| |

Το κρυφό συμβόλαιο της ΕΕ με την Pfizer -BioNTech

Μια πρόσφατη δικαστική απόφαση που απαιτεί την αποκάλυψη των συμβάσεων προμήθειας εμβολίων Covid-19 της Νότιας Αφρικής προκάλεσε σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιούργησε ελπίδες ότι ορισμένες από τις μυστικές ρήτρες που προσφέρουν ειδική προστασία στους κατασκευαστές μπορεί τελικά να αποκαλυφθούν. Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Cristian Terhes, ο οποίος επικρίνει εδώ και καιρό την Ursula von der Leyen και την Επιτροπή της ΕΕ για τη δημοσίευση εκδόσεων που είχαν αποκρύψει σε υπερβολικό βαθμό τις συμβάσεις προμηθειών της ίδιας της ΕΕ, χαιρέτισε την απόφαση σε ένα tweet ως μια “τεράστια νίκη για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία”, επισημαίνοντας, ειδικότερα, τη συμπερίληψη της πολύ σημαντικής σύμβασης της “Pfizer” μεταξύ των εγγράφων που θα δημοσιοποιηθούν.

Αλλά γιατί ο ενθουσιασμός; Η ίδια η σύμβαση προμηθειών της ΕΕ ή Advanced Purchase Agreement (APA) με την κοινοπραξία της Pfizer και της γερμανικής εταιρείας BioNTech είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην αρχική του μορφή, χωρίς απόκρυψη στοιχείων για πάνω από δύο χρόνια: από, πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2021, λίγο μετά την κυκλοφορία του εμβολίου. Περιέχει πράγματι ρήτρες που προκαλούν τριγμούς, οι οποίες αναμφίβολα θα είχαν προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις και “δισταγμό για το εμβόλιο” αν ήταν ευρύτερα γνωστές.

Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την ακόλουθη ρήτρα από το άρθρο 1, παράγραφος 4, του εντύπου παραγγελίας εμβολίου που επισυνάπτεται στην ΑΡΑ: “Το συμμετέχον κράτος μέλος αναγνωρίζει επίσης ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν είναι επί του παρόντος γνωστές και ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου που δεν είναι επί του παρόντος γνωστές.” (Δείτε ολόκληρη την παράγραφο παρακάτω.) Πόσοι Ευρωπαίοι θα έσπευδαν να κάνουν το εμβόλιο ή ακόμη και θα συναινούσαν να το κάνουν αν το γνώριζαν αυτό;

A screenshot of a medical form

Description automatically generated
Το συμμετέχον κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι το εμβόλιο και τα υλικά που σχετίζονται με το εμβόλιο, καθώς και τα συστατικά τους αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης της πανδημίας COVID-19 και θα συνεχίσουν να μελετώνται μετά την παροχή του εμβολίου στα συμμετέχοντα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ΑΡΑ. Το συμμετέχον κράτος μέλος αναγνωρίζει περαιτέρω ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν είναι επί του παρόντος γνωστές και ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου που δεν είναι επί του παρόντος γνωστές. Περαιτέρω, στο βαθμό που ισχύει, το συμμετέχον κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι το εμβόλιο δεν θα έχει σειριακό αριθμό.

Αλλά δεν το γνώριζαν. Διότι ιδού πώς είναι η ίδια παράγραφος στην επεξεργασμένη με απόκρυψη έκδοση της APA που αναρτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Αυτή η ρήτρα “ομολογίας” στο έντυπο παραγγελίας – ομολογία, στην πραγματικότητα, ότι οι κατασκευαστές δεν γνώριζαν ούτε αν το εμβόλιο ήταν ασφαλές ούτε αν ήταν αποτελεσματικό, σε κάθε περίπτωση μακροπρόθεσμα – έρχεται να προστεθεί στις ρήτρες που ήδη παρέχουν στους κατασκευαστές εξαιρετικά ευρείες αποζημιώσεις στο τμήμα περί αποζημίωσης της ίδιας της σύμβασης. Βλέπε, για παράδειγμα, το απόσπασμα του άρθρου Ι.12.1 παρακάτω.

