Centralizace dohledu nad informacemi! Nejnovější návrh EU na cenzuru médií
| |

Centralizace dohledu nad informacemi! Nejnovější návrh EU na cenzuru médií

Evropská komise navrhla nové nařízení, jehož cílem je centralizovat mediální odvětví EU do jednotného trhu, na který by dohlížela Komise a vnitrostátní regulační orgány prostřednictvím nového Evropského sboru pro mediální služby. Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků (European Media Freedom Act – EMFA), který Komise navrhla 16. září 2022, je prezentován jako snaha o podporu…