Baby being Breastfed
|

Безопасно ли е кърменето след ваксинация с мРНК?

Собствените доклади за безопасност на Pfizer показват друго

От самото начало на големия натиск за поставяне на „инжекции в ръцете“ на всички: от възрастните хора до 6-месечните бебета, включително бременните жени – всеки политик, държавен служител, здравен орган и регулатор подчертаваше като папагал как ваксината Ковид-19 мРНК остава в ръката и бързо се разгражда. Това просто не беше вярно.

Липидните наночастици, капсулиращи синтетичната ваксинална мРНК, се движат по цялото тяло – включително по млечните жлези, където се отделят в кърмата на кърмещите жени.

Това беше демонстрирано за първи път в проучването на Low и сътр. публикувано през август 2021 г., а след това в проучването на Yeo и сътр. публикувано през януари 2022 г. Последвано от проучването на Hanna et al. от септември 2022 г: Откриване на месинджър РНК на ваксини Ковид-19 в кърмата на човека.

Където изследователите откриват наличието на мРНК както на Moderna [мРНК-1273], така и на мРНК на Pfizer-BioNTech [BNT162b2] в пробите от кърма.

‘От включените 11 кърмещи лица, в 7 проби от 5 различни участници в различни моменти до 45 часа след ваксинацията са открити следи от мРНК на ваксините BNT162b2 и мРНК-1273 Ковид-19’

Сега ново проучване на Hanna и съавтори, публикувано наскоро на 19 септември 2023 г., демонстрира подобни резултати както за ваксините Moderna, така и за мРНК ваксините на Pfizer-BioNTech.

‘От 13 кърмещи жени, получаващи ваксината (20 експозиции), в 10 експозиции са открити следи от мРНК до 45 часа след ваксинацията’

Авторите посочват още:

Нашите открития показват, че мРНК на ваксината Ковид-19 не се ограничава до мястото на инжектиране, а се разпространява системно и се пакетира в BM [кърма] EV [извънклетъчни везикули].

От ръката до кърмата

Графиката по-долу описва подробно „Предложеният от авторитемодел на биоразпределение на ваксиналната мРНК в кърмата (КМ)“

Източник: Hanna et al. September 2023 study

Какво е известно от януари 2021 г

Доказателствата, че капсулираната в липидни наночастици на Pfizer-BioNTech модифицирана мРНК пътува из цялото тяло и се натрупва в почти всяка органна тъкан – бяха известни още през януари 2021 г.

Това е разкрито в доклада за неклинична оценка на BNT162b, извършена от Австралийската администрация за терапевтични стоки (TGA), но въпреки това знание, регулаторът продължава да одобрява временно ваксината Pfizer-BioNTech Ковид-19 за употреба в Австралия до края на същия месец.

Важно е да се подчертае, че производителите (BioNTech и Pfizer) никога не са правили (и не са възнамерявали да правят) проучване за биоразпределение на действителната модифицирана мРНК, кодираща SARS-CoV-2 шип протеина. По някакъв начин регулаторните органи не са повдигнали възражения нито заради това, нито заради факта, че никога не са били направени изключително важни проучвания за безопасност. Извършеното единствено проучване за биоразпределение – проучване 185350 върху плъхове Wistar Han, е за разпределението на липидни наночастици (съдържащи ALC-0315 и ALC-0159), кодиращи мРНК за луцифераза.

Подчертаните участъци в таблицата по-долу показват местата, където концентрацията на липидите се натрупва най-много след инжектиране на единична доза: яйчници, костен мозък, черен дроб и надбъбречни жлези.

Източник: Доклад на TGA за неклинична оценка на ваксината Comirnaty, BNT162b2 [мРНК] Ковид-19

Заслужава да се отбележи, че подобно на доклада за публична оценка на MHRA, в доклада на TGA също се посочва: „Не е известно дали BNT162b2 се отделя в човешкото мляко.“

Освен това в първоначалния доклад на MHRA за оценка на общественото здраве на ваксината Pfizer-BioNTech мРНК на страница 21 пише: „В контекста на доставката съгласно Регламент 174 се счита, че към настоящия момент не може да се предостави достатъчна увереност за безопасната употреба на ваксината при бременни жени.“

По-нататък в доклада категорично се посочва: „Жените, които кърмят, също не трябва да се ваксинират.“

Това съобщение по-долу обаче е добавено на много по-късна дата.

