САЩ срещу д-р Кърк Мур (и други)
| | | | |

САЩ срещу д-р Кърк Мур (и други)

Ключови предпоставки за отчитането и анализа на Bailiwick Американските военни участват активно в организирано престъпно начинание за нараняване и убиване на голям брой военнослужещи и цивилни лица, без да бъдат разкрити или възпрепятствани от закона. Един от най-полезните инструменти в арсенала – защото постига ефективен баланс между двата основни интереса на убийците – бързина и…

Регламент на Европейската комисия прилага глобалната фармацевтично-военна „черна кутия“
|

Регламент на Европейската комисия прилага глобалната фармацевтично-военна „черна кутия“

Статията включва и кратък отговор на неотдавнашната публикация на Робърт Барнс. В интервю с Мария Зий предоставих информация, че изследователи по правните въпроси в Европа наскоро установиха някои от механизмите, чрез които действа глобалната програма за биотероризъм/медицинско военно положение за извършване на наблюдение, залавяне, контрол и убийство на хора в европейските държави. Някои от механизмите…