Нашата мисияНашата мисия е да сложим край на здравните епидемии при децата, като работим агресивно за премахване на прилагането на вредни медицински практики върху деца, за търсене на отговорност от виновните лица и предотвратяване на бъдещи вреди.


ПРИЗИВ ЗА СЪБУЖДАНЕ

CHD Europe (Защита на детското здраве Европа) беше създадена в опит да се разкрие мащаба на международния преврат наречен „програма за здравна сигурност“, който се извършва под прикритието на „реакция срещу пандемията Ковид“. Инициативата бе породена от необходимостта да се предупредят хората от двете страни на Атлантическия океан и да се събере подкрепа за защита на нашето здраве и нашите свободи.

Семейство Кенеди има уникална роля в историята на демокрацията. През 1963 г. президентът Джон Ф. Кенеди пристига в Германия, за да покаже подкрепата на САЩ за Западна Европа срещу заплахата от комунистическия блок. В една от най-известните речи на двадесети век думите му „Ich bin ein Berliner“ (Аз съм берлинчанин), имаха за цел да кажат „Аз съм с вас. Солидарен съм с жителите на този град в борбата им за свобода и демокрация срещу един тоталитарен режим“.

Имайки предвид това, нашият екип смяташе, че присъствието на неговия племенник Робърт Ф. Кенеди-младши на големия митинг за свобода, организиран в Берлин, може да окаже огромно влияние. Направихме невъзможното за да основем европейски клон на CDH и да го поканим в Берлин, за да „събуди света“ на най-голямата демонстрация на века. На 29 август 2020 г. Робърт Ф. Кенеди-младши стана „новият берлинчанин“ в историята. Той произнесе невероятна реч, изобличаваща застоя на демокрациите пред тълпа от повече от 1 милион мирни участници.

Ярката му реч отвори очите на милиони хора по света и беше спонтанно преведена на десетки езици и имаше масов отзвук в социалните мрежи.

ДА ЗАЩИТИМ ДЕЦАТА НИ

CHD Europe иска да защити здравето и правата на децата от неправомерни медицински мерки. Смятаме, че е крайно дисфункционално едно общество да жертва развитието на най-малките, за да удължи живота на най-възрастните. Като пример може да се посочат вредите върху децата, причинявани от ваксините. Вместо да се разследват причините, децата които стратдат от последствията биват заклеймявани за последствията от една медицинска интервенция която е извън техния контрол. Според нас, всеки здравен случай трябва да се оценява според собствените нужди на детето, физическото, психическото и социалното му развитие и благополучие.

Първите ни усилия бяха насочени към подкрепа на изследванията за въздействието от носенето на маска върху децата . Присъединихме се във финансирането за разработка на стендове за тестване на дишането с инженери по безопасност в Германия. Разпространихме правни стратегии за борба с принудителното носене на маски, като използването на известия за отговорност на училищните настоятелства и работодателите, които предупреждават за възможните вреди от маските. Алармирахме за необходимостта за създаване на протоколи, за да се защити безопасността на децата. Стремяхме се да даваме публичност на научна информация като доклади на учени, педиатри и психолози относно въздействието на „мерките против Коронавируса“ върху развитието на децата.

CHD Europe се бори за отмяна на решението на Европейския съюз за разрешаване на поставянето на инжекциите против Ковид върху деца, като се опира на информация за специфичните рискове и последици от тази процедура.

Децата са центъра на нашата мисия. Те са нашето бъдеще. Те са тези, за които се трябва да се борим.

ДА БЪДЕМ ГЛАСЪТ НА НАШИЯ ИЗБОР

За да вземаме информирани решения, трябва да можем да сравним различни възможности и да преценим техните рискове и ползи.

Противно на твърденията на правителствата, ние наистина имаме избор. Смятаме, че е важно не само да защитаваме свободата си на избор, но и да не забравяме, че имаме такъв. Каква е цената която платихме за затварянето на икономиката и обществото, каква е цената на политиката на масово ваксиниране? Какви резултати би дала същата инвестиция в болничния капацитет и използването на съществуващи методи за лечение? Тези паралели трябва да се обновяват постоянно с помощта на нова информация от изследвания и научни доклади.

Европейският ни екип има още по-големи амбиции. В момента, много политики в сектора на общественото здраве се прилагат на базата на данни от компютърни симулации, създадени от лица и организации които имат полза (финансова или друга) от определени резултати или заключения.

Ние се борим за пълно преосмисляне на здравните политики, и поставяне на човешките ценности като централен фактор в здравеопазването. Каква е ролята на една добра политика в областта на общественото здраве? В какво трябва да инвестираме, за да спасим човешки живот и да направим този свят по-добър? Как можем да се върнем към независимата и прозрачна наука? Какви са реалните вреди и ползи от ваксините и тяхната алтернатива?

Представянето на нови идеи и обсъждането на по-добри модели е част от нашата мисия и ние искаме да споделим прозренията на най-големите гласове на Европа и Америка.

ДА ЗАЩИТАВАМЕ ПРАВАТА СИ

CHD Europe поставя своите застъпнически и правни действия в рамките на европейските институции.

