Естония уведомява СЗО, че отхвърля Договора за пандемиите и измененията на Международните здравни правила

На 22 ноември 11 членове на естонския парламент изпратиха писмо до Световната здравна организация („СЗО“), с което отхвърлиха предложеното международно споразумение за готовност за превенция и реакция при пандемии – известно още като „Договор за пандемиите“ или „Споразумение за пандемиите“. В писмото се отхвърлят и измененията на Международните здравни правила (2005 г.) („МЗП“).


Миналия месец ние (т.е.: Изложението) публикувахме статия, в която се обясняваше, че през май 2022 г. Световната здравна асамблея („СЗА“) тихомълком се е съгласила да съкрати периода, през който държавите трябва да се откажат от бъдещи изменения на Международния здравен правилник. За да могат държавите да запазят по-дългия 18-месечен период, който преди това им беше позволен да се откажат, те трябва да изпратят на СЗО кратка нота, че се отказват от измененията, за които е взето решение от СЗА през 2022 г., преди 1 декември 2023 г.

Писмото от естонските депутати е с дата 22 ноември 2023 г., 8 дни преди крайния срок 1 декември. Депутатите не просто са се отказали от измененията, решени от СЗО през 2022 г., те са отишли много по-далеч и са отхвърлили изцяло както предложения Договор за пандемиите, така и измененията на МЗП, а също и допълнителното финансиране на СЗО.

Кале Грюнтал, един от депутатите, подписали писмото, съобщи новината във Facebook. Писмото започва така:

С настоящото Република Естония, въз основа на член 22 от Устава на Световната здравна организация, заявява, че отхвърля и не дава съгласието си за международното споразумение за превенция, готовност и реакция при пандемии, както и за допълнителните изменения на Международния здравен правилник (2005 г.) и за подобряване на устойчивостта на финансирането на СЗО.

Естония каза „не“ на прилагането на принудителни мерки, Кале Грюнтал във Facebook, 23 ноември 2023 г

Пълният текст на писмото можете да прочетете в изображението в края на тази статия.

Както отбелязва естонският алтернативен медиен сайт Telegram.ee, това противоречи на решение, взето в началото на миналата година. На 4 март 2022 г. естонският Комитет по въпросите на Европейския съюз („EUAC“) проведе заседание, на което гласува дали Европейската комисия е упълномощена да преговаря по двата инструмента на СЗО от името на Естония.

EUAC е постоянна комисия на парламента на Естония (Riigikogu) и има решаваща и координираща роля по въпроси, свързани с Европейския съюз. Правителството на Естония е обвързано с решенията на EUAC и използва тези решения в своите дискусии в Европа. Ако правителството не спазва решенията на EUAC, то трябва да предостави на EUAC причините за това.

На заседанието през март 2022 г. трима членове на EUAC гласуваха против, а девет гласуваха в подкрепа на предоставянето на Европейската комисия на правомощието да започне преговори по Договора за пандемиите, измененията на МЗП и подобряването на устойчивостта на финансирането на СЗО от името на Република Естония.

Сега парламентът на Естония се произнесе. По-долу е поместено копие от писмото на парламентаристите до СЗО, в което се отхвърлят нейният Договор за пандемията и измененията на МЗП.

Текст изображения:

Световната здравна организация
Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус
Генерален директор

2.2м № 3-93-1564

Апел към уважаемия д-р Тедрос Адханом ГЕБРЕЙЕС

С настоящото Република Естония, въз основа на член 22 от Устава на Световната здравна организация, заявява, че отхвърля и не дава съгласието си за международното споразумение за превенция, готовност и реагиране при пандемии, както и за допълнителните изменения на Междудържавния здравен регламент (2005 г.) и за подобряване на устойчивостта на финансирането на СЗО.

Причините за отхвърляне и отказ от съгласие са следните:

 1. Съгласно член 121 от Конституцията на Република Естония договорите на Република Естония се ратифицират и денонсират само от 101-членния парламент Рийгикогу. Рийгикогу не е приел такава резолюция.
 2. Като се имат предвид разпоредбите на точка 1, резолюцията от 4 март 2022 г. на Комисията по въпросите на Европейския съюз, сформирана към Рийгикогу, която упълномощава
  Европейската комисия да води преговори от името на Република Естония относно
  междуправителствено споразумение за превенция, готовност и реакция при пандемии, както и
  допълнителни изменения на Международните здравни правила (2005 г.) и относно
  подобряване на устойчивостта на финансирането на СЗО, е нищожно и невалидно.
 3. Съгласно клаузи 1 и 2, резолюцията на комисията по въпросите на Европейския съюз от 4 март 2022 г., е невалидна от момента на приемането ѝ, тъй като само девет (9) членове на Рийгикогу от общо сто и един (101) членове на Рийгикогу са гласували в подкрепа на тази резолюция.

С най-добри пожелания и надежди за добро и продължително сътрудничество в бъдеще.

Тази статия е публикувана първоначално от The Exposé

Suggest a correction

Подобни статии