Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΠΟΥ εγκαινιάζουν μια πρωτοβουλία-ορόσημο για την ψηφιακή δουλεία με στόχο τη συγκέντρωση και τη θεσμοθέτηση της παγκόσμιας τεχνοκρατικής ειδωλολατρίας.
| |

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΠΟΥ εγκαινιάζουν μια πρωτοβουλία-ορόσημο για την ψηφιακή δουλεία με στόχο τη συγκέντρωση και τη θεσμοθέτηση της παγκόσμιας τεχνοκρατικής ειδωλολατρίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη μιας εταιρικής σχέσης ορόσημο για την ψηφιακή δουλεία. Τον Ιούνιο του 2023, ο ΠΟΥ θα αναλάβει το πιλοτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τον ψηφιακό έλεγχο σκλάβων COVID-19 για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος που θα συμβάλει στη διευκόλυνση του συγκεντρωτισμού…