|

Задължителни ваксини завинаги – СЗО прие цифровия COVID сертификат на ЕС за световен стандарт

През юни изтича правното основание за прилагане на цифровите COVID сертификати на ЕС. Чрез тях се доказва ваксинационния статус или резултати от тестове, необходими за пътуване или участие в социални дейности. Понастоящем СЗО приема тази цифрова инфраструктура като постоянен модел за пътуване в световен мащаб. По този начин изискването за всеки, който иска да пътува, да спазва актуалните препоръки на СЗО за ваксинация, ще стане постоянно. СЗО ще може да активира това изискване по всяко време, ако получи новите правомощия, предвидени в Договора за предотвратяване и реагиране на пандемии и в измененията на Международни здравни правила.

Световната здравна организация (СЗО) обяви на 5 юни:

„През юни 2023 г. СЗО ще възприеме системата на Европейския съюз (ЕС) за цифрово сертифициране за COVID-19, за да създаде глобална система, която ще спомогне за улесняване на глобалната мобилност и защита на гражданите по света от настоящи и бъдещи заплахи за здравето, включително пандемии. Това е първият основен елемент на глобалната мрежа на СЗО за сертифициране в областта на електронното здравеопазване (GDHCN), която ще разработи широк спектър от цифрови продукти за осигуряване на по-добро здраве за всички.“

За това чудовищно начинание, което сбъдва цяла поредица от предполагаеми конспиративни теории, може да се каже толкова много, че за краткост се налага да изброя отделните аспекти под формата на подточки. Същевременно ще добавя линкове към по-подробни публикации за отделните стъпки в подготовката на това завземане на властта от глобалистите.

Не на последно място сред тях е статията (на немски език) от март 2022 г. със следното заглавие и тийзър (преведено):

„Проверките на цифровите ваксинационни паспорти са на път да се превърнат в постоянно изискване
В Германия и по света се полагат решителни усилия свободата на движение и действие на всички граждани да бъде постоянно обвързана с предоставянето на доказателства за ваксинации в съответствие с най-новите държавни изисквания. По този начин се изпълнява програмата за цялостно проследяване ID2020 (Лични данни 2020).“

За значението на този ход

Планираният договор за борба с пандемиите на СЗО и планираното засилване на Международните здравни правила (МЗП) ще увеличат значително ролята на СЗО при формирането на здравната политика в световен мащаб. Ако бъдат приети, както са планирани, СЗО ще получи правомощията да налага използването на цифрови здравни паспорти в случаи на извънредни ситуации в здравеопазването, които генералният секретар на СЗО може да обявява без надзор или контрол. Спомнете си, че наскоро дори незначително събитие като ограничена епидемия от маймунска шарка беше обявено за извънредна ситуация в областта на здравеопазването в световен мащаб. Тези правомощия ще се прилагат още по-мащабно, ако САЩ, които избират генералния секретар на СЗО, и послушният ЕС се стремят да наложат тези сертификати като изискване за влизане през техните граници.

По предложение на големите световни корпорации групата на най-големите икономически държави Г-20 реши през ноември 2022 г. здравните сертификати да станат постоянно изискване за пътуване.

Планира се ваксинациите, на които ще трябва да се подлагаме в случай на „извънредна здравна ситуация“, ако искаме да пътуваме, да бъдат разработвани и одобрявани в рамките на 100 дни в бъдеще, благодарение на драстичното намаляване на изискванията за безопасност.

Всичко е планирано отдавна

Проектът Commons на фондация „Рокфелер“ работи по „разработване на инструменти за управление на здравни данни и друга лична информация“ от 6 януари 2020 г. През юли 2020 г. този проект се превърна в глобална организация със седалище в Женева (заедно със СЗО и авиационни организации) и с борд на директорите, в който участват много високопоставени лица. Още на 7 октомври проектът Commons и Световният икономически форум обявиха началото на полеви изпитвания на новоразработеното приложение CommonPass – приложение, което ще позволи на всеки, който има антитела срещу коронавируса или е бил ваксиниран, да пътува отново извън националните граници.

Още през февруари 2022 г. здравната карта SMART на Инициативата за ваксинационни удостоверения (Vaccine Credential Initiative) (VI), в която участват Microsoft, Salesforce и Oracle, се превърна в стандарт в САЩ, Канада, Централна Америка, Япония, Сингапур, както и в Обединеното кралство и части от Африка.

