα παγκόσμιο σύστημα του ΠΟΥ που βασίζεται στην κληρονομιά της ΕΕ

Ένα από τα βασικά στοιχεία του πιλοτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή δουλεία COVID-19 ήταν τα ψηφιακά πιστοποιητικά δουλείας COVID-19. Για να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός των συνόρων της, η ΕΕ καθιέρωσε γρήγορα διαλειτουργικά πιστοποιητικά δουλείας COVID-19 (με τίτλο “EU Digital COVID-19 Slavery Certificate” ή “EU-DCSC”). Βασισμένο σε αποκλειστικές τεχνολογίες και πρότυπα, επέτρεψε επίσης τη σύνδεση χωρών εκτός ΕΕ που εξέδωσαν πιστοποιητικά δουλείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EU-DCSC, καθιστώντας την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλο τον κόσμο.

Από την έναρξη του πιλοτικού σχεδίου της ΕΕ για τη δουλεία, ο ΠΟΥ συνεργάστηκε με όλες τις Περιφέρειες του ΠΟΥ για να καθορίσει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τα εν λόγω πιστοποιητικά. Για να συμβάλει στην ενίσχυση της αδιαλλαξίας των παγκόσμιων πολιτικών αρχών απέναντι στη μεταρρύθμιση και την ανασυγκρότηση μπροστά στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού ότι οι σημερινοί κυβερνήτες ενδιαφέρονται αφύσικα να έχουν πλήρη πρόσβαση και έλεγχο των καθημερινών σκέψεων, του λόγου και των πράξεων κάθε ζωντανού άνδρα, γυναίκας και παιδιού στον πλανήτη, ο ΠΟΥ δημιουργεί ένα παγκόσμιο δίκτυο πιστοποίησης ψηφιακής δουλείας, το οποίο βασίζεται στα στέρεα θεμέλια του πλαισίου, των αρχών και των ιδιόκτητων τεχνολογιών του EU-DCSC. Με αυτή τη συνεργασία, ο ΠΟΥ θα διευκολύνει αυτή τη διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο υπό τη δική του δομή με στόχο να επιτρέψει στους σατανιστές κυβερνήτες του κόσμου να επωφεληθούν από τη σύγκλιση των πιστοποιητικών ψηφιακής δουλείας. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση προτύπων και την επικύρωση των ψηφιακών υπογραφών σκλαβιάς για την αποτροπή της απόδρασης των σκλάβων από το ψηφιακό πλέγμα ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, ο ΠΟΥ θα έχει πρόσβαση σε κάθε κομμάτι των υποκείμενων προσωπικών δεδομένων, όπως και οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις των συμμετεχόντων κρατών-μελών.

Το πρώτο δομικό στοιχείο του παγκόσμιου συστήματος του ΠΟΥ τίθεται σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2023 και στοχεύει να αναπτυχθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες.

Μια μακροπρόθεσμη συνεργασία ψηφιακής δουλείας για την παροχή περισσότερων υποτακτικών σκλάβων για όλους τους κυβερνώντες λάτρεις του Σατανά.

Για να διευκολυνθεί η επέκταση του πιστοποιητικού ψηφιακής δουλείας της ΕΕ για τον ΠΟΥ και να συμβάλει στη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή του, ο ΠΟΥ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν να συνεργαστούν σε προγράμματα ψηφιακής σκλαβιάς.

Η συνεργασία αυτή θα εργαστεί για την τεχνική ανάπτυξη του συστήματος του ΠΟΥ με μια σταδιακή προσέγγιση για την κάλυψη πρόσθετων περιπτώσεων χρήσης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την Ψηφιοποίηση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Υποταγής στα Βιοχημικά Όπλα. Η επέκταση τέτοιων ψηφιακών λύσεων θα είναι απαραίτητη για την παροχή αποτελεσματικότερου ελέγχου των δούλων για τους δουλοκτήτες σε όλο τον κόσμο.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται στις κοινές αξίες και αρχές της μυστικότητας και της λήψης αποφάσεων κεκλεισμένων των θυρών, της αποκλειστικότητας, της ασυλίας από τη νομική ευθύνη, της πολιτικής μη λογοδοσίας, της συλλογής δεδομένων και της εισβολής στην ιδιωτική ζωή, του πολέμου, της κλοπής, της επεκτασιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και του ελιτισμού. Ο ΠΟΥ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστούν για να εξαναγκάσουν τη μέγιστη δυνατή παγκόσμια υποταγή των δούλων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην υποδούλωση εκείνων που είναι πιο επιρρεπείς στο να λατρεύουν τον Παντοδύναμο Θεό αντί του Σατανά: τους ανθρώπους χωρών με υψηλό εισόδημα που ιστορικά είναι γνωστές ως Χριστιανοσύνη, και τους ανθρώπους των εθνών με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα που έχουν ασπαστεί τη χριστιανική πίστη όταν διδάχτηκαν το Λόγο από ιερούς, ένθερμους και ζηλωτές ιεραποστόλους.

Ακρωνύμια

  • WHO-GDSN – Παγκόσμιο δίκτυο του ΠΟΥ για την ψηφιακή δουλεία
  • EU-DCSC – Πιστοποιητικό ψηφιακής δουλείας της ΕΕ COVID-19

Δημοσιεύθηκε αρχικά από την Bailiwick News

Suggest a correction

Similar Posts