||||

WHO wykazuje oznaki „desperacji”, ponieważ Nowa Zelandia i Iran odrzucają poprawki do międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Pierwotnie opublikowane przez : The Defender, 13 lutego 2024 r

Nowa Zelandia i nawet trzy inne kraje odrzuciły kontrowersyjne poprawki zaproponowane w 2022 r. przez administrację Bidena do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia z 2005 r.

Uwaga redaktora: Po opublikowaniu tego artykułu holenderski prawnik Meike Terhorst poinformował The Defender, że Holandia złożyła „zastrzeżenie” do poprawek IHR 2022 16 sierpnia 2022 roku. Terhorst dodała, że Holandia nigdy nie ratyfikowała IHR z 2005 r., które obecnie obowiązują.

Nowa Zelandia i nawet trzy inne kraje odrzuciły kontrowersyjne poprawki zaproponowane w 2022 r. przez administrację Bidena do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2005 r. (IHR).

Krytycy ostrzegali, że proponowane poprawki, zatwierdzone w zeszłym roku przez 75. Światowe Zgromadzenie Zdrowia(WHA), dają WHO zbyt dużą władzę i zwiększają prawdopodobieństwo, że przyszłe propozycje – w tym obecnie oczekujące poprawki do IHR z 2023 r. oraz „Porozumienie WHO w sprawie pandemii” lub traktat pandemiczny – również przejdą.

Państwa członkowskie WHO miały termin 1 grudnia 2023 r. na odrzucenie poprawek z 2022 r. Nowozelandzka prawniczka Kirsten Murfitt powiedziała The Defender: „Nowa Zelandia odrzuciła poprawkę, która dotyczyła skrócenia ram czasowych przyszłych poprawek”

„W maju 2022 r. WHA głosowała za przyjęciem poprawki do art. 59 IHR (i w konsekwencji innych artykułów), która skraca ramy czasowe wejścia w życie przyszłych zmian z 24 do 12 miesięcy. W związku z tym okres na odrzucenie lub zastrzeżenie przyszłych poprawek został skrócony z 18 do 10 miesięcy” – powiedział Murfitt.

W przypadku państw, które nie odrzuciły poprawek do 1 grudnia 2023 r., „poprawka wchodzi w życie w maju 2024 r. w drodze „milczącej akceptacji”” – dodał Murfitt.

Inni eksperci powiedzieli The Defender, że ich odrzucenie przez maksymalnie cztery kraje może wskazywać na szersze przeszkody, przed którymi stoi WHO w trwających negocjacjach dotyczących obu propozycji.

Niezależny dziennikarz James Roguski powiedział, że WHO zaplanowała nowe spotkania negocjacyjne po tym, jak nie dotrzymała własnego prawnie wiążącego harmonogramu z powodu sporów państw członkowskich dotyczących „sprawiedliwości” –o czym świadczą wydarzenia z zeszłotygodniowego spotkania grupy roboczej ds. zmian w międzynarodowych przepisach zdrowotnych (WGIHR).

Ostatnie oświadczenia dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa również sugerują rosnące zaniepokojenie postępem negocjacji i prawdopodobieństwem osiągnięcia porozumienia w sprawie proponowanych poprawek do IHR z 2023 r. i „porozumienia w sprawie pandemii” przed tegorocznym WHA, zaplanowanym na 27 maja – 1 czerwca.

Inni, w tym Rep. Chris Smith (R-NJ) i Rep. Brad Wenstrup (R-Ohio), ostrzegli podczas konferencji prasowej 5 lutego, że proponowane instrumenty stanowią fundamentalne zagrożenie dla suwerenności narodowej, w tym suwerenności Stanów Zjednoczonych.

Dokumenty z Nowej Zelandii potwierdzają, że kraj odrzucił poprawki do IHR z 2022 r

Dokumenty uzyskane od rządu Nowej Zelandii na podstawie wniosku o wolność informacji i udostępnione The Defender przez australijską prawniczkę Katie Ashby-Koppens potwierdzają, że 30 listopada 2023 r. Nowa Zelandia formalnie powiadomiła WHO o odrzuceniu poprawek do IHR z 2022 r.

