Новото правителство на Швеция иска право на плащане в брой

Източник: Norbert Häring, Geld und mehr, 22/01/2024

22. 01. 2024 | Премахването на парите в брой не се случва, а се прави с подкрепата на правителствата. Ако гражданите не желаят повече това и изберат или заплашат да изберат ново правителство, нещата могат да се променят доста бързо. След Италия, Австрия, Словакия и Норвегия, сега това се демонстрира от Швеция, която е пионер в премахването на парите в брой.

Според репортаж във вестник Tidningen Näringslivet от 12 януари 2024 г., озаглавен: „Трябва да можете да плащате за хранителни стоки в брой“, новото консервативно шведско правителство иска да засили възможността за плащане в брой, така че в бъдеще всеки да може да купува стоки от първа необходимост.

Цитиран е министърът на финансите Никлас Викман: „По принцип става дума за това никой да не бъде изключен от възможността да плаща“.

Това може да се отнася за хората, които не могат или не искат да плащат дигитално, но също така и за осигуряване на възможност за плащане и по време на кризи и войни.

Правителството възлага на специален докладчик да представи предложения за инициативи, които могат да подкрепят възможността на частни лица, дружества и организации да плащат в брой. Основната цел е да се засили възможността за плащане в брой за стоки от първа необходимост като храна, гориво и лекарства.

Докладчикът ще определи кои услуги и продукти и в кои географски райони парите в брой играят особена роля, включително в кризисни ситуации и при война. Докладът трябва да бъде изготвен до 31 декември 2024 г.

През последните месеци имаше цяла поредица от подобни окуражаващи политически обрати. В Италия например новото правителство повиши лимита на плащанията в брой от 2000 на 5000 евро въпреки съпротивата на Комисията на ЕС и прекрати различни други мерки за борба с парите в брой. Словакия записа правото на плащане в брой в конституцията си, а ръководителят на правителството в Австрия предложи същото. В Норвегия правителството в момента анализира резултатите от консултация за това дали трябва да се затегне задължението за приемане на пари в брой, което има много пропуски.

ЕС планира да въведе лимит от 10 000 евро в брой. Предполагам, че съществуващите по-ниски национални лимити ще могат да останат в сила.

Коригираща бележка (23.1.): Коригирах цифрата за увеличения лимит за приемане на пари в брой в Италия от 2000 на 5000 евро и уточних, че затягането на изискването за приемане на пари в брой в Норвегия все още се преразглежда.

Suggest a correction

Подобни статии