| | | |

Какво би могло да се обърка? Британското правителство и Световният икономически форум планират да заменят клиничните изпитвания с прогнози за изкуствен интелект

Използване на изкуствен интелект за клинични изпитвания

Изображение текст: ГОДИШНА СРЕЩА НА СВЕТОВНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА КЛИМАТА, ПРИРОДАТА И ЕНЕРГИЯТА
Подготовка за болестта Х
Дата Час
17 януари 2024 г. 11:30-12:15 ч. централноевропейско време
С новите предупреждения на Световната здравна организация, че неизвестната „болест Х“ може да доведе до 20 пъти повече смъртни случаи от пандемията от коронавирус, какви нови усилия са необходими, за да се подготвят системите за здравеопазване за многобройните предстоящи предизвикателства?
Тази сесия е свързана с Партньорството за устойчивост и устойчивост на здравните системи и Инициативата за съвместно наблюдение на Световния икономически форум.

Преди пет години британското правителство обяви сътрудничество с малко известния тогава Световен икономически форум (СИФ) за проучване на иновативни методи за регулиране. Не е точно ясно каква административна или финансова роля играе СИФ в този проект, но на практика Министерството на бизнеса на Обединеното кралство отпуска стипендии за изследване на различни футуристични концепции. Проектите са обявени през 2021 г. и 2022 г., като сред най-безумните са

Проект, ръководен от Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти (MHRA)

Име на проекта: Използване на висококачествени синтетични данни като синтетични контролни оръжия и за увеличаване на размера на извадките при клинични изпитвания
Безвъзмездна помощ за проекта: 750 387 GBP

Общ преглед на проекта

Клиничните изпитвания са важна част от начина, по който се тестват нови лекарства преди използването им в NHS, за да се подобрят грижите за пациентите и тяхното благосъстояние. При стандартните клинични изпитвания пациентите получават или не лечение чрез случаен подбор. Това може да бъде предизвикателство при някои здравословни състояния, тъй като случайното разпределение в контролна група може да лиши пациентите от достъп до лечение, което може да удължи живота им или да подобри симптомите. В много клинични изпитвания е трудно да се наберат достатъчно пациенти, особено в тези, които изследват редки заболявания.

Неотдавнашните подобрения в компютърната мощ позволиха на изследователите да създадат изкуствени пациенти, които имат подобна здравна информация като реалните пациенти в клиничните изпитвания. Тези изкуствени данни биха могли да помогнат за „подсилване“ на по-малките клинични изпитвания, като намалят броя на пациентите, необходими за постигане на успех. Изкуствено създадената информация може да се използва и за по-добро отразяване на групите в обществото, които са по-слабо представени в клиничните изпитвания, включително различни възрастови групи и етноси.

Този проект ще се съсредоточи върху използването на компютърно генерирани данни за стимулиране на малки клинични изпитвания и ще провери дали това може да подобри стойността на тези изпитвания. След това ще създадем изцяло изкуствена контролна група за клинично изпитване. В бъдеще тези подходи биха могли да се комбинират с реална информация за пациентите или дори да я заменят. Успехът на този проект би могъл да помогне за промяна на начина, по който се провеждат клиничните изпитвания при често срещани и редки заболявания, като намали разходите за тях и подобри начина, по който се тестват новите лечения, преди да бъдат приложени в Националната здравна служба.

Джереми Хънт

Джереми Хънт, канцлер на хазната на Обединеното кралство, заяви по време на дискусия в четвъртък, че „при следващата пандемия не искаме да чакаме една година, преди да получим ваксината. Ако изкуственият интелект успее да съкрати времето за получаване на ваксина до един месец, това ще е огромна крачка напред за човечеството„, каза Хънт.

На фона на това, че СИФ, СЗО и британското правителство предлагат новата „ваксина“ да бъде готова в рамките на 100 дни от очакваната от тях нова пандемия, вероятно това е начинът, по който те биха моделирали безопасността и ефективността на продукт с малко или никакви участници в изпитванията. Плачете.

Suggest a correction

Подобни статии