Естония уведомява СЗО, че отхвърля Договора за пандемиите и измененията на Международните здравни правила

Естония уведомява СЗО, че отхвърля Договора за пандемиите и измененията на Международните здравни правила

На 22 ноември 11 членове на естонския парламент изпратиха писмо до Световната здравна организация („СЗО“), с което отхвърлиха предложеното международно споразумение за готовност за превенция и реакция при пандемии – известно още като „Договор за пандемиите“ или „Споразумение за пандемиите“. В писмото се отхвърлят и измененията на Международните здравни правила (2005 г.) („МЗП“). Миналия месец…