|

Η νέα κυβέρνηση της Σουηδίας επιθυμεί τη διατήρηση του δικαιώματος πληρωμής με μετρητά

Πηγή: Häring, Geld und mehr, 22/01/2024

22. 01. 2024 | Η κατάργηση των μετρητών δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει, αλλά γίνεται με την υποστήριξη των κυβερνήσεων. Αν οι πολίτες δεν το επιθυμούν πλέον και εκλέξουν ή απειλήσουν να εκλέξουν μια νέα κυβέρνηση, τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν αρκετά γρήγορα. Μετά την Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία και τη Νορβηγία, αυτό αποδεικνύεται τώρα και από τη Σουηδία, από όλες [τις χώρες], την πρωτοπόρο της κατάργησης των μετρητών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Tidningen Näringslivet στις 12 Ιανουαρίου 2024 με τίτλο: “Πρέπει να μπορείτε να πληρώνετε τα ψώνια σας με μετρητά”, η νέα συντηρητική κυβέρνηση της Σουηδίας θέλει να ενισχύσει τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά, ώστε όλοι να μπορούν να αγοράζουν στο μέλλον βασικά αγαθά.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Niklas Wykman: “Βασικά, πρόκειται για τη διασφάλιση ότι κανείς δεν αποκλείεται από τη δυνατότητα πληρωμής”.

Αυτό θα μπορούσε να αφορά τους ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν ψηφιακά, αλλά και τη διασφάλιση της δυνατότητας πληρωμών και κατά τη διάρκεια κρίσεων και πολέμων.

Η κυβέρνηση αναθέτει σε ειδικό εισηγητή να υποβάλει προτάσεις για πρωτοβουλίες που μπορούν να υποστηρίξουν τη δυνατότητα των ιδιωτών, των εταιρειών και των οργανισμών να πληρώνουν με μετρητά. Ο κύριος στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα πληρωμής με μετρητά για βασικά αγαθά όπως τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα.

Ο εισηγητής θα προσδιορίσει ποιες υπηρεσίες και προϊόντα και σε ποιες γεωγραφικές περιοχές τα μετρητά διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο, μεταξύ άλλων σε καταστάσεις κρίσης και πολέμου. Η έκθεση πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Υπήρξε μια ολόκληρη σειρά από τέτοιες ενθαρρυντικές πολιτικές ανατροπές τους τελευταίους μήνες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, η νέα κυβέρνηση αύξησε το όριο πληρωμών με μετρητά από 2.000 σε 5.000 ευρώ παρά την αντίθεση της Επιτροπής της ΕΕ και έθεσε τέλος σε διάφορα άλλα μέτρα κατά των μετρητών. Η Σλοβακία κατοχύρωσε στο σύνταγμά της το δικαίωμα πληρωμών με μετρητά και ο επικεφαλής της κυβέρνησης στην Αυστρία πρότεινε το ίδιο. Στη Νορβηγία, η κυβέρνηση αναλύει επί του παρόντος τα αποτελέσματα μιας διαβούλευσης σχετικά με το αν θα πρέπει να αυστηροποιηθεί η γεμάτη ασάφειες υποχρέωση αποδοχής μετρητών.

Η ΕΕ σχεδιάζει ένα όριο μετρητών στα 10.000 ευρώ. Υποθέτω ότι τα υφιστάμενα χαμηλότερα εθνικά όρια θα επιτραπεί να παραμείνουν σε ισχύ.

Διορθωτικό σημείωμα (23.1.): Διόρθωσα τον αριθμό για το αυξημένο όριο μετρητών στην Ιταλία από 2.000 σε 5.000 ευρώ και διευκρίνισα ότι η αυστηροποίηση της υποχρέωσης αποδοχής μετρητών στη Νορβηγία βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση.

Suggest a correction

Similar Posts