CHD отправи петиция към FCC да „спре протакането“ на изпълнението на съдебното разпореждане за справяне с вредното въздействие на безжичното излъчване

Във вторник организацията Children’s Health Defense (CHD) внесе петиция във Федералната комисия по далекосъобщенията (FCC) да „спре протакането“ и да изпълни съдебно постановеното разпореждане да обясни как агенцията е определила, че актуалните ѝ насоки защитават адекватно хората и околната среда срещу вредното въздействие на излагането на радиочестотно (РЧ) излъчване.

Апелативният съд на САЩ за окръг Колумбия издаде разпореждането на 13 август 2021 г., когато постанови, че FCC не е взела предвид несвързаните с раковите заболявания доказателства за неблагоприятните ефекти на безжичните технологии върху здравето, когато агенцията е определила, че нейните насоки относно здравето и безопасността от 1996 г. по отношение на безжичните технологии адекватно защитават общественото здраве.

Решението произтича от историческата победа на CHD по дело, което оспорва решението на FCC да не преразгледа насоките от 1996 г.

FCC не е предприела никакви действия, за да се съобрази с решението на съда, което принуди CHD да заплаши с по-нататъшни правни действия.

Главният адвокат в историческото дело на CHD и автор на петицията Скот Макколъ заяви, че CHD е внесла петиция, а не молба, защото според административното право петицията „е нещо, на което трябва да отговорят“.

В петицията на CHD се казва:

„Комисията не може да продължи да бездейства по този въпрос. … Всяко по-нататъшно бездействие ще бъде в нарушение на съдебното решение и задължението и ще изложи Комисията на по-нататъшен съдебен контрол и в крайна сметка на разпореждане, изискващо действия.“

В решението си от 2021 г. съдът постанови, че агенцията трябва да разгледа и въздействието на радиочестотното излъчване върху околната среда, както и „въздействието на радиочестотното излъчване върху децата, последиците за здравето от дългосрочното излагане на радиочестотно излъчване, повсеместното разпространение на безжичните устройства и други технологични постижения, настъпили след последната актуализация на насоките на Комисията“.

Макколъ, адвокат по телекомуникационно и административно право, заяви пред The Defender:

„FCC трябва да получи всички доказателства и научни данни относно биологичното въздействие на радиочестотното излъчване и да ги разгледа добросъвестно.“

„Агенцията трябва да признае, че настоящите ѝ насоки трябва да бъдат променени, за да отразяват действителността.“

„FCC не може повече отговорно да игнорира научните данни“

Петицията на CHD е последният юридически ход в продължаващата битка, произтичаща от решението на FCC от 2019 г. да не актуализира насоките си относно излагането на радиочестотно излъчване от 1996 г. и да прекрати процеса на правно разследване за проучване на научните доказателства за неблагоприятното биологично въздействие на радиочестотното излъчване.

FCC твърди, че не е необходимо по-нататъшно проучване на научните доказателства и че насоките относно излагането на радиочестотно излъчване – или емисиите – от 1996 г. са достатъчни за защита на обществеността от вреди.

„Най-добрите налични научни доказателства, включително разглеждането на становищата ни, предоставени от експертните федерални здравни агенции на САЩ, подкрепят запазването на съществуващите гранични стойности на експозиция на радиочестоти“, обяви агенцията през ноември 2019 г.

В отговор CHD и други вносители на петиции, включително организацията Environmental Health Trust, заведоха дело срещу FCC и подадоха 11 000 страници с доказателства за вредите от 5G и безжичните технологии, които според тях FCC е пренебрегнала при постановяването на решението си от 2019 г.

Апелативният съд на САЩ застана на страната на CHD през 2021 г., като нарече решението на FCC от 2019 г. „произволно и капризно“, тъй като не е взело предвид несвързаните с ракови заболявания доказателства при оценката на неблагоприятното въздействие на безжичните технологии върху здравето.

Съдът отбелязва, че FCC не е отговорила на около 200 коментара по преписката от лица, които са претърпели заболяване или увреждане вследствие на синдрома на непоносимост към електромагнитните вълни.

Освен това съдът заявява, че FCC „напълно е пропуснала да признае, камо ли да отговори на коментарите относно въздействието на радиочестотното излъчване върху околната среда. … Преписката съдържа съществени доказателства за потенциални вреди за околната среда.“.

Изминаха три години и повече от три месеца от решението на FCC от 2019 г., се посочва в петицията на CHD.

„През този период бяха публикувани още повече научни доказателства и те предоставят допълнителни доказателства за вреден биологичен отговор на излагането на радиочестотното излъчване при равнищата и съгласно насоките за емисиите на FCC“, се казва в петицията.

Environmental Health Trust качи „усърдно“ всички актуални научни изследвания в досието по делото на FCC, „така че FCC е напълно наясно с настъпилите промени“, се казва в петицията.

„Комисията не може повече отговорно да пренебрегва тези научни данни“, се казва още в петицията.

FCC трябва да „намери по-добър баланс“

Съгласно петицията FCC трябва да разгледа въздействието на радиочестотното излъчване върху околната среда не само за да изпълни съдебното решение от 2021 г., но и за да спази наближаващия краен срок, поставен от Съвета за екологично равенство (CEQ), федералната агенция, която отговаря за разработването на процедурите за прилагане на Закона за опазване на околната среда на САЩ (NEPA).

През 2020 г. CEQ издаде набор от редакции на своите правила за опазването на околната среда, които изискват от FCC да се консултира с CEQ относно въздействието на радиочестотното излъчване върху околната среда и да предостави възможност за обществен преглед и коментари до 14 септември 2023 г., се казва в петицията.

„Правилата на FCC относно емисиите [на радиочестотното излъчване] винаги са били свързани единствено с излагането на хората“, посочи Макколъ. „Те не разглеждат граничните стойности за излагане на птици, пчели, дървета и т.н.“

Той допълни:

„Но правилата на CEQ, които те трябва да актуализират, за да ги приведат в съответствие, ясно показват, че процедурите на NEPA се отнасят до въздействието върху цялата околна среда, а не само върху хората.“

„Затова, за да се съобразят със задължението на CEQ, те [служителите на FCC] трябва да актуализират своите правила относно емисиите, за да отразят въздействието върху човешките и нечовешките аспекти на човешката среда … а науката ни казва, че радиочестотите вредят не само на хората, но и на дивата природа, дърветата и най-вече на опрашителите.“

Макколъ отчита, че задачата на FCC да отговори на научните доказателства за биологичното въздействие на радиочестотното излъчване върху хората и околната среда не е лесна.

Работата на FCC е да контролира ефикасно радиочестотния спектър като обществен ресурс за предоставяне на комуникациите – но тя има и мандат по отношение на безопасността за хората, допълва той. Въпросът е: „Как ще балансира тези два приоритета?“.

NEPA също така изисква от FCC да извърши оценка на въздействието върху околната среда, така че това задължение също я ограничава, отбеляза Макколъ.

„Ние не ги молим [служителите на FCC] да изключат всички радиостанции“, заяви Макколъ. „Искаме от тях да намерят баланса, при който все още можете да предоставяте разумни комуникационни услуги, но без да разболявате хората, без да унищожавате околната среда и без да избивате всички опрашители.“

„Задачата им е да намерят по-добър баланс“, добави той.

Първоначално публикувано в The Defender.

Suggest a correction

Подобни статии