A yellow text on a yellow background

Description automatically generated
1.12 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1.12.1. Η Επιτροπή, εξ ονόματος των συμμετεχόντων κρατών μελών, δηλώνει ότι η χρήση των εμβολίων που παράγονται στο πλαίσιο της παρούσας APA θα γίνει υπό επιδημικές συνθήκες που απαιτούν τέτοια χρήση και ότι η χορήγηση των εμβολίων θα πραγματοποιηθεί, ως εκ τούτου, υπό την αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων κρατών μελών. Ως εκ τούτου, κάθε Συμμετέχον Κράτος Μέλος θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει τον Ανάδοχο, τους Συνεργάτες, τους υπεργολάβους, τους δικαιοπάροχους και τους υποαδειούχους, καθώς και τους αξιωματούχους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και άλλους πράκτορες και εκπροσώπους του καθενός (από κοινού τα “Αποζημιωθέντα Πρόσωπα*) από και έναντι όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν, διακανονισμούς σύμφωνα με το άρθρο 1.12.6, και εύλογες άμεσες εξωτερικές νομικές δαπάνες που προκύπτουν για την υπεράσπιση αξιώσεων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων και άλλων εξόδων) σχετικά με βλάβες, ζημίες και απώλειες, όπως ορίζονται στο άρθρο Ι. 12.2 (μαζί, οι “Ζημίες“) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και την ανάπτυξη των εμβολίων στη δικαιοδοσία του εν λόγω συμμετέχοντος κράτους μέλους. Το παρόν άρθρο Ι.12 εφαρμόζεται σε ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τα εμβόλια

Ο “ανάδοχος”, όπως προσδιορίζεται στην πρώτη σελίδα της APA , αναφέρεται στην Pfizer και την BioNTech συλλογικά.

Έτσι φαίνεται το ίδιο χωρίο στην επεξεργασμένη με απόκρυψη έκδοση της σύμβασης που αναρτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

A close-up of a text

Description automatically generated
1.12 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
1.12.1. Η Επιτροπή, εξ ονόματος των συμμετεχόντων κρατών μελών, δηλώνει ότι η χρήση των εμβολίων
που παράγονται στο πλαίσιο της παρούσας APA θα γίνει υπό επιδημικές συνθήκες που απαιτούν μια τέτοια χρήση και ότι η χορήγηση των εμβολίων θα διεξαχθεί, ως εκ τούτου, υπό την αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Ακολουθεί η πλήρης σελίδα.

A document with text on it

Description automatically generated
Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά από τον ανάδοχο σύμφωνα με το παρόν διατηρούνται
από τον ανάδοχο.

Και η επόμενη σελίδα.

A white rectangular object with a black background

Description automatically generated with medium confidence

Στην πραγματικότητα, εκτός από την πρώτη πρόταση, ολόκληρη η ενότητα για την αποζημίωση, που καλύπτει σχεδόν τρεις ολόκληρες σελίδες κειμένου, έχει αποσυρθεί στην έκδοση της APA  που έχει αναρτηθεί από την Επιτροπή. Δείτε τις σελίδες 24-26 εδώ.

Είναι αυτές οι εκτεταμένες εκδόσεις με απόκρυψη στοιχείων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής του Cristian Terhes και άλλων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επικρίνουν τα εμβόλια. Καταγγέλλοντας την Ursula von der Leyen και την Επιτροπή για την έλλειψη διαφάνειας, ο Terhes έχει κάνει τακτική πρακτική να κρατάει θεατρικά τις μαυρισμένες σελίδες της σύμβασης στις συνεδριάσεις της ολομέλειας. (Δείτε εδώ, για παράδειγμα, από τον Οκτώβριο του 2022)

Αλλά αν η χωρίς απόκρυψη έκδοση ήταν ούτως ή άλλως διαθέσιμη, γιατί ο Terhes και οι συνάδελφοί του δεν αναφέρθηκαν και σε αυτήν: δηλαδή στο πραγματικό περιεχόμενο των αποσπασμάτων που αποκρύπτονται; Και πώς απέτυχε να γίνει ευρύτερα γνωστή η χωρίς απόκρυψη APA και οι προφανώς εκρηκτικές διατάξεις που περιέχει;

Λοιπόν, ο Cristian Terhes και οι άλλοι ευρωβουλευτές θα πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι στο πρώτο ερώτημα. Αν δεν γνώριζαν τη διαθεσιμότητα του μη επεξεργασμένου εγγράφου, το έμαθαν τον Σεπτέμβριο του 2022: συγκεκριμένα, από τον παρόντα συντάκτη σε ένα tweet – απάντηση στον Cristian Terhes, στο οποίο ο Terhes απάντησε με τη σειρά του.