W wiadomości e-mail z 30 listopada 2023 r. od Andrew Forsytha, kierownika ds. strategii zdrowia publicznego w Nowozelandzkiej Agencji Zdrowia Publicznego, do Biura Dyrektora Generalnego WHO, stwierdzono:

„Niniejszy dokument powiadamia o odrzuceniu przez Nową Zelandię poprawek do art. 59 Regulaminu, przyjętych przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w maju 2022 r.”.

„Po wyborach powszechnych w Nowej Zelandii, które odbędą się 14 października 2023 r., podjęto ten krok, aby dać nowemu rządowi możliwość rozważenia poprawek. Może to nie być ostateczna decyzja rządu.

„Informujemy, że Nowa Zelandia pozostanie konstruktywnym uczestnikiem obecnych, merytorycznych negocjacji WGIHR”

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Kirsten Murfitt

@MurfittTauranga Follow

X

Pojawiło się zamieszanie co do tego, czy Nowa Zelandia

odrzuciła czy zastrzegła poprawkę z 1 grudnia do

Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005) („IHR”). Publiczne

ogłoszenie było takie, że zastrzegliśmy naszą decyzję

z zastrzeżeniem testu interesu narodowego. Jednakże,

złożony dokument… Pokaż więcej

_____________________________________________________________________________________________

Dokument 2A

NOWA ZELANDIA

Stała misja

TE AKA AORERE

Numer noty: 2023/76

Stała Misja Nowej Zelandii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych Organizacjach Międzynarodowych w Genewie składa wyrazy szacunku Dyrektorowi Generalnemu Światowej Organizacji Zdrowi i ma zaszczyt odnieść się do rezolucji VWHA7S.12 z dnia 28 maja 2022 r., na mocy której Siedemdziesiąte Piąte Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło zmiany do art. 55, 59, 61, 62 i 63 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005) oraz powiadomienie o tych zmianach przez Dyrektora Generalnego w dniu 31 maja 2022 r. (C.L26.2022).

Stała Misja Nowej Zelandii pragnie powiadomić Dyrektora Generalnego, że Rząd Nowej Zelandii potrzebuje więcej czasu na rozważenie zmian i w tym celu niniejszym powiadamia Dyrektora Generalnego o odrzuceniu przez Nową Zelandię zgodnie z art. 61 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005).

Stała Misja Nowej Zelandii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych Organizacjach Międzynarodowych w Genewie korzysta z okazji, aby ponowić Dyrektorowi Generalnemu Światowej Organizacji Zdrowia wyrazy najwyższego poważania

OERMANEN

Stała Misja Nowej Zelandii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie

GENEWA

29 listopada 2023 r

Dokument 2

rom: Andrew Forsyth

Wysłano: czwartek, 30 listopada 2023 r., 7:00-23:00

Biuro Dyrektora Generalnego

CcH ihradmin; Global Health; Lista dystrybucyjna krajowych punktów kontaktowych IHR: WP RO IHR

Przedmiot: POWIADOMIENIE O ODRZUCENIU PRZEZ NOWĄ ZELANDIĘ POPRAWEK DO KONWENCJI Z 2022 R

Załączniki: MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY ZDROWOTNE 2005

2023 Zawiadomienie o odrzuceniu art. 59.pdf

Kategorie: Odniesienie

Szanowny Dr Tedros Ghebreyesus,

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego IHR Nowej Zelandii pragnę przekazać Panu załączony dokument zgodnie z

Artykułem 61 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych z 2005 roku.

Niniejszy dokument powiadamia o odrzuceniu przez Nową Zelandię poprawek do art. 59 Regulaminu, przyjętych przez

światowe Zgromadzenie Zdrowia w maju 2022 r

Po wyborach powszechnych w Nowej Zelandii w dniu 14 października 2023 r. podjęto ten krok, aby dać nowemu rządowi możliwość rozważenia poprawek i że może to nie być ostateczna decyzja rządu.

Informujemy, że Nowa Zelandia pozostanie konstruktywnym uczestnikiem obecnych, merytorycznych negocjacji WGIHR

Andrew Forsyth

Kierownik ds. strategii zdrowia publicznego

Agencja Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Porozumienie między partiami w nowozelandzkiej koalicji rządzącej przewidywało, że Nowa Zelandia złoży „zastrzeżenie” przeciwko poprawkom do IHR z 2022 roku.

