Добре дошли в нашата общност!

Целта на срещата е да се подкрепят действия, насочени към специалните нужди и възможности на Европа, които целят възстановяване и укрепване на индивидуалния и националния суверенитет. Възстановяване на прозрачността. Въвеждане на отчетност. Възстановяване и поддържане на целостта на споразуменията и конституциите, за които са се борили нашите нации и общества в историята.

Нашата общност ще задълбочи разговора за застъпничеството, пропагандата и решаващата ни роля в опазването на здравето на нашите деца. Присъединете се към нас, за да получите и споделите полезни идеи за обучението и овластяването на общностите от най-ниско ниво в цяла Европа!