Αλλά η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα – γιατί η ύπαρξη του μη επεξεργασμένου χωρίς την απόκρυψη στοιχείων APA δεν έγινε ευρύτερα γνωστή – είναι ίσως πιο ενδιαφέρουσα και φαίνεται να έχει να κάνει με τη μορφή της μυστικής λογοκρισίας ή του “φιλτραρίσματος ορατότητας” που έχει γίνει έκτοτε κανόνας στο Twitter.

Έτσι, τον Ιούλιο του 2022, αφού έπεσα πάνω στη μη επεξεργασμένη σύμβαση, δημοσίευσα ένα θέμα σχετικά με αυτήν στο Twitter, το οποίο έγινε γρήγορα κάπως viral για τα δεδομένα ενός μικρού λογαριασμού, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες retweets και likes και τελικά, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ίδιου του Twitter, τουλάχιστον πάνω από 100 χιλιάδες εμφανίσεις. Ξεκίνησα το νήμα με την ίδια αναγνώριση της άγνωστης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του εμβολίου που επισημάνθηκε παραπάνω.

1/ Από το έντυπο παραγγελίας εμβολίου που επισυνάπτεται στη συμφωνία προαγοράς (APA) μεταξύ της Επιτροπής της ΕΕ και της BioNTech-Pfizer. Σημειώστε επίσης την τελευταία πρόταση σχετικά με τη μη σειριοποίηση. 4. Το συμμετέχον κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι το εμβόλιο και τα υλικά που σχετίζονται με το εμβόλιο, καθώς και τα συστατικά τους υλικά αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης της πανδημίας COVID-19 και θα συνεχίσουν να μελετώνται μετά την παροχή του εμβολίου στα συμμετέχοντα κράτη μέλη στο πλαίσιο της APA. Το συµµετέχον κράτος µέλος αναγνωρίζει περαιτέρω ότι οι µακροπρόθεσµες επιδράσεις και η αποτελεσµατικότητα του εµβολίου δεν είναι επί του παρόντος γνωστές και ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανεπιθύµητες ενέργειες του εµβολίου που δεν είναι επί του παρόντος γνωστές. Περαιτέρω, στο βαθμό που αυτό ισχύει, το συμμετέχον κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι το εμβόλιο δεν θα έχει σειριακό αριθμό.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2022, ανέφερα αυτό το νήμα στο προαναφερθέν tweet-απάντηση στον Cristian Terhes και τον ρώτησα γιατί δείχνει τα επεξεργασμένα με απόκρυψη αντίγραφα των συμβάσεων της ΕΕ, όταν τα μη επεξεργασμένα έγγραφα ήταν διαθέσιμα. Η απάντηση του Terhes ήταν να αμφισβητήσει τη γνησιότητα του μη επεξεργασμένου εγγράφου. ‘Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι αυτές οι μη επεξεργασμένες εκδόσεις είναι οι πραγματικές’, έγραψε.

Αλλά η σύμβαση Pfizer-BioNTech δεν περιφερόταν απλώς μυστηριωδώς στο διαδίκτυο και δεν δημοσιεύθηκε από κάποια σκοτεινή ιστοσελίδα συνωμοσίας. Δημοσιεύθηκε μάλλον από τον ιταλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RAI. Η RAI είναι το ιταλικό ισοδύναμο του BBC.

Το αρχικό άρθρο της RAI της 17ης Απριλίου 2021, με τίτλο “Εδώ είναι οι “μυστικές” συμβάσεις της Pfizer και της Moderna για τα εμβόλια κατά του Covid”, είναι διαθέσιμο εδώ. Το άρθρο περιέχει συνδέσμους τόσο για τις συμβάσεις της Pfizer-BioNTech όσο και της Moderna.

Η σύμβαση της Pfizer-BioNTech είναι έκτοτε διαθέσιμη στον διακομιστή της RAI εδώ. (Προσέξτε ότι όταν έκανα για πρώτη φορά tweet τη σύμβαση τον Ιούλιο του 2022, αυτή έγινε προσωρινά μη διαθέσιμη, ίσως επειδή η επισκεψιμότητα που προέκυψε ήταν μεγαλύτερη από αυτή που μπορούσε να διαχειριστεί ο διακομιστής.)

Επιπλέον, τέσσερις ημέρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου της RAI, στις 21 Απριλίου, η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, η τρίτη μεγαλύτερη εφημερίδα της Ισπανίας από άποψη αναγνωσιμότητας, ανακοίνωσε επίσης ότι είχε περιέλθει στην κατοχή της η μη επεξεργασμένη σύμβαση Pfizer-BioNTech – προφανώς απλά κατεβάζοντάς την από τον ιστότοπο της RAI! – και δημοσίευσε άρθρο με τίτλο “Η σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαλλάσσει την Pfizer από την ευθύνη.”

