|

Jitsuvax: Психологически бойни изкуства срещу хора, скептично настроени към иРНК ваксините

Корнелия Бетш, една от най-заетите психоманипулатори на ваксинационната институция и по времето на Ковида, член на експертния съвет на Корона, оглавява германския клон на проекта на ЕС, наречен Jitsuvax, заедно с лоялния си към правителството психологически екип от Ерфурт. Той изследва и разпространява психологически трикове, които лекарите да използват за преодоляване на колебанията при ваксиниране.

Името на проекта от пет държави, който се ръководи от Бристолския университет, произлиза от бойното изкуство джиу-джицу, което е и негова програма. Защото както в джиу-джицу, противникът трябва да бъде победен със собствената си сила и собствените си оръжия. Това само по себе си е съмнително на две нива.

От една страна, хората, които са скептично настроени към дадена ваксинация, например към експерименталните иРНК „ваксини“ срещу Ковид-19, и които изразяват това публично, биват обявявани и третирани като „противници“. Обикновено те са обвинявани в долни мотиви и нечестни средства, както и в това, че очевидно грешат. И в двата случая, и доколкото можах да видя, никъде не се прави изричен опит за разграничаване между „опоненти“ с подли мотиви, с които трябва да се води борба, и хора, които по основателни причини или по погрешка са скептични и се аргументират по съответния начин, но го правят без да използват нечестни похвати.

От друга страна, проектът последователно залага на психологическата манипулация, т.е. точно на това, в което обикновено се обвинява противниковата страна. Очевидно така се разбира принципът на джиу-джицу – да се победи противникът със собствените му оръжия.

Проектът, който ще се изпълнява от 2021 до 2025 г., се финансира от ЕС с 3,1 млн. евро.

Корнелия Бетш, психолог, професор по здравни комуникации и отговорник за немската част на проекта, използва съмнителни психологически открития, наред с други неща, за да пропагандира за общо задължително ваксиниране през 2022 г. с цел успокояване на обществото. Значителни части от правителството тогава действително искаха парламентът да вземе решение в полза на такъв мандат за ваксинация, но за щастие този натиск не успя, тъй като в Бундестага надделяха достатъчно остатъци от демократично благоприличие.


15.
11.2022 г. | Според петима германски социолози в есе, публикувано в списание Nature Human Behaviour, общата задължителна ваксинация би спомогнала за намаляване на поляризацията на обществото. Как стигат до това заключение? Това няма нищо общо с науката, а има много общо с пристрастия, трикове и академично откъсване от живота.

Начинът, по който работят, е описан от хората от Jitsuvax в първия им годишен доклад от май 2022 г. по следния начин:

В широкомащабно, междунационално проучване на Общо Практикуващи Лекари измерихме с кои антиваксинационни аргументи, открити в таксономията на JITSUVAX, лекарите трудно се справят. Успоредно с това събрахме данни от 1250 участници от Обединеното кралство, които посочиха кои аргументи обществеността намира за по-убедителни. Тези стъпки ни помогнаха да изберем аргументи, върху които да се съсредоточим.

Екипът изработи персонализирани опровержения за избраните антиваксинационни аргументи, които се представят като част от измислени сценарии на взаимодействие на общо практикуващият лекар с пациент или член на обществеността. Ще тестваме избраните опровержения в отделни експерименти с лекари и с представители на обществеността.

Учените, занимаващи се с манипулациите, разграничават единадесет проблематични лични нагласи като „корени“ на скептицизма към ваксинирането, включително вяра в конспирация, недоверие към авторитети, религиозна нагласа и настояване за автономност. За тях няма легитимни причини за скептицизъм към ваксините.

Така че, ако някой стигне до заключението да не ваксинира детето си срещу Ковида, защото е доказано, че ваксинацията не помага срещу заразяване и предаване на инфекции, и защото рискът от сериозни странични ефекти, поне за децата, е по-голям от риска от сериозно увреждане на здравето от Ковида, то причината трябва да се определи като един от единадесетте психични дефекта. Ясно е, че възможността властите да са допуснали грешка и препоръката за ваксиниране на деца и бебета да е била погрешна е изключена. За учените манипулатори истината е нещо гъвкаво, което винаги зависи от това какво казват властите в момента.

Финансовите интереси на производителите са без значение

Нека да разгледаме един пример за аргумент на скептиците, с който лекарите, занимаващи се с ваксиниране, срещат повече трудности. Аргументите са:

Информацията от компаниите за ваксините е мотивирана от финансови интереси

Като причина за този скептицизъм се посочва патологичното недоверие.

Трудностите произтичат от факта, че в аргумента има много неща. Размерът и честотата на санкциите, налагани на фармацевтичните компании за престъпна дейност, напомнят повече на мафията, отколкото на организации, на които човек би поверил здравето си безрезервно.

В рамките на пропагандираната от учените манипулатори „стратегия на категоричното опровержение“ това, което не може да бъде отречено, първо трябва да бъде признато, за да може след това да бъде вкарано в обобщение на по-голямо ниво и да бъде размито:


Понякога недоверието към авторитетите е оправдано. Някои хора например може да се притесняват от ваксините, защото фармацевтичната индустрия печели от тях. Фармацевтичната компания Pfizer например е спечелила 27 милиарда паунда от ваксината си Ковид към февруари 2022 г. Частните компании във всички отрасли имат интерес да печелят пари от своите продукти. Критичното поставяне под въпрос на мотивите на индустриите е важно.

