From below of various flags on flagpoles located in green park in front of entrance to the UN headquarters in Geneva

Организацията на обединените нации се сблъсква със съпротивата на страните, които отказват да бъдат изтласкани

Първоначално публикувано от Children’s Health Defense Africa Chapter

„Независимо от това, действайки като Общо събрание на ООН, неговият 78-и председател Денис Франциск се опита нередовно и незаконно да одобри „историческа“, но понастоящем необвързваща политическа декларация относно пандемиите и други области, свързани със здравето, свободата на словото и националния суверенитет“. Международно известният професор по право Франсис Бойл заяви: „Това е много опасно. Не можем да подценяваме значението му. То е като пръчка динамит, готова да бъде взривена“.

Организацията на обединените нации е изправена пред един от най-тежките скандали в противоречивата си история, предизвикан от наглата ѝ склонност да се противопоставя на демократичните принципи и да не зачита националния суверенитет. Този път, предвид значителните обществено-политически събития, светът обръща внимание.

През втората половина на септември 2023 г. ООН проведе своята среща на върха за целите на устойчивото развитие и 78-ата си сесия на Общото събрание. На първо място в дневния ред на 19-ата и 20-ата й сесия беше, наред с другото, приемането на политическа декларация на високо равнище относно превенцията, готовността и реакцията при пандемии.

Декларацията трябваше да бъде приета по „процедурата на мълчанието„: Ако делегатът на дадена страна не възрази срещу декларацията, се счита, че той я приема изцяло. Тази процедура на мълчанието беше инструмент от ерата на Ковида, който изживя своята полезност и очевидно е опасна практика.

Тази декларация на ППРП е силно критикувана като текст, който е политически театър, без реални ангажименти, с изключение на обещанието за провеждане на нова среща на високо равнище през 2026 г. По време на сесията за коментари от страна на държавите членки много държавни глави крещящо отсъстваха.

Забележка: За по-лесно разбиране тази статия следва следния ред:
A. За какво става дума в дипломатическия скандал
B. За какво се отнася писмото на единадесет държави
C. Как реагираха ООН и СЗО?
D. Моят анализ и заключение

A. За какво е дипломатическият скандал?

Единадесет държави написаха убедително писмо, в което подробно описват дискриминационното отношение, незаконните процедури и заплахите за вето, налагащи принуда по критични точки от дневния ред на заседанията на високо равнище в 78-ата сесия на Общото събрание на ООН. Заседанията включват следното:

1