Αν και, σε αντίθεση με τη RAI, η La Vanguardia δεν δημοσίευσε τη σύμβαση ως έχει, δημοσίευσε φωτογραφίες επιλεγμένων σελίδων, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας της πρώτης σελίδας του τμήματος αποζημίωσης που τόνισα παραπάνω, την οποία επίσης αντιπαραβάλλει με την επεξεργασμένη με απόκρυψη στοιχείων έκδοση που δημοσίευσε η Επιτροπή.

Several papers with text overlay

Description automatically generated

Την ίδια ημέρα, το Reuters δημοσίευσε επίσης ένα άρθρο σχετικά με τη σύμβαση που διέρρευσε, επικαλούμενο το λαβράκι της La Vanguardia (αν και το λαβράκι ήταν στην πραγματικότητα της RAI). Το Reuters, ωστόσο, απέφυγε διακριτικά να αναφερθεί στο θέμα της αποζημίωσης, εστιάζοντας απλώς στην τιμή του εμβολίου. (Βλέπε “Το συμβόλαιο ΕΕ-Pfizer που διέρρευσε δείχνει ότι η τιμή για τα εμβόλια COVID καθορίστηκε στα 15,5 ευρώ ανά δόση” εδώ.)

Έτσι, για τρία μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, τη RAI, τη La Vanguardia και το Reuters, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία σχετικά με τη γνησιότητα του εγγράφου όταν αυτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2021 – και πριν πέσει και πάλι στη λήθη. Εν τω μεταξύ, παρεμπιπτόντως, ο Norman Fenton βρήκε επίσης το προαναφερθέν έντυπο παραγγελίας από την APA μέσω ενός σλοβενικού αιτήματος FOI, παρέχοντας έτσι περαιτέρω επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του εγγράφου, αν υποθέσουμε ότι πραγματικά χρειαζόταν.

Αλλά αυτό που ήταν ιδιαίτερα περίεργο στην αλληλεπίδρασή μου στο Twitter με τον Cristian Terhes είναι αυτό που συνέβη μετά από αυτήν. Σχεδόν αμέσως μετά την επισήμανση του μη επεξεργασμένου APA ως απάντηση στο tweet του Cristian Terhes, ο λογαριασμός μου στο Twitter χτυπήθηκε με μια σκιώδη απαγόρευση. Έτσι ήταν τα αποτελέσματα του τεστ σκιώδους απαγόρευσης που έκανα την επόμενη ημέρα.

A screenshot of a computer

Description automatically generated
@EdV1694 υπάρχει.
Απαγόρευση πρότασης αναζήτησης. Δεν υπάρχει απαγόρευση αναζήτησης. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε δοκιμή για τεχνικούς λόγους.
Ανιχνεύτηκε επιβράδυνση απαντήσεων. Το tweet που εντοπίσαμε ήταν στην ενότητα για προσβλητικά tweets.

Εκείνη την εποχή, υπό το παλιό καθεστώς του Twitter, το να είσαι σε σκιώδη απαγόρευση (shadow-banned) εξακολουθούσε να αποτελεί ένα είδος κατάστασης, το οποίο μπορούσε να επαληθευτεί εύκολα και με ακρίβεια από online δοκιμές σκιωδών απαγορεύσεων (ή ακόμη και από τους ίδιους τους χρήστες, αναζητώντας τα δικά τους tweets όταν ήταν συνδεδεμένοι από τους λογαριασμούς τους).

Επιπλέον, ορισμένοι άλλοι χρήστες του Twitter με ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν like ή να κάνουν retweet την απάντησή μου. Δείτε παρακάτω, για παράδειγμα. Παρόμοια σχόλια στο ίδιο πνεύμα δεν είναι πλέον διαθέσιμα, δεδομένου ότι το Twitter έχει αναστείλει οριστικά τον λογαριασμό του συγγραφέα.

A screenshot of a social media post

Description automatically generated
Απλώς να σας ενημερώσω ότι το Twitter αντιστρέφει τα “likes” στα tweets σας.

Αυτό δεν ήταν και τόσο ασυνήθιστο από μόνο του. Υπενθυμίζεται ότι στα tweets που χαρακτηρίζονταν ως “παραπλανητικά” υπό το παλιό καθεστώς δεν μπορούσαν να γίνουν like ή retweet. Τι ήταν όμως “παραπλανητικό” στο tweet μου; Και, το κυριότερο, δεν χαρακτηριζόταν ακριβώς ως τέτοιο. Παρ’ όλα αυτά, φάνηκε – κρυφά – να υπόκειται σε παρόμοιου είδους περιορισμούς.