Ashby-Koppens współpracowała z nowozelandzką organizacją Voices For Freedom, sprzeciwiając się propozycjom WHO. Powiedziała The Defender, że „zastrzeżenia” – deklaracja państwa na mocy prawa międzynarodowego, że zastrzega sobie prawo do nieprzestrzegania niektórych postanowień traktatu – wobec nowych poprawek, nie są przewidziane w obecnych IHR.

„Nowa Zelandia postąpiła słusznie i odrzuciła poprawki na czas” – powiedziała.

List Stałej Misji Nowej Zelandii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych z 29 listopada 2023 r., również ujawniony w ramach tego samego wniosku o wolność informacji, powiadomił dyrektora generalnego WHO o „odrzuceniu poprawek przez Nową Zelandię”

„Nowa Zelandia odrzuciła je, aby jej nowy rząd mógł przeprowadzić własną ocenę poprawek” – powiedział Ashby-Koppens, dodając, że w ten sposób Nowa Zelandia stała się trzecim z czterech krajów, które odrzuciły poprawki do IHR z 2022 roku.

Według Door to Freedom, grupy rzeczniczej sprzeciwiającej się proponowanym przez WHO instrumentom, Iran również odrzucił poprawki do IHR z 2022 roku.

„Iran zauważa, że odrzucił poprawki z maja 2022 r., ponieważ skracają one czas na zastrzeżenie lub odrzucenie” – napisała Door to Freedom. Door to Freedom zostało założone w zeszłym roku przez dr Meryl Nass, członkinię naukowego komitetu doradczego Children’s Health Defense.

Podczas zeszłotygodniowego spotkania WGIHR delegacja rosyjska potwierdziła również, że cztery kraje odrzuciły poprawki do IHR z 2022 r., stwierdzając: „Chcielibyśmy zwrócić uwagę na list Dyrektora Generalnego, że cztery kraje nie przyłączyły się do poprawek przyjętych dwa lata temu na WHA”, według Roguskiego.

Pozostałe dwa kraje, które odrzuciły poprawki, nie zostały publicznie ujawnione.

Roguski powiedział, że poprawki z 2022 r. nie zostały przyjęte zgodnie z procedurami WHO. Wcześniej napisał, że po odrzuceniu zestawu poprawek do IHR w 2022 r., inny pakiet poprawek został „nielegalnie przedłożony” przy wsparciu administracji Bidena. Pięć z nich zostało przyjętych.

„Są one całkowicie nieważne i bezprawne” – powiedział Roguski. „Nikt nie powiedział ani słowa. Senat USA nie powiedział o tym ani słowa”

Według Door to Freedom, w przypadku krajów, które odrzuciły poprawki do IHR z 2022 r., „przyszłe poprawki do IHR wejdą w życie dopiero 24 miesiące po ich zatwierdzeniu (a nie 12 miesięcy), a kraje te mają 18 miesięcy (a nie 10 miesięcy) na odrzucenie lub zgłoszenie zastrzeżeń do wszystkich przyszłych poprawek”

WHO wykazuje „poczucie desperacji

Odrzucenie poprawek do IHR z 2022 r. przez cztery kraje wydaje się być tylko jedną z kilku przeszkód nękających ciągłe wysiłki WHO w celu wprowadzenia w życie jej propozycji.

Roguski powiedział, że zeszłotygodniowe spotkanie WGIHR „nie zakończyło swojego porządku obrad” Zamiast tego spotkanie zostało „zawieszone” i „zgodzono się zaplanować dodatkowe dwa tygodnie spotkań WGIHR” w dniach 4-15 marca oraz jednodniową wspólną sesję z Międzyrządowym Organem Negocjacyjnym WHO (INB) w dniu 23 lutego.