Успоредно с разработването на цифровия Covid сертификат на ЕС през пролетта на 2022 г. СЗО, финансирана от фондация „Гейтс“ и фондация „Рокфелер“, разработи насоки за цифровите сертификати за Covid-19.

Още през февруари 2022 г. СЗО възложи на T-Systems да разработи QR кодовете на ваксинационните сертификати така, че да могат да се проверяват на националните граници. Дъщерното дружество на Deutsche Telekom трябваше да даде възможност на СЗО да предостави на всички свои 194 държави членки „техническа рамка за въвеждане на цифрови ваксинационни сертификати“. Тази нова система трябваше да се превърне в стандартна процедура за документиране и доказателство за ваксинации от всякакъв вид след преодоляването на пандемията от коронавирус. (Забележка: Докладът на информационната агенция в приложения линк е на немски език.)

Комисията на ЕС и националните правителства постигнаха съгласие, разработиха и въведоха съвместимата в цяла Европа система за Covid сертификати в рамките на седмици. Никога не е постигана такава скорост в ЕС. Според мен ИТ корпорациите с огромен капацитет за развитие, като Microsoft, Salesforce и Oracle (VCI), трябва да са изиграли решаваща роля на заден план. В края на краищата, декларираната цел на VCI беше да предостави на правителствата стандарт за цифрови здравни сертификати.

ЕС, като конфедерация от държави, вероятно беше избран като идеалния кандидат за пилотен проект за въвеждане на международно хармонизирани здравни сертификати. (Цитат: „Цифровият COVID сертификат на ЕС беше единствената система, която работеше на международно ниво.“)

Голяма стъпка към ID2020

При стартирането на цифровата ваксинационна карта на ЕС френският изпълнител в областта на отбраната Thales, който има подразделение и за цифрова идентичност, описа картата и необходимостта ѝ да бъде показвана навсякъде като проправяща пътя за универсални идентификационни данни за мобилна цифрова самоличност.

Фондация „Гейтс“ и Фондация „Рокфелер“ не само са финансирали политиката на СЗО за COVID сертификати, но те и директно и индиректно финансират инициативата ID2020. Тази инициатива има за цел да наложи на всеки по света уникална цифрова самоличност до 2030 г., която да се използва за много различни публични и частни цели. Обратната страна на тези уникални самоличности, използвани за всичко, ще бъдат взаимосвързани мегабази данни, в които ще се съхраняват данни за всички хора, тъй като цялата информация за тези хора може да бъде събрана по автоматизиран начин, без объркване на отделните самоличности. Привилегиите за ваксинираните, които бяха запазени въпреки все по-очевидния неуспех на предотвратяване на предаването на заболяването, имат смисъл като средство за оказване на натиск към реализиране на програмата ID2020.

СЗО действа против своите указания

Насоките на СЗО за цифровите сертификати за имунизация изрично посочват:

„Индивидуалният ваксинационен статус е лична информация и трябва да има защита, за да се гарантира, че никое лице не е принуждавано да разкрива или публично да показва DDCC:VS (цифрова документация на сертификати за COVID-19: ваксинационен статус; N.H.) за достъп до обществена зона или дейност. Подобна практика и/или липсата на DDCC:VS сама по себе си може да доведе до стигматизиране на лица без DDCC:VS и може да влоши риска от създаване на вреди.“

Това обаче очевидно беше само претекст от самото начало, нещо, което трябваше да бъде обявено, без никой да го има предвид. В края на краищата насоките се отнасят до голяма степен за предоставянето на доказателство за ваксинации и избягването на измами в процеса. Мащабното предотвратяване на измами, което е в основата на насоките, е необходимо само ако значителни недостатъци са свързани с невъзможността да се докаже (задължителна) ваксинация.

Заключение

СЗО действа в интерес на коалицията от корпорации, фондации и правителството на САЩ, които финансират по-голямата част от бюджета ѝ и на практика я управляват. Тя популяризира тяхното намерение да се превърнат в световен паспортен орган за международни пътувания и да свържат всички хора към автоматично контролирана биометрично-цифрова система за самоличност. За корпорациите това води до масиви от ценни данни, а за правителството на САЩ и други могъщи правителства – контрол върху хората, които са свързани с получените мегабази данни.

Версия на немски език (с повече линкове към предишния анализ)

Първоначално публикувано от Money and more.

Suggest a correction

Подобни статии