Организацията на обединените нации се сблъсква със съпротивата на страните, които отказват да бъдат изтласкани

Организацията на обединените нации се сблъсква със съпротивата на страните, които отказват да бъдат изтласкани

Първоначално публикувано от Children’s Health Defense Africa Chapter „Независимо от това, действайки като Общо събрание на ООН, неговият 78-и председател Денис Франциск се опита нередовно и незаконно да одобри „историческа“, но понастоящем необвързваща политическа декларация относно пандемиите и други области, свързани със здравето, свободата на словото и националния суверенитет“. Международно известният професор по право Франсис…