Według WHO, INB został powołany w 2021 r. w celu „wynegocjowania konwencji, umowy lub innego instrumentu międzynarodowego na mocy Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia w celu wzmocnienia zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania”

Roguski powiedział, że „wspólne posiedzenie INB-WGIHR odbyło się w tajemnicy 31 stycznia”

Osobno, INB ma spotkać się między 19 lutego a 1 marca i ponownie między 18 a 29 marca. Następne formalne spotkanie WGIHR zaplanowano na 22-26 kwietnia.

Zaniepokojenie WHO tempem postępów w toczących się negocjacjach w sprawie poprawek do IHR i „porozumienia pandemicznego” wydaje się być widoczne w kilku ostatnich publicznych oświadczeniach Tedrosa, błagających państwa członkowskie WHO o pomyślne zakończenie negocjacji przed tegorocznym Światowym Zgromadzeniem Zdrowia.

W oświadczeniu z 22 stycznia Tedros powiedział:

„W ciągu ostatnich dwóch lat Międzyrządowy Organ Negocjacyjny i Grupa Robocza ds. Poprawek do IHR dążyły do wspólnego celu: zbudowania zdrowszego, bezpieczniejszego i bardziej sprawiedliwego świata”.

„To nasza szansa – być może nasza jedyna szansa – aby to osiągnąć, ponieważ mamy impet. ..

„Państwa członkowskie zobowiązały się do wykonania historycznego zadania, jakim jest dostarczenie Światowemu Zgromadzeniu Zdrowia w maju tego roku porozumienia w sprawie pandemii i pakietu poprawek w celu ulepszenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

„To pokoleniowa szansa, której nie możemy przegapić

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Tedros Adhanom Ghebreyesus

@DrTedros Śledź

X

Istnieje litania kłamstw i teorii spiskowych na temat

#PandemicAccord.

Pozwólcie, że powiem wam, o co chodzi w porozumieniu – jest to zestaw

Zobowiązań krajów do wzmocnienia światowej

obronę w kilku obszarach:

-zapobieganie z podejściem One Health

-pracownicy służby zdrowia i opieki… Pokaż więcej

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Tedros ostrzegł również: „Jeśli społeczność międzynarodowa przegapi tę okazję, trudno będzie osiągnąć kompleksową reformę, której potrzebujemy, zwłaszcza w zakresie sprawiedliwego dostępu do produktów związanych z pandemią”

Ostro skrytykował również „potok fałszywych wiadomości, kłamstw i teorii spiskowych” na temat „porozumienia w sprawie pandemii i IHR”

Dr Kat Lindley, prezes Global Health Project i dyrektor Global COVID Summit, powiedziała The Defender, że Tedros „wydaje się sfrustrowany według jego tweetów”, co według niej może być oznaką, że „niektóre rozmowy utknęły w martwym punkcie”

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

WDA O SH

HMRC

Tedros Adhanom Ghebreyesus

@DrTedros Follow

X

Historia uczy nas, że następna pandemia jest kwestią

kiedy, a nie czy. W obecnej sytuacji świat pozostaje

nieprzygotowany na kolejną pandemię.

Rządy wyznaczyły sobie termin na ukończenie

#PandemicAccord na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju tego roku

tego roku.

To już… Pokaż więcej

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Takie stwierdzenia odzwierciedlają uwagi Tedrosa poczynione na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w zeszłym miesiącu, gdzie po ostrzeżeniu, że świat musi być przygotowany na nową pandemię, która może być spowodowana przez nieznaną jeszcze „chorobę X„, powiedział:

„[Termin] porozumienia w sprawie pandemii upływa w maju 2024 r., a państwa członkowskie prowadzą negocjacje. … Jest to sprawa między krajami i mam nadzieję, że uda im się dostarczyć to porozumienie w sprawie pandemii w wyznaczonym terminie, ponieważ jeśli to pokolenie nie może tego zrobić … [ nadchodzące ] pokolenie, następne pokolenie tego nie zrobi „

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Dr Kat Lindley

@KLVeritas-

Dyskusja Światowego Forum Ekonomicznego w 2024 r. „Przygotowanie

Na chorobę X”

Dr Tedros, dyrektor generalny WHO, mówi o

Pandemia Agreenment

„Aby lepiej przygotować się na chorobę X i zająć się nią

mamy porozumienie w sprawie pandemii. Porozumienie w sprawie pandemii może

wnieść całe doświadczenie… Pokaż więcej

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

„WHO i Tedros również czują się niekomfortowo z powodu postrzegania przez opinię publiczną, ich przekaz brzmi desperacko, a oni sami komentują sugestie dotyczące błędnych i dezinformacyjnych informacji” – powiedział Ashby-Koppens. „Wszystkie oświadczenia otwierające i publiczne spotkania grupy roboczej WHO i INB w tym roku wskazują na poczucie desperacji”

Ashby-Koppens przypisał tę desperację zwiększonej globalnej nieufności wobec WHO.

