CHD anmoder FCC om at “holde op med at trække tiden ud” med hensyn til en retskendelse om at se på de skadelige virkninger af trådløs stråling

Children’s Health Defense (CHD) anmodede tirsdag Federal Communications Commission (FCC) om at “holde op med at trække tiden ud” og efterkomme et retsligt påbud om at forklare, hvordan agenturet har fastslået, at dets nuværende retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mennesker og miljø mod skadelige virkninger af eksponering for radiofrekvent (RF) stråling.

Den amerikanske appeldomstol for D.C. Circuit udstedte påbuddet den 13. august 2021, da den fastslog, at FCC undlod at tage hensyn til de beviser for skadelige sundhedsvirkninger af trådløs teknologi, der ikke er relateret til kræft, da agenturet fastslog, at dets sundheds- og sikkerhedsretningslinjer fra 1996 vedrørende trådløse teknologier beskytter folkesundheden tilstrækkeligt.

Afgørelsen var en følge af CHD’s historiske sejr i en sag, der anfægtede FCC’s beslutning om ikke at revidere retningslinjerne fra 1996.

FCC har ikke truffet nogen foranstaltninger for at efterkomme domstolens afgørelse, hvilket har fået CHD til at true med yderligere retslige skridt.

Scott McCollough, ledende advokat i CHD’s historiske sag og forfatter af andragendet, sagde, at CHD indgav et andragende (petition, red.) – snarere end en anmodning – fordi et andragende “er noget, som de skal svare på”, i henhold til forvaltningslovgivningen.

I CHD’s andragende stod der:

“Kommissionen kan ikke bare sidde på denne sag længere … Enhver fortsat passivitet vil være i strid med dommen og påbuddet og udsætte Kommissionen for yderligere domstolsprøvelse og i sidste ende en mandamus-ordre (befaling fra en højere domstol, red.) med krav om handling.”

I sin afgørelse fra 2021 sagde retten, at agenturet også skal tage fat på de miljømæssige virkninger af RF-stråling og “virkningen af RF-stråling på børn, de sundhedsmæssige konsekvenser af langvarig eksponering for RF-stråling, udbredelsen af trådløse apparater og andre teknologiske udviklinger, der er sket, siden Kommissionen sidst opdaterede sine retningslinjer.”

McCollough, der er advokat inden for telekommunikation og forvaltningsret, fortalte The Defender:

“FCC er nødt til at modtage alle beviser og videnskabelig dokumentation vedrørende de biologiske virkninger af RF-stråling og behandle dem i god tro.

“Agenturet må erkende, at dets nuværende retningslinjer skal ændres for at afspejle virkeligheden.”

“FCC kan ikke længere ignorere videnskaben på forsvarlig vis

CHD’s andragende er det seneste juridiske skridt i en igangværende kamp, der udspringer af FCC’s beslutning fra 2019 om ikke at opdatere retningslinjen for radiofrekvent eksponering fra 1996 og om at stoppe en juridisk proces for at undersøge de videnskabelige beviser for skadelige biologiske virkninger af radiofrekvent stråling.

FCC fastholdt, at der ikke var behov for yderligere undersøgelser af videnskabelige beviser, og at dens retningslinjer for RF-eksponering – eller emission – fra 1996 var tilstrækkelige til at beskytte offentligheden mod skader.

“De bedste, tilgængelige videnskabelige beviser, herunder vores overvejelse af udtalelser fra amerikanske føderale sundhedsorganisationer, støtter opretholdelsen af de eksisterende grænseværdier for RF-eksponering,” erklærede agenturet i november 2019.

Som svar herpå sagsøgte CHD og andre, der havde sendt andragender, herunder Environmental Health Trust, FCC og indgav 11.000 sider med beviser for skader fra 5G og trådløs teknologi, som de hævdede, at FCC havde ignoreret ved afgørelsen i 2019.