По някакъв начин това не спря здравните органи по света да насърчават ваксинацията с мРНК за бременни и кърмещи жени от пролетта на 2021 г., въпреки че регулаторните органи твърдят обратното.

Интересното е, че след моя доклад от 4 септември 2022 г. за противоречивите съвети между регулаторните и здравните органи, който първоначално беше публикуван в Trial Site News, MHRA направи следното съобщение на уебсайта на правителството на Обединеното кралство, на 5 септември.

Текст Изображение: Новинарска история
Няма промяна в съветите на MHRA относно безопасността и ефективността на Ковид-19 ваксини за бременни или кърмачки
Нашият съвет остава, че ваксините Ковид-19 са безопасни и ефективни по време на бременност и кърмене
От: Агенция за регулиране на лекарствата и здравните продукти
Публикувано на 5 септември 2022 г.
Наясно сме с неверни твърдения в социалните медии, че нашите съвети относно безопасността и ефективността на ваксините Ковид-19 по време на бременност или кърмене са се е променили.
Бихме искали да успокоим обществеността, че нашите съвети не са се променили. Продъжлаваме да твърдим, че ваксините Ковид-19 са безопасни и ефективни по време на бременност и кърмене и има значителни доказателства в подкрепа на това.

Проблеми с убеждението на авторите

Вървейки към неотдавнашното проучване на Hanna et al., авторите заявяват своето убеждение: „кърменето след ваксинация е безопасно„, което изглежда е формирано въз основа на това, че:

присъстват само следи и липсва ясна транслационна активност..

Въпреки това, за да се докаже, че „транслационната активност отсъства“, е използвана автоматизирана система Western Blot (вместо традиционната, правена на ръка) Western Blotting е метод, използван за идентифициране на специфични протеини. В EV на кърмата (показани от ленти 4-7) не е открит протеиновият шип, което означава, че ваксиналната мРНК в пробите от кърма не се транслира в протеиновия шип – което води до убеждението на авторите, че тя е безопасна.

Автоматичен капилярен Western blot (WES)

Това поражда безпокойство, като се имат предвид констатациите от моето задълбочено разследване на скандала #Blotgate по отношение на собствените автоматизирани Western Blots на Pfizer/BioNTech (които те имаха наглостта да представят за традиционни/автентични Western Blots), което включваше неопровержими доказателства за това, че данните са „копирани“ – т.е. измамни.

Неуспешната положителна контрола

„Като положителна контрола клетките HT-29 са третирани с мРНК-1273 [ваксина срещу мРНК на Moderna] в различни разреждания (1:104, 1:106 и 1:107)

В ленти 1-3 на горното изображение е изобразена положителната контрола, но в ленти 2-3 не се наблюдава наличие на протеиновия шип, което е неочаквано. Авторите отбелязват този факт: „Въпреки това положителните контролни проби, използвани в концентрации, подобни на тези на BM EVs, също не успяват да предизвикат експресия на S протеин. Необичайно е, че ваксиналният протеин на шипа отсъства в лентите на положителната контрола (2-3), което не вдъхва доверие във валидността на теста.

Многото ограничения на изследването

Авторите продължават да разкриват ограниченията на своето проучване:

Други ограничения включват потенциалното подценяване на концентрациите на мРНК поради различията в техниките на събиране на майките и условията на съхранение след самостоятелното събиране, което може да допринесе за разграждането на мРНК. Друго ограничение включва ограничения обем на БМ, предоставен от майките, което ограничава възможността за провеждане на по-нататъшни експерименти. Също така не проверихме възможното кумулативно излагане на мРНК на ваксината след честото кърмене при кърмачетата, което може да доведе до 150-200 мл/кг/ден БМ.

Силно обезпокоително е, че в проучването не е тествана възможната кумулативна експозиция на ваксинална мРНК при кърмачета, като се има предвид колко често се кърмят малките бебета.

Необходимостта от по-нататъшно проучване

Авторите посочват:

Въпреки че ваксинната мРНК изглежда транслационно неактивна, е необходимо допълнително проучване, за да се определи минималното количество мРНК, необходимо за предизвикване на имунен отговор при новородените.

Независимо от това, тъй като минималната доза мРНК на ваксината за предизвикване на имунна реакция при новородени <6 месеца не е известна, в диалога между кърмещата майка и нейния доставчик на здравни услуги трябва да се обсъдят съображенията за ползата/риска от кърменето през първите два дни след ваксинацията на майката.

