| | | |

Η ΕΕ προετοιμάζεται για τον απόλυτο έλεγχο του ψηφιακού χώρου

Πηγή: Money & Markets, 15 Απριλίου 2024

Με το πρόσχημα της προώθησης της “πολιτικής” δέσμευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί την ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για την επιτήρηση και τη χειραγώγηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – για χρήση από κρατικά χρηματοδοτούμενους, ιδιωτικούς παρατηρητές και κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν γίνει στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση “κρίσης”, θα είναι δυνατή η εφαρμογή όλων των μέτρων.

Αν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Hatedemics.eu, θα έχετε ανακαλύψει την κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου συστηματικής χειραγώγησης και λογοκρισίας του ψηφιακού χώρου από τους κυβερνώντες. (Έπεσα πάνω της μέσω μιας ανάρτησης (στα γερμανικά) στο Apollo News).

Το Hatedemics είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ με ένα εκατομμύριο ευρώ για την ανάπτυξη λογισμικού (“τεχνητή νοημοσύνη”) για την αναζήτηση στον ψηφιακό χώρο για αντιπολιτευτικές απόψεις και κινήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη προορίζεται επίσης να βοηθήσει στη διαμόρφωση και διάδοση αντι-προπαγάνδας.

Υπό την ηγεσία του ιταλικού ερευνητικού κέντρου για την τεχνητή νοημοσύνη Fundazione Bruno Kessler, μια κοινοπραξία 13 εταίρων ανέλαβε την ανάπτυξη του λογισμικού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παγκόσμια δραστηριοποιούμενη εσθονική εταιρεία ασφαλείας Saher (security guard), η οποία έχει υποκαταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Περιλαμβάνει επίσης εταιρείες ελέγχου γεγονότων όπως η FACTA και η Pagella Politica, οι οποίες κερδίζουν τα χρήματά τους κυρίως μέσω έργων της ΕΕ και από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η ΕΕ έχει αναγκάσει τις τελευταίες να προσλαμβάνουν τέτοιες ιδιωτικές εταιρείες ελέγχου γεγονότων ως λογοκριτές περιεχομένου με κώδικα δεοντολογίας κατά της παραπληροφόρησης.

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει επιπλέον άλλους τέτοιους φορείς ελέγχου των γεγονότων από άλλες χώρες και οργανώσεις πολιτών από τον τομέα της διαφορετικότητας και της ισότητας. Περιλαμβάνει επίσης δημόσια ιδρύματα.

Το Hatedemics αποτελεί μέρος του προγράμματος “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες” (CERV), ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει σε πολιτικά βολικές λεγόμενες “μη κυβερνητικές οργανώσεις” κρατική χρηματοδότηση, προκειμένου να “ευαισθητοποιηθούν για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Σύμπραξη δημόσιας και ιδιωτικής λογοκρισίας

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος CERV της ΕΕ αναφέρει:

“Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα πρέπει να στοχεύουν στο να δώσουν τη δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να δημιουργήσουν μηχανισμούς συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές για την υποστήριξη της αναφοράς επεισοδίων εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους- να εξασφαλίσουν υποστήριξη στα θύματα ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους- και να υποστηρίξουν την επιβολή του νόμου, μεταξύ άλλων μέσω κατάρτισης ή μεθοδολογιών και εργαλείων συλλογής δεδομένων. Τα έργα θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν σε δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς περιεχομένου σε εταιρείες πληροφορικής, του σχεδιασμού εκστρατειών αντιμετώπισης της αφήγησης και ευαισθητοποίησης, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.”

Το έργο Hatedemics, το οποίο πέτυχε με την αίτησή του, στοχεύει στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να καταστήσει τις λεγόμενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους κυβερνητικούς οργανισμούς κατάλληλους για την καταπολέμηση της “ρητορικής μίσους” στο διαδίκτυο. Αυτό χρησιμοποιείται ως συνώνυμο για τις θεωρίες συνωμοσίας, το μίσος, την αναταραχή και την παραπληροφόρηση. Με την παροχή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρόκειται να αποκτήσουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να αναφέρουν τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.

Το λογισμικό θα δημιουργεί επίσης “αντι-προπαγάνδα με βάση το διάλογο” και θα μετρά αυτόματα τις αλλαγές στη συμπεριφορά που επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης της αντι-προπαγάνδας.

Οι χορηγοί του έργου υπόσχονται: “Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών θα επιτρέψει πιο στοχευμένες και έγκαιρες διαδικτυακές παρεμβάσεις”.

Μέντορας και πρωτοπόρος οι ΗΠΑ

Ένα εκατομμύριο ευρώ δεν είναι αρκετό για την ανάπτυξη ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης του είδους που περιγράψαμε. Αλλά αυτό είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν είναι απαραίτητο. Διότι υπάρχει ένας πρωτοπόρος, ο οποίος είναι σίγουρα πολύ πρόθυμος να διαθέσει την προκαταρκτική του εργασία σε μια Επιτροπή της ΕΕ που σκέφτεται τη λογοκρισία, ώστε να την προσαρμόσει στις τοπικές συνθήκες και γλώσσες. Όπως δύσκολα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, το προπαρασκευαστικό έργο προέρχεται από τη χώρα στην οποία εδρεύουν οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες των οποίων η λογοκρισία είναι επίμαχη.

Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF), ο αμερικανικός οργανισμός που χρηματοδοτεί την επιστήμη, έχει χορηγήσει τουλάχιστον 39 εκατομμύρια δολάρια από το 2021 σε διάφορες πανεπιστημιακές ομάδες και εταιρείες για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποιημένη έρευνα και λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης στον ψηφιακό χώρο. Αυτό προκύπτει από μια ενδιάμεση έκθεση με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2024 για το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) από την επιτροπή έρευνας του αμερικανικού Κογκρέσου για τις παράνομες κυβερνητικές δραστηριότητες λογοκρισίας.