„Nie wszystkie państwa członkowskie zgadzają się z tym, co WHO stara się osiągnąć w ramach obu dokumentów traktatowych … WHO obiecuje przyszłe pandemie, ale nie czyta tłumu i wydaje się nie doceniać faktu, że całe zaufanie do organizacji zniknęło” – powiedziała.

WHO „nie można nawet ufać, że przestrzega własnych zasad

Eksperci, którzy rozmawiali z The Defender, wskazali na brak przejrzystości podczas negocjacji w sprawie dwóch proponowanych instrumentów, co również zagraża wysiłkom na rzecz sfinalizowania i zatwierdzenia dwóch proponowanych poprawek do IHR i traktatu pandemicznego.

Na przykład, według Roguskiego, najnowsze dokumenty dotyczące poprawek do IHR z 2023 r. nie zostały upublicznione.

„Rozumiemy, że grupa robocza IHR przewiduje, że ostateczny tekst zostanie ustalony dopiero w kwietniu, a może nawet w maju, ale nadal nie ma oficjalnego terminu opublikowania tego ostatecznego tekstu. Grupa odmawia potwierdzenia treści dokumentów i nie chce powiedzieć, kiedy je ujawni” – powiedział Roguski.

Najnowsze publicznie dostępne dokumenty dotyczące proponowanych poprawek do IHR z 2023 r. datowane są na 6 lutego 2023 r. Roguski powiedział, że skłoniło to uczestników zeszłotygodniowego spotkania WGIHR do wezwania do publicznego ujawnienia najbardziej aktualnych dokumentów.

Według Ashby-Koppens „WHO nie przestrzega własnych zasad”, ponieważ wiele z proponowanych zmian, które są publicznie znane, „wykracza poza kompetencje WHO”

Dodała, że „do 27 stycznia 2024 r. WHO miała dostarczyć 300 poprawek swoim państwom członkowskim” – ale tego nie zrobiła. „Niepokojące jest to, że WHO nie można nawet ufać, że przestrzega własnych zasad, więc jak możemy ufać, że będzie przestrzegać nowych uprawnień, które nasi wybrani urzędnicy przyznają WHO?” – zapytała.

W odpowiedziJaponia„zaproponowała Prezydium i WGIHR rozważenie publikacji tekstu Prezydium” Sieć Trzeciego Świata, uznana przez WHO za „istotną zainteresowaną stronę„, stwierdziła: „Zwracamy się do Prezydium z uprzejmą prośbą o opublikowanie propozycji tekstu dla państw członkowskich w interesie przejrzystości”

Według Roguskiego „nikt nie odezwał się ani słowem” na spotkaniu WGIHR w sprawie tych wniosków, co może wynikać z „braku porozumienia”.

Ashby-Koppens powiedział, że rząd Nowej Zelandii ujawnił, w ramach odpowiedzi na wniosek o wolność informacji, że jest w posiadaniu nowszego projektu ponad 300 proponowanych poprawek do IHR z 2023 r., ale nie opublikuje go publicznie.

„Nasuwa się pytanie, dlaczego nasz własny kraj nie jest przygotowany do udostępnienia swoim obywatelom aktualnej wersji dokumentu, który rzekomo dotyczy naszego zdrowia i decyzji w jego sprawie” – powiedziała.

Zamiast tego, według Ashby-Koppens, rząd Nowej Zelandii „zwrócił się z dziwaczną prośbą” w zeszłym miesiącu, „prosząc o opinie opinii publicznej na temat wersji traktatów, które będą się różnić od ostatecznych wersji, nad którymi Nowa Zelandia będzie głosować w maju 2024 r.” Rząd wyznaczył termin 18 lutego na nadsyłanie opinii.