Не е изследвано възможното преминаване на мРНК на ваксината в кърмата (КМ), което да доведе до експозиция на новороденото. Трябва да се отбележи, че Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) не препоръчват ваксинация с Ковид-19 при кърмачета на възраст < 6 месеца поради липсата на проучвания за безопасност и възможното взаимодействие с други рутинни ваксинации в тази възрастова група.

Опустошителните вреди за кърмените бебета от собствените данни на Pfizer/BioNTech!

Това ме води до тревожните открития, открити след анализ на периодичните актуализирани доклади за безопасност на Pfizer за Европейската агенция по лекарствата (EMA), считано от януари 2021 г. Тази поредица от доклади е публикувана в списание Children’s Health Defense, Europe.

Текст Изображение: Случаи на кърмене на бебета
Важно е да се отбележи, че при по-нататъшното разглеждане на PSUR № 1, нещо изключително тревожно се показа на повърхността – докладвани са нежелани събития за кърмени бебета, косвено изложени на инжекцията с мРНК на Pfizer-BioNTech от ваксинираните им майки. Снимката на екрана по-долу е взета от страница 165 от PSUR #1.
© Критерии за търсене: HLT Кръвоизливи в централната нервна система и мозъчно-съдови инциденти; мозъчно-съдова венозна и синусова тромбоза (първичен път).
При прегледа 2 случая на ПМ бяха определени като непричинени и не са включени в обсъждането, тъй като тези 2 случая са включвали бебета, които са били непреки! поставени на BNT162b2 (трансмамарен път).
Фактът, че 2 случая от постмаркетинговите данни (ПМ) са включвали бебета, които са били непряко изложени на въздействието на мРНК ваксината на Pfizer-BioNTech (BNT162b2) по трансмарчен път (чрез кърмата) и вследствие на това са получили инсулт (кръвоизливи в централната нервна система и мозъчно-съдови инциденти), е шокиращ.
След това, на страница 149 (скрийншот по-долу), са регистрирани още 3 случая на бебета, страдащи от неврологични нежелани събития, например конвулсии, от непряко излагане на ваксината чрез кърмата на ваксинираните им майки.
16.3.3.1.10. Неврологични AESI (вкл. демиелинизация)
Критерии за търсене: SMQ Конвулсии (тесни и широки) ИЛИ SMQ Демиелинизация (тесни и широки) ИЛИ PTs Атаксия; катаплексия; енцефалопатия; фибромиалгия; Менингит; Асептичен менингит; Периферна невропатия; Повишено вътречерепно налягане; Полиневропатия.
При прегледа 3 случая на ПМ бяха определени като непричиняващи и не са включени в обсъждането, тъй като тези 3 случая са свързани с бебета, които са били непряко изложени на BNT 162b2 (трансмамарен път).

Извлечение от: Последната бомбастична порция унищожителни данни на ЕМА потвърждава техния провал: PSUR #3, случаите на бременност и кърмене, доклад

Дълбоко шокиращо е, че Pfizer дори не е включил случаите на кърмени бебета в „обсъждането“, тъй като те са били счетени за „непричиняващи“ поради непряка експозиция „на BNT162B2 (транс-мамарен път)“ и регулаторът, EMA, е одобрил това решение.

В допълнение, документът на Pfizer за кумулативен преглед на бременността и кърменето, разкрива още по-ужасяващи случаи на вреди за кърмачета, изложени на ваксината чрез кърмата.

Бях един от първите журналисти, които откриха този документ от ежемесечното изхвърляне на данни от документите на Pfizer. Докладът ми беше публикуван в Trial Site News на 22 април 2023 г. Снимката на екрана по-долу е взета от оригиналния ми доклад.

Текст Изображение: Случаите на лактация
41 (~20%) от 215-те случая на кърмене съобщават за нежелани събития при кърмачета, непряко изложени на ваксината по трансмамарен път (чрез кърмата). Снимката на екрана по-долу показва обширен списък с нежелани събития, докладвани при кърмачета, вариращи от лицеви парализа, лимфаденопатия и замъглено зрение.

Източник: Кумулативният преглед на Pfizer за бременност и кърмене разкрива компрометиращи данни в Trial Site News

Можете да гледате как обсъждам тези констатации с Клейтън Морис в предаването Redacted.

Първоначално публикувано от Sonia Elijah investigates, 23 септември 2023 г

Suggest a correction

Подобни статии