Καλώς ήρθατε στην κοινότητά μας!

Στόχος της συνάντησης είναι η αξιοποίηση δράσεων υποστήριξης που επικεντρώνονται στις ειδικές ανάγκες της Ευρώπης και ευκαιρίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση και ενίσχυση της ατομικής και εθνικής κυριαρχίας. Ανάκτηση της διαφάνειας. Εφαρμογή της λογοδοσίας. Αποκατάσταση και διατήρηση της ακεραιότητας των συμφωνιών και των συνταγμάτων για τα οποία αγωνίστηκαν τα έθνη και οι κοινωνίες μας σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας.

Η κοινότητά μας θα εμβαθύνει τη συζήτηση σχετικά με την υπεράσπιση, την προπαγάνδα και τον κρίσιμο ρόλο μας στην προστασία της υγείας των παιδιών μας. Ελάτε μαζί μας για να λάβετε και να μοιραστείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων από απλούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη!