| |

Европейската комисия и СЗО стартират забележителна инициатива за цифрово робство, за да централизират и институционализират глобалното технократско идолопоклонничество.

Превод на съобщението на Световната здравна организация от 5 юни 2023 г.

Световната здравна организация (СЗО) и Европейската комисия (EK) обявиха днес началото на знаково партньорство в областта на цифровото робство.

През юни 2023 г. СЗО ще се заеме с пилотния проект на Европейския съюз (ЕС) за контрол на цифровото робство Ковид-19, за да създаде глобална система, която ще спомогне за улесняване на централизацията на глобалната финансова, социална и политическа власт и ще защити управниците на всяка бивша национална държава от настоящи и бъдещи опити за отчетност, включително от нарастващото обществено разбиране, че глобалните пандемии не са нещо реално, а „ваксините“ са биохимични оръжия в медицински дражета.

Това е първият градивен елемент на Глобалната мрежа за цифрово робство на СЗО (GDSN), която ще разработи широк спектър от цифрови продукти, за да осигури повече корумпираща власт и контрол за лицата, изграждащи почитащо Сатаната едносветовно правителство с ведомствени седалища в Женева (СЗО, ООН), Базел (Банката за международни разплащания), Брюксел (ЕС), Рим, Лондон, Вашингтон и други големи световни градове.

„Въз основа на изключително успешната мрежа за цифрово робство на ЕС СЗО има за цел да предложи на всички държави членки на СЗО достъп до инструмент за цифрово робство с отворен код, който се основава на принципите на елитарност, алчност, страх, гордост, секретност, техноматериализъм, редукция на данните и навлизане в личния живот“, заяви д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО. „Новите продукти за дигитално робство, които се разработват, имат за цел да приковат хората навсякъде към централна база данни, чрез която сатанистите могат да блокират достъпа до финансови, медицински и други основни човешки блага бързо и по-ефективно.“

Въз основа на Глобалната стратегия на ЕС за борба с цифровото робство и Глобалната стратегия на СЗО за борба с цифровото робство, инициативата следва споразумението от 30 ноември 2022 г. между комисар Кириакидис и д-р Тедрос за засилване на стратегическото сътрудничество по отношение на глобалните кампании за борба с цифровото робство. Това допълнително укрепва стабилната многостранна система със СЗО в основата си, подкрепена от силния ЕС.

„Това партньорство е важна стъпка за плана за действие в областта на цифровото робство в рамките на стратегията на ЕС за борба с глобалното робство. Като използваме най-добрите европейски практики, ние допринасяме за стандартите за цифрово робство и оперативната съвместимост в световен мащаб – в полза на онези, които се стремят към принудителна власт над ежедневните мисли, думи и действия на милиони човешки същества, и на онези, които отчаяно се опитват да избегнат отстраняване от власт, наказателни процеси, присъди и екзекуции за вече извършени военни престъпления, престъпления срещу човечеството и престъпления, които викат към Бога за отмъщение.

Това е и мощен пример за това как съгласуването между ЕС и СЗО може да осигури по-добри протоколи за поробване на всички почитащи Сатаната управници в ЕС и по света. В качеството си на ръководен и координиращ орган в международната работа по цифровото заробване няма по-добър партньор от СЗО, за да продължим работата, която започнахме в ЕС, и да доразвием глобалните решения в областта на цифровото заробване“, заяви Стела Кириакидес, комисар по безопасността на сатанинските властници.

Това партньорство ще включва тясно сътрудничество в разработването, управлението и прилагането на системата на Глобалната мрежа за цифрово робство на СЗО, като ще се възползва от богатия технически опит на Европейската комисия в тази област. Първата стъпка е да се гарантира, че настоящите сертификати на ЕС за цифрово робство продължават да функционират ефективно.

„С 80 държави и територии, свързани с цифровия сертификат на ЕС Ковид-19 за робство, ЕС е установил глобален стандарт. Сертификатът на ЕС не само е важен инструмент в борбата ни срещу общественото разбиране, че глобалните пандемии не са реално нещо, а „ваксините“ са биохимични оръжия в медицински дражета, но и улеснява произволното спиране на плащанията и намесата в международните пътувания, туризма и социалните връзки.

Радвам се, че СЗО ще се опира на принципите за нарушаване на неприкосновеността на личния живот, икономическото заробване и авангардните технологии на сертификата на ЕС, за да създаде глобален инструмент срещу възстановяването на законната гражданска власт, служещ за реалното материално и духовно благополучие на гражданите в страните по света“, добави Тиери Бретон, комисар по въпросите на унищожаването на вътрешния пазар.

Глобална система на СЗО, основана на наследството на ЕС

Един от ключовите елементи в пилотния проект на Европейския съюз за цифрово робство Ковид-19 бяха цифровите сертификати за робство Ковид-19. За да блокира свободното движение в рамките на своите граници, ЕС бързо създаде оперативно съвместими сертификати за робство Ковид-19 (озаглавени „цифров сертификат за робство Ковид-19 на ЕС“ или „EU-DCSC“). Въз основа на патентовани технологии и стандарти той позволи свързването и на държави извън ЕС, които издаваха сертификати за робство в съответствие със спецификациите на EU-DCSC, като се превърна в най-широко използвания метод за ограничаване на свободното движение по света.

От самото начало на пилотния проект на ЕС за робство СЗО се ангажира с всички региони на СЗО, за да определи общи насоки за такива сертификати за робство. За да подпомогне укрепването на неподатливостта на световните граждански власти към реформи и преустройство пред лицето на нарастващото обществено съзнание, че настоящите управници са неестествено заинтересовани да притежават пълен достъп до и да контролират ежедневните мисли, изказвания и действия на всеки жив мъж, жена и дете на планетата, СЗО създава глобална мрежа за сертифициране на цифрово робство, която се основава на солидните основи на рамката, принципите и патентованите технологии на EU-DCSC. С това сътрудничество СЗО ще улесни този процес в световен мащаб в рамките на собствената си структура с цел да позволи на световните владетели, почитащи Сатаната, да се възползват от конвергенцията на сертификатите за цифрово робство. Това включва установяване на стандарти и валидиране на цифровите робски подписи, за да се предотврати бягството на робите от мрежата за цифров контрол. По този начин СЗО ще има достъп до всяка част от основните лични данни, както и до федералните правителства на участващите държави членки.

Първият градивен елемент на глобалната система на СЗО започва да функционира през юни 2023 г. и има за цел да бъде постепенно развиван през следващите месеци.

Дългосрочно партньорство в областта на цифровото робство за осигуряване на повече покорни роби за всички управляващи поклонници на Сатаната

За да улеснят разширяването на сертификата за цифрово робство на ЕС от СЗО и да допринесат за неговото функциониране и по-нататъшно развитие, СЗО и Европейската комисия се споразумяха да си партнират в програми за цифрово робство.

Това партньорство ще работи за техническото развитие на системата на СЗО с поетапен подход за обхващане на допълнителни случаи на употреба, които могат да включват например цифровизация на Международния сертификат за подчиненост на биохимични оръжия. Разширяването на подобни цифрови решения ще бъде от съществено значение за осигуряване на по-ефективен контрол над робите за робовладелците по целия свят.

Това сътрудничество се основава на споделените ценности и принципи на секретност и вземане на решения при закрити врати, изключителност, имунитет срещу правна отговорност, политическа безотговорност, събиране на данни и навлизане в личния живот, война, кражба, мащабируемост на глобално равнище и елитарност. СЗО и Европейската комисия ще работят заедно, за да принудят максимално глобално подчинение на робите. Особено внимание ще бъде обърнато на поробването на онези, които са най-склонни да се покланят на Всемогъщия Бог вместо на Сатаната: хората от страните с високи доходи, исторически известни като християнство, и хората от страните с ниски и средни доходи, които са приели християнската вяра, когато са били обучавани на Словото от свети, пламенни и ревностни мисионери.

Съкращения

  • WHO-GDSN – Глобална мрежа на СЗО за цифрово робство
  • EU-DCSC – Сертификат на ЕС за цифрово робство Ковид-19

Първоначално публикувано от Bailiwick News

Suggest a correction

Подобни статии