Den amerikanske appeldomstol i 2021 gav CHD ret og kaldte FCC’s 2019-beslutning “vilkårlig og ubegrundet”, fordi den i forhold til negative bivirkninger fra trådløs teknologi ikke tog hensyn til beviser, der ikke vedrører kræft.

Retten bemærkede, at FCC undlod at reagere på ca. 200 kommentarer i sagsakterne fra personer, der oplevede sygdom eller skade i forbindelse med elektromagnetisk strålesyge.

Desuden sagde retten, at FCC “fuldstændig undlod at anerkende, endsige reagere på, kommentarer vedrørende RF-strålingens indvirkning på miljøet… Dokumentationen indeholder væsentlige beviser for potentielle miljøskader.”

Der er nu gået tre år og mere end tre måneder siden FCC’s afgørelse fra 2019, påpegede CHD’s andragende.

“I den periode er der blevet offentliggjort endnu flere videnskabelige beviser, der påviser skadelig biologisk reaktion på RF-eksponering både ved og under FCC’s emissionsretningslinjer,” hedder det i andragendet.

Environmental Health Trust har “ihærdigt” uploadet alle de seneste videnskabelige undersøgelser til FCC-sagen, “så FCC er fuldt ud opmærksom på denne udvikling,” hedder det i andragendet.

“Kommissionen kan ikke længere ignorere denne videnskab på forsvarlig vis,” tilføjede den.

FCC skal “finde en bedre balance”

Ifølge andragendet skal FCC tage fat på miljøpåvirkningen af RF-stråling ikke kun for at overholde retskendelsen fra 2021 – men også for at overholde en truende frist udstedt af Council on Environmental Equality (CEQ), det føderale organ, der er ansvarligt for at udvikle gennemførelsesprocedurerne for den nationale miljøbeskyttelseslov (NEPA).

I 2020 udstedte CEQ et sæt revisioner af egne regler for miljøbeskyttelse, som kræver, at FCC skal rådføre sig med CEQ om miljøpåvirkningen af RF-stråling og give mulighed for offentlig gennemgang og kommentarer senest den 14. september 2023, hedder det i andragendet.

“FCC’s emissionsregler [om RF-stråling] har altid udelukkende handlet om menneskelig eksponering,” sagde McCollough. “De omhandler ikke grænser for eksponering af fugle, bier, træer osv.”

Han tilføjede:

“Men CEQ-reglerne – som de er nødt til at opdatere for at matche – gør det klart, at NEPA-procedurerne i høj grad handler om indvirkning på hele det menneskelige miljø, ikke kun selve mennesket.”

“Så for at overholde CEQ-påbuddet er de [FCC-embedsmændene] nødt til at opdatere deres emissionsregler for at afspejle indvirkning på de menneskelige og ikke-menneskelige aspekter af det omgivende miljø … og videnskaben fortæller os, at RF ikke kun skader mennesker, men også dyreliv, træer og især bestøvere.”

McCollough erkendte, at det bliver en stor opgave for FCC at tage fat på de videnskabelige beviser for de biologiske virkninger af radiofrekvent stråling på mennesker og miljø.

FCC’s opgave er at føre effektivt tilsyn med radiospektret som en offentlig ressource til at levere kommunikation – men det har også et mandat til at sikre menneskers sikkerhed, sagde han. Spørgsmålet er: “Hvordan vil de balancere disse to prioriteter?”

NEPA kræver også, at FCC skal vurdere miljøpåvirkninger, så det krav tvinger dem også, bemærkede McCollough.

“Vi beder dem [FCC’s embedsmænd] ikke om at slukke for alle radioer,” sagde McCollough. “Vi beder dem om at finde en balance, hvor man stadig kan levere en fornuftig kommunikationstjeneste – men uden at gøre folk syge og uden at ødelægge miljøet og dræbe alle bestøvere.”

“De er nødt til at finde en bedre balance,” tilføjede han.

Oprindeligt offentliggjort på The Defender

Suggest a correction

Similar Posts