| |

Αν η Σουηδία κέρδισε, γιατί τα ποσοστά γεννήσεων στη Σουηδία πέφτουν κατακόρυφα;

Σήμερα, οι διαφωνούντες με την πολιτική του Covid-19 – ή τουλάχιστον εκείνοι που προωθούνται περισσότερο στο X – λένε ότι “η Σουηδία κέρδισε”: δηλαδή, πηγαίνοντας ενάντια στο ρεύμα και αρνούμενη να μπει σε lockdown, δέχτηκε το αρχικό χτύπημα της υψηλότερης υπερβάλλουσας θνησιμότητας στην αρχή της πανδημίας του Covid-19, αλλά τελικά ανταμείφθηκε με χαμηλότερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα κατά την επίσημη πορεία της πανδημίας στο σύνολό της.

Γραφήματα όπως το παρακάτω, που δείχνουν τη Σουηδία με τη χαμηλότερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναφέρονται ευρέως ως φαινομενική απόδειξη αυτής της νίκης της “χωρίς lockdown” προσέγγισης της Σουηδίας.

Όμως η αντίδραση στα μέτρα του Covid ήταν ιδιαίτερα εσφαλμένη στην αναφορά τέτοιων στοιχείων, καθώς αν η Σουηδία αντιστάθηκε πράγματι στο lockdown, σε καμία περίπτωση δεν αντιστάθηκε στον μαζικό εμβολιασμό. Όπως δείχνει το παρακάτω γράφημα της Statista, η Σουηδία είχε στην πραγματικότητα ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού για τον Covid-19 στην Ευρώπη.

Αν η κατάταξη των εμβολιασμών δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς της κατάταξης της θνησιμότητας, είναι, ωστόσο, εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ η Σουηδία με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού έχει τη χαμηλότερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα στο γράφημα της θνησιμότητας, η Βουλγαρία, η οποία έχει το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού, έχει την υψηλότερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα.

Πράγματι, ολόκληρη η κορυφή του πίνακα θνησιμότητας, δηλαδή οι χώρες με την υψηλότερη θνησιμότητα, αποτελείται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με σχετικά χαμηλό εμβολιασμό. Ως εκ τούτου, αν τα δεδομένα του πρώτου γραφήματος είναι σωστά, φαίνεται να καταδεικνύουν λιγότερο ότι “η Σουηδία κέρδισε” – αφού σχεδόν όλες οι άλλες χώρες μπήκαν ούτως ή άλλως σε lockdown – και περισσότερο ότι “κέρδισε” ο εμβολιασμός για τον Covid-19.

Αξίζει ίσως να σημειωθεί εδώ ότι το πρώτο γράφημα προέρχεται ακριβώς από τη Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας – όχι ακριβώς ουδέτερη πηγή σε αυτό το θέμα – και παραγγέλθηκε από τη σουηδική εφημερίδα Svenska Dagbladet με σκοπό μια συνέντευξη με τον Anders Tegnell, τον αρχιτέκτονα της αντιμετώπισης της Σουηδίας στο Covid-19.

Αλλά, σε κάθε περίπτωση, μια ομάδα αντιφρονούντων Σουηδών γιατρών, γνωστή ως The Doctors’ Appeal/Läkaruppropet, αμφισβητεί τη νέα ορθοδοξία σχετικά με την υποτιθέμενη “νίκη” της Σουηδίας στην αντιμετώπιση του Covid, εφιστώντας την προσοχή σε άλλα δεδομένα που κάθε άλλο παρά με “νίκη” μοιάζουν. Διότι αν η σουηδική θνησιμότητα παρέμεινε σχετικά σταθερή, η σουηδική γεννητικότητα έχει στην πραγματικότητα μειωθεί κατακόρυφα.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα από την ομάδα Läkaruppropet, τα ποσοστά γεννήσεων στη Σουηδία βρίσκονται κάτω από την προηγούμενη 10ετή τάση εδώ και τουλάχιστον 20 μήνες και το σουηδικό έλλειμμα γεννήσεων σταδιακά επιδεινώνεται, φθάνοντας στο χαμηλό του -15,5% τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και ευρισκόμενο σχεδόν στο -15% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Οι γιατροί του Läkaruppropet επισημαίνουν, εξάλλου, ότι η πτώση των ποσοστών γεννήσεων στη Σουηδία άρχισε μετά την εξάπλωση των εμβολιασμών Covid-19 στις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.

Αλλά εδώ υπάρχει ένα προφανές παράδοξο: Εάν η τοξικότητα του εμβολίου Covid-19 είχε τόσο σημαντικό αντίκτυπο στη γεννητικότητα, γιατί δεν είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα;

Λοιπόν, οι γιατροί του Läkaruppropet προτείνουν ότι μπορεί κάλλιστα να είχε. Σημειώνουν (εδώ) ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα της Σουηδίας το 2022 ήταν η δεύτερη υψηλότερη των τελευταίων 20 ετών και προτείνουν ότι στην πραγματικότητα θα ήταν η υψηλότερη αν δεν υπήρχαν οι ιατρογενείς βλάβες που προκλήθηκαν από τις θεραπείες που έλαβαν οι ευάλωτοι Σουηδοί που προσβλήθηκαν από το Covid-19 το 2020.

Το περίφημο γράφημα “Η Σουηδία κέρδισε” που αναπαράγεται παραπάνω χρησιμοποιεί έναν μέσο όρο 3 ετών (2017-2019) πριν από την πανδημία ως βάση για τον υπολογισμό της υπερβάλλουσας θνησιμότητας. (Για τις λεπτομέρειες της μεθοδολογίας, δείτε την ανάρτηση του Bjorn Lomborg εδώ.) Χρησιμοποιώντας την ίδια γραμμή βάσης και τα επίσημα σουηδικά στατιστικά στοιχεία εδώ, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η Σουηδία είχε λίγο περισσότερο από 4% υπερβάλλουσα θνησιμότητα το 2022, λίγο πιο πάνω από 1% το 2021.

Ίσως πρόκειται για μια σχετική νίκη σε σύγκριση με ορισμένες άλλες χώρες. Αλλά για το τρίτο έτος της πανδημίας – κατά το οποίο η Σουηδία θα έπρεπε σίγουρα να απολαμβάνει τα οφέλη της ανοσίας της αγέλης έναντι του Covid-19 που ποιος άλλος από τον Anders Tegnell είχε διαφημίσει κάποτε – είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να θεωρηθεί αυτό ως νίκη σε απόλυτους αριθμούς.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά από το Brownstone Institute

Suggest a correction

Similar Posts