Κοινοτητα

Η Κοινότητα είναι ο χώρος που θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε με τις αδελφές ψυχές που αναζητούσατε: αυτές που διαμορφώνουν το μέλλον της κοινωνίας μας στην Ευρώπη. Εδώ θα βρείτε τους υπερασπιστές, τους φορείς αλλαγής και όσους εργάζονται αποφασιστικά για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά μας.