„Kapitał” eufemizmem dla „finansów

Roguski powiedział, że kluczowym punktem spornym wśród państw członkowskich WHO jest „sprawiedliwość” – która będzie głównym tematem dyskusji podczas nowo zaplanowanego spotkania w dniach 4-15 marca.

Według Roguskiego, Oxfam, kolejna „istotna zainteresowana strona” WHO, „uderzyła w sprawiedliwość” na zeszłotygodniowym spotkaniu, „wzywając do położenia kresu monopolowi Big Pharma, usunięcia barier własności intelektualnej i położenia kresu światowym podwójnym standardom, wzywając do tego, by zdrowie miało pierwszeństwo przed interesami handlowymi”

„Wzywamy do szybkiego przyjęcia konkretnych środków w celu zapewnienia terminowego, sprawiedliwego dostępu do technologii medycznych w celu ochrony wszystkich populacji” – oświadczyła Oxfam.

Kraje i podmioty, w tym Malezja i Grupa Afrykańska, również wezwały do większej „sprawiedliwości” podczas zeszłotygodniowych obrad.

Na przykład Grupa Afrykańska zaproponowała nowy artykuł 44A dla IHR – „Mechanizm finansowy na rzecz równości w gotowości i reagowaniu na sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia” Proponowany artykuł stworzyłby „mechanizm (…) zapewniający środki finansowe na zasadzie dotacji lub koncesji dla krajów rozwijających się”

Inna „istotna zainteresowana strona” – Międzynarodowa Federacja Producentów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych – „odrzuciła … wezwania do dostępu do ich” własności intelektualnej „, powiedział Roguski.

Dodał, że u podstaw takich sporów leżą pieniądze i fundusze – które byłyby dystrybuowane za pośrednictwem „Funduszu PandemicznegoBanku Światowego

„Niezależnie od tego, czy „traktat pandemiczny” lub poprawki do IHR zostaną przyjęte, czy nie, ogromne inwestycje kompleksu przemysłowego szpitali farmaceutycznych będą kontynuowane” – napisał niedawno Roguski. „Złam kod: W finansach „kapitał własny” to udział we własności… Problemem zawsze były i prawdopodobnie zawsze będą pieniądze”

Roguski powiedział, że „Fundusz Pandemiczny” zapewnia krajom fundusze na rozwój „systemów wczesnego ostrzegania i nadzoru nad chorobami” oraz „systemów laboratoryjnych”, a także na wzmocnienie „zasobów ludzkich / zdrowia publicznego i zdolności pracowników społecznych”

„To jest spór handlowy

Przeciwnicy proponowanych przez WHO instrumentów twierdzą, że zagrażają one suwerenności narodowej. Niektóre propozycje przedstawione podczas zeszłotygodniowego spotkania WGIHR wzywały do przyznania dyrektorowi generalnemu WHO jeszcze większych uprawnień.

Na przykład Grupa Afrykańska zaproponowała nowy artykuł 13A dla IHR, stwierdzający:

„Niezwłocznie po stwierdzeniu stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym zgodnie z art. 12, dyrektor generalny dokonuje natychmiastowej oceny dostępności i przystępności cenowej wymaganych produktów zdrowotnych i wydaje zalecenia, w tym mechanizm alokacji, w celu uniknięcia potencjalnych niedoborów produktów i technologii zdrowotnych”

Podobnie Bangladesz, proponując nowy artykuł 13A, wezwał do „międzynarodowej reakcji WHO w zakresie zdrowia publicznego”

Według Roguskiego państwa członkowskie „rozumieją, że Tedros może ogłosić stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w dowolnym momencie”, ale „chciały dodać mu uprawnienia do określenia, co jest potrzebne”

Posłowie. Smith i Wenstrup odnieśli się do zagrożenia dla suwerenności narodowej podczas konferencji prasowej 5 lutego. Smith odniósł się do „mnóstwa istotnych kwestii związanych z proponowanym traktatem”

Obejmowały one „brak przejrzystości, zakulisowe negocjacje, nadmierny zasięg WHO i naruszenie suwerenności USA, nieznane zobowiązania finansowe dla amerykańskich podatników, zagrożenia dla praw własności intelektualnej i wolności słowa, finansowanie aborcji oraz sposób, w jaki traktat przyniesie korzyści Chinom kosztem Stanów Zjednoczonych”

„Zbyt mało uwagi poświęcono tej sprawie, zadano zbyt mało pytań o to, co ta prawnie wiążąca umowa lub traktat oznacza dla polityki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach” – powiedział Smith.