Από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις παρουσιάσεις που μπόρεσε να αξιολογήσει η επιτροπή, είναι σαφές ότι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν ότι επρόκειτο για ένα πρόγραμμα λογοκρισίας. Είναι επίσης σαφές από την έκθεση ότι το NSF απέκρυψε ενεργά την προώθηση των αμφισβητούμενων προγραμμάτων.

Οι δημιουργοί του WiseDex, ενός από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, το εξήραν ως “μια ευκαιρία για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της πλατφόρμας να αναθέσουν σε τρίτους το δύσκολο έργο της λογοκρισίας”.

Το χρηματοδοτούμενο από το NSF πρόγραμμα Co-Inisghts φαίνεται να έρχεται ιδιαίτερα κοντά σε αυτό που περιμένει η Επιτροπή της ΕΕ από το Hatedemics. Σύμφωνα με την περιγραφή του, είναι σε θέση να φιλτράρει άρθρα για έλεγχο των γεγονότων (fact-checking) και να συγκρίνει δηλώσεις από άρθρα με άρθρα που έχουν επαληθευμένα γεγονότα. Υποτίθεται επίσης ότι θα λειτουργεί αυτοματοποιημένα κανάλια για τους πληροφοριοδότες και θα μετατρέπει τις πληροφορίες σε αντιδράσεις. Σε μια παρουσίαση, η ομάδα υπόσχεται ότι το Co-Insights μπορεί να αναλύει 750.000 άρθρα σε ιστολόγια και μέσα ενημέρωσης την ημέρα και να σαρώνει δεδομένα από όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα CourseCorrect, το οποίο “υποστηρίζει τις προσπάθειες των δημοσιογράφων, των προγραμματιστών και των πολιτών για τον έλεγχο των γεγονότων που απονομιμοποιούν τις πληροφορίες”, έχει παρόμοιο προσανατολισμό.

Το καθήκον της κοινοπραξίας Hatedemics θα πρέπει επομένως να είναι μόνο να συναρμολογήσει κάτι κατάλληλο για την πολύγλωσση ΕΕ από ένα ή περισσότερα από αυτά τα προγράμματα λογοκρισίας.

Συμπέρασμα και συζήτηση

Η ΕΕ παρέχει μεγάλης κλίμακας χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια σε φιλικές οργανώσεις της “κοινωνίας των πολιτών” και σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να βοηθήσει στην καταστολή ή την αντιμετώπιση διαφωνούντων διαδικτυακών αφηγημάτων. Αυτό συμπληρώνει τις διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ που αναγκάζουν τις ψηφιακές πλατφόρμες να μπλοκάρουν ή να περιορίσουν τη μετάδοση ενοχλητικού περιεχομένου. Χάρη στην Πράξη Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ, οι “στοχευμένες διαδικτυακές παρεμβάσεις” που υπόσχονται να καταστήσουν δυνατές οι διοργανωτές του έργου Hatedemics μπορούν να γίνουν απροκάλυπτα ολοκληρωτικές.

Ο νόμος καθιστά δυνατή τη διαπίστωση ότι το απολύτως νόμιμο περιεχόμενο είναι “επιβλαβές” και συνεπώς υπόκειται σε διαγραφή. Καθώς οι πλατφόρμες απειλούνται με πολύ υψηλές ποινές, εξασφαλίζεται ότι η προθυμία για λογοκρισία είναι μεγάλη και, σε περίπτωση αμφιβολίας, προτιμούν να διαγράψουν και να μπλοκάρουν παρά να διακινδυνεύσουν κυρώσεις.

Σε περίπτωση “κρίσης”, οι πιθανές “διαδικτυακές παρεμβάσεις” που βοηθάει να προετοιμάσει το Hatedemics αποκτούν ακόμη πιο δραστική ποιότητα (στα γερμανικά). Τότε τίθεται σε λειτουργία ο “μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων” της DSA (άρθρο 36) και η Επιτροπή της ΕΕ μπορεί να απαιτήσει αμέσως ριζοσπαστικά μέτρα από τις ψηφιακές εταιρείες – όπως η χειραγώγηση των αλγορίθμων αναζήτησης ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν όλα τα ανεπιθύμητα ή η απονομιμοποίηση όλων των ανεπιθύμητων εκδοτών και δημοσιογράφων. Εναπόκειται στην Επιτροπή της ΕΕ να αποφασίσει ποια άλλα μέτρα, πέραν αυτών που παρατίθενται στο νόμο, θέλει να λάβει και τι κηρύσσει ως κρίση.

Σε περίπτωση “κρίσης”, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα και τις δυνατότητες προγραμμάτων όπως το Hatedemics για να αναλάβει τον απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών και των απόψεων που διαδίδονται στο διαδίκτυο μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Εφόσον δεν έχει ακόμη κηρύξει κρίση, θα περιοριστεί στη χειραγώγηση και τη λογοκρισία χρησιμοποιώντας τις πιο λεπτές μεθόδους των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Καλό θα ήταν να δημιουργηθούν περισσότερες αναλογικές επαφές και δομές και να μην στηριχθούμε υπερβολικά στην ταχύτατα μειούμενη ελευθερία στον ψηφιακό χώρο. Οι τεχνοκράτες με ολοκληρωτικές φιλοδοξίες μπορούν να παρακολουθούν τον ψηφιακό χώρο αυτόματα και στενά μόνο με τη βοήθεια αλγορίθμων. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό με τις πραγματικές συναντήσεις των ανθρώπων.

Suggest a correction

Similar Posts