Нашият екип работи върху писмо „amicus curiae“ до Европейския съд по правата на човека по съдебен процес, който доведе до тържествено решение по въпроса за задължителното ваксиниране и правата на човека.

През октомври 2020 г. CHD Europe заведе първото си дело в Съда на ЕС в Люксембург – иск за отмяна на решението на Парламента на ЕС да не се преминава през процедурата „оценка на риска“ (която е задължителна по силата на „регламента за ГМО“ на ЕС) за използването на генни технологии при разработването на ваксините против Ковид 19. Подкрепихме също така искове за отмяна на условното разрешение за пускане на пазара за всяка от ваксините против Ковид, издадено от Европейската комисия.

През 2021 г. заедно с нашия председател Робърт Ф. Кенеди-младши насочихме усилията си към призоваване на членовете на Европейския парламент да гласуват против въвеждането на „цифровия Covid сертификат“ чрез изпращане на отворени писма, петиции и споделяне на правни и научни анализи на предложението.

ДА СПОДЕЛЯМЕ КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ И СТРАТЕГИИ

CHD Europe възнамерява да обменя информация и да споделя ресурси, свързани с науката, правните действия, петициите и лобистката работа в Европа. Ние улесняваме развитието на колективна информационна мрежа. Хора от всички държави търсят начин да обединят усилията си и да предложат своите умения и компетенции. Много от тях се обръщат към нас и ние можем да изиграем важна роля в обединяването им.

Можем да кажем, че от началото на пандемията с помощта на нашата организация се създаде невероятна международна мрежа от юристи, лекари, учени, журналисти и защитници на свободата. Благодарение на това можем да обменяме най-добри практики, ключова информация и стратегии или да извършваме проверка на фактите, за да окажем по-силно въздействие в различните ни страни. Сътрудничим си и с формални и неформални медицински групи или родителски и граждански сдружения в няколко европейски държави.

Голяма част от тази много ценна информация може да достигне до нашите членове чрез публикуване на нашия уебсайт, бюлетини или новини в The Defender.

Динамиката между CHD USA и CHD Europe също е от ключово значение. Голяма част от работата, извършена от г-н Кенеди и неговия екип, е полезна и вдъхновяваща за нас европейците. Като пример можем да посочим правните действия срещу Facebook, отворените писма до FDA, лобистката работа по 5G, статиите, разкриващи измами и конфликти на интереси. Всички тези материали може да се използват за нашата застъпническа дейност в Европа, за да повлияем на европейските мнения и решения.

По същия начин информацията и стратегиите, предоставени от европейските юристи и учени, могат да бъдат от полза за съдебните дела и лобистката работа в Америка. Надеждните новини за проблема с „хидроксихлороквина“ във Франция, елементите на научна измама по отношение на използването на PCR тестове, разкрити от германски адвокати, или френските експертни доклади за опасностите от РНК ваксините предоставят ценни аргументи и/или доказателства.

Накрая, като по-малко видима част от нашата работа, ние се опитваме да намерим време за лични контакти с други групи и хора, тъй като смятаме, че е важно да работим с доверие, почтеност и обща цел за оформяне на по-добро бъдеще.

ДА РАЗКРИЕМ ГЛОБАЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД

Речта на г-н Кенеди в Берлин беше огромна възможност да се повиши осведомеността за глобалната заплаха за демокрацията, която представлява „голямото зануляване“ със задължителните ваксинации, системите за наблюдение, унищожаването на икономиката, цензурирането на свободата на словото и реинженеринга на обществото към цифрово общество.

След демонстрацията в Берлин през август 2020 г. CHD Europe получи много искания за по-нататъшно обсъждане на „програмата за пандемии“ и за мисията на CHD от независими медии. Заедно с обширните интервюта и публикации на г-н Кенеди, Сента Депюидт, журналистката, която ръководи европейския клон, сподели прозрения за ситуацията в Европа в няколко статии и интервюта на френски, италиански и английски език, в радиопрограми, уеб телевизионни канали и в интернет. Членовете на европейския ни екип участваха и в няколко демонстрации в цяла Европа.

Видеоклипът „Международно послание на надеждата за човечеството„, който г-н Кенеди записа през октомври 2020 г. по наше искане, беше прожектиран в поне 15 държави по време на протести и срещи. През ноември беше записана друга беседа, посветена на демокрацията и открития дебат, със защитници на свободата на здравето, събрали се в Копенхаген, за да обсъдят начините за поддържане на правата на човека в световен мащаб. Берлинската „юбилейна реч“ на г-н Кенеди е ново предупреждение срещу заплахата за нашето здраве и свобода и спешен призив да се включим в активна съпротива.

ДА ВДЪХНОВИМ ЛИЧНИ ДЕЙСТВИЯ

CHD Europe е безкрайно благодарна за изключителната работа и отдаденост на своя председател и на изтъкнатите си членове. Мъжете и жените с голяма харизма и мощни инициативи имат мисията да вдъхновяват действия във всеки един от нас, които могат да бъдат също толкова достойни и трансформиращи. Ние сме твърдо убедени, че нашата „мрежа от колективна интелигентност“ е в основата на свободния, съзнателен и човечен свят, който искаме за нашите деца.