Wenstrup oskarżył WHO o chęć „naruszenia naszej suwerenności narodowej”

Lindley powiedział, że niektóre stany podjęły inicjatywy mające na celu ochronę przed naruszeniem suwerenności przez WHO, w tym ustawę wprowadzoną 5 lutego w New Hampshire, HB1156, stwierdzającą, że Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz WHO „nie mają jurysdykcji w New Hampshire”

„W formie, w jakiej zostały napisane, poprawki do IHR stanowią bezpośrednie naruszenie naszej Pierwszej Poprawki, Piątej i Dziesiątej Poprawki” – powiedział Lindley.

Ale dla Roguskiego główną kwestią jest handel i finanse, a nie suwerenność.

„To spór handlowy i gra o pieniądze na budowę kompleksu przemysłowego szpitali farmaceutycznych w krajach, które ominęli za pierwszym razem” – powiedział. „Mają kłopoty, ponieważ spierają się o pieniądze i własność intelektualną”

„Wszyscy są rozproszeni innymi aspektami negocjacji, ale od samego początku ich celem jest spór handlowy” – dodał.

„Istnieje wyraźny i znaczący finansowy konflikt interesów między lojalnością WHO wobec największych prywatnych płatników a prawami i wolnością obywateli na całym świecie” – powiedział Murfitt, zauważając, że znaczna część funduszy WHO pochodzi od partnerów prywatnych, takich jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów.

„Presja ze strony ludzi działa i powinniśmy ją kontynuować

Lindley powiedział, że „presja ze strony ludzi działa i powinniśmy ją kontynuować”, zauważając, że sprzeciw wobec poprawek do IHR i „porozumienia w sprawie pandemii” „tworzy świadomość i paplaninę – dwie rzeczy, których dyrektor generalny WHO wydaje się nienawidzić”

Murfitt powiedział, że „tworzą się pęknięcia, gdy WHO forsuje narrację dezinformacji i teorii spiskowych, ponieważ zaniepokojeni obywatele, prawnicy i politycy zaczęli zabierać głos”, podczas gdy Ashby-Koppens powiedział, że interesy finansowe mogą wykoleić propozycje WHO.

„Traktat pandemiczny jest realnie zagrożony… z powodu obaw zgłaszanych przez Big Pharma za pośrednictwem rządu USA: Nie chcą rezygnować ze swojej własności intelektualnej lub udziału w zyskach, co może być konieczne w przypadku dzielenia się swoimi produktami z biedniejszymi krajami” – powiedział Ashby-Koppens.

„To szaleństwo myśleć, że grupy wolnościowe są sprzymierzone z Big Pharma w sprawie zniesienia traktatu pandemicznego” – dodała. „WHO traci swój płaszcz zaufanej organizacji. Ludzie są zmęczeni i z pewnością czują, że coś jest nie tak”

„Wygrywamy populistyczną kampanię przeciwko WHO”, powiedział Lindley, ale „mamy jeszcze wiele do zrobienia”

„Wymagana jest większość głosów za proponowaną poprawką do IHR i 75% głosów za porozumieniem w sprawie pandemii” – powiedział Murfitt.

„To dużo i nie wierzę, że jeszcze tam jesteśmy” – powiedział Lindley.

„Wielu z nas uważa, że proponowane poprawki do IHR zostaną przyjęte, a następnie będziemy musieli wywrzeć presję polityczną, aby zrezygnować z reżimu” – powiedział Murfitt. „W obecnym publicznie dostępnym projekcie nie wydaje się, aby istniał mechanizm umożliwiający rezygnację po dacie zamknięcia”

T12/03/2024RP

Suggest a correction

Podobne wpisy