Στη συνέχεια, η εμπλοκή με τις απαντήσεις στα tweet μου που παρέθεταν το θέμα έπεσε γενικά, εμφανιζόταν περιστασιακά ξανά, αλλά και πάλι σε λιγότερο από το μισό του προηγούμενου επιπέδου, προτού μειωθεί σε ουσιαστικά, και προφανώς μόνιμα, ανύπαρκτο υπό το νέο καθεστώς του Twitter. Το παρακάτω γράφημα της σχετικής εμπλοκής (likes retweets) πριν και μετά την ημερομηνία της αλληλεπίδρασης με τον Terhes απεικονίζει αυτό. Περιλαμβάνει μόνο τα tweets στα οποία χρησιμοποίησα τη λέξη “unredacted.”

A graph with blue line

Description automatically generated

Ο περιορισμός της εμπλοκής παραμένει πολύ σημαντικός στο νέο Twitter/”Χ”, όπως παραδέχεται με ευκολία η διευθύνουσα σύμβουλος του “Χ” Linda Yaccarino και όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα σχετικά με την “επιβολή σε επίπεδο tweet” από το “Κέντρο βοήθειας” του “Χ.” Πράγματι, οι ενέργειες που λαμβάνονται για την καταστολή της ορατότητας των tweet φαίνεται να είναι πλέον πιο εκτεταμένες από ό,τι υπό το παλιό καθεστώς. (“Παραπλανητικά” tweets θα μπορούσαν να αναφερθούν σε παράθεση, για παράδειγμα.)

A screenshot of a social media post

Description automatically generated
Περιορισμός της ορατότητας του Tweet: Όπου κρίνεται σκόπιμο, θα περιορίσουμε την εμβέλεια των Tweet που παραβιάζουν τις πολιτικές μας και δημιουργούν αρνητική εμπειρία για άλλους χρήστες, καθιστώντας το Tweet λιγότερο ανιχνεύσιμο στο Twitter. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: – Εξαίρεση του Tweet από τα αποτελέσματα αναζήτησης, τις τάσεις και τις συνιστώμενες ειδοποιήσεις – Αφαίρεση του Tweet από τα χρονολόγια Για εσάς και Ακολουθώντας – Περιορισμό της αναγνωσιμότητας του Tweet στο προφίλ του συντάκτη – Υποβάθμιση του Tweet στις απαντήσεις – Περιορισμό των Likes, των απαντήσεων, των Retweets, των Quote Tweets, των σελιδοδεικτών, της κοινοποίησης, της καρφίτσωσης στο προφίλ ή της
Επεξεργασίας Tweet

Αλλά σε αντίθεση με το παλιό Twitter, το οποίο κατά κανόνα ενημέρωνε τους χρήστες όταν λαμβάνονταν μέτρα κατά ενός συγκεκριμένου tweet, το “Χ” δεν δημοσιοποιεί πλέον το γεγονός.

Είναι ενδιαφέρον ότι το “Κέντρο βοήθειας” αναγνωρίζει επίσης ότι η εν λόγω ενέργεια μπορεί να ληφθεί ως απάντηση σε “έγκυρο νομικό αίτημα από εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο σε μια δεδομένη χώρα.” Ποιος ξέρει τι είναι ένα “έγκυρο νομικό αίτημα”. Πιθανότατα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τέτοιο “εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο” – ειδικά από τη στιγμή που η Επιτροπή έχει οριστεί ως η απόλυτη ρυθμιστική αρχή του διαδικτυακού λόγου σύμφωνα με την Πράξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ. (Βλέπε, για παράδειγμα, εδώεδώ και εδώ.)

Σε κάθε περίπτωση, το μέρος που έχει το πιο προφανές συμφέρον να αποσιωπηθεί η μη επεξεργασμένη APA είναι, φυσικά, το μέρος που έχει επεξεργαστεί το έγγραφο εξ αρχής: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς γιατί η Επιτροπή θα ήθελε, ας πούμε, να το “ξανακρύψει”.

Μήπως το παλιό Twitter περιόρισε την ορατότητα της μη επεξεργασμένης APA ως απάντηση σε αίτημα των αρχών της ΕΕ; Το νέο Twitter/”Χ” συνεχίζει να το κάνει σήμερα;

Δημοσιεύθηκε αρχικά από το Brownstone Institute

Suggest a correction

Similar Posts