Тогава аргументът се обръща срещу скептиците:

Печалбите не се ограничават само до фармацевтичните компании. Силен финансов мотив има и сред тези, които насърчават другите да не се ваксинират, тъй като те печелят от това, че карат хората да купуват техните алтернативни продукти.

За алтернативните продукти няма независими регулаторни органи, за разлика от ваксините, при които независими учени и неправителствени организации от цял свят оценяват тяхната безопасност и ефективност и не са под ръководството на никоя компания. Всъщност от тях се изисква да декларират публично всеки конфликт на интереси, включително получени финансови плащания.

Информацията, която тези независими експерти предоставят, служи като най-доброто налично ръководство за ваксините.

Затова Jitsuvax препоръчва лъжливо да се преструваме, че скептицизмът по отношение на определени ваксини и популяризирането на алтернативни продукти (които частно лице може да продава) попадат в една и съща категория. Очевидно е, че подобен сценарий се отнася само за незначителна част от обществените скептици по отношение на ваксините. Подкрепено от това фалшиво уравнение, всички скептици биват обвинявани, че имат „силни“ финансови интереси, което рядко е така. А когато това е така, тези финансови интереси са хиляди или милиони пъти по-слаби от тези на фармацевтичните компании. В най-добрия случай става въпрос за хиляди евро или долари, а не за милиарди.

Освен това се твърди, че здравните органи са безупречни и че няма институционализирана корупция, която може да се дължи на непрекъснатия обмен на кадри между регулаторните органи и фармацевтичните компании, през които високопоставени служители се движат напред-назад между двата свята. Освен това очевидно не се засяга фактът, че фармацевтичните компании искат да бъдат защитени от правителствата срещу искове за обезщетение и че одобренията са само за спешна употреба с освобождаване от всички обичайни отговорности. Фактът, че немският министър на здравеопазването Карл Лаутербах, на когото се предполага, че се доверяваме безусловно, многократно е твърдял невярно, че ваксинациите нямат странични ефекти, също не трябва да ни кара да се замисляме, както и фактът, че в миналото той е привличал негативно внимание към себе си с куртоазни проучвания за опасни лекарства. Но ако все пак ни накара да се замислим, ние сме смятани за патологично подозрителни.

И така, докато аргументът на скептиците за конфликта на интереси не се нуждае от психологически трикове и описва социална реалност, предложеният контрааргумент се основава на нечисти семантични и психологически трикове и само създава впечатление, че описва релевантни факти.

Човешкото тяло без лечебен потенциал

Многото нива на уебсайта на проекта са пълни с такива грубо изкривени и неверни представи. За да дадем само още един пример, учените, занимаващи се с манипулации, пишат напълно сериозно и без никакви уговорки следното:

„Някои хора отхвърлят ваксинацията въз основа на фалшивото убеждение, че организмът има „естествен лечебен потенциал“.

Човек трябва да е повече от ограничен, за да мисли сериозно, че организмът няма потенциал да се справя с болести или наранявания. В такъв случай човечеството едва ли щеше да успее да оцелее до изобретяването на уж единствените животоспасяващи ваксини. Авторите обаче приписват на тези, които мислят така разумно, всевъзможни умствени слабости или заболявания като причина за тяхното погрешно мислене.

Въз основа на сегашното състояние на познанието всеки, който разсъждава недогматично по този въпрос, едва ли може да отрече, че за големи групи от населението доверието в естествената способност на организма да се лекува е алтернатива на ваксинацията с ковида – алтернатива, която несъмнено заслужава да бъде разгледана или дори предпочетена. Ето защо лекарят би трябвало да признае това в дискусия относно информацията за ваксините, още повече когато пациентът изразява подобни опасения. Вместо това учените манипулатори около Бетш биха поискали от лекарите да пренебрегнат медицинската си отговорност и да отхвърлят вярата в лечебния потенциал на тялото като лъжеучение.

Рецидивист

Г-жа Бетш е съавтор и на крайно съмнително изследване, публикувано в Preprint през ноември 2021 г., според което кризата с ковидозата в Германия по това време се дължи предимно на неваксинираните – твърдение, охотно прегърнато от политиците и подкрепено с фалшифицирани статистически данни, което по-късно се оказва крайно невярно.

„Учените“, които се оставят да им се плаща от правителството, за да разработват нечисти психологически трикове, с които правителството да манипулира гражданите, са позор за науката. Те нанасят огромна вреда на демокрацията.

Още

Членовете на СЗО приемат резолюция относно манипулирането на общественото мнение
Намерете няколко езика на CHD Europe

Фарсът с цензурата на Berliner Zeitung: Страхът като инструмент за подреждане

СЗО съветва правителствата, които са изчерпали цялото си доверие, да наемат скрити рекламодатели

Федералният център за здравно образование (BZgA) зрелищно дезинформира за ваксинацията с Ковида

Финансираната от ЕС пропагандна мрежа Covinform опозорява себе си и двама германски учени

Suggest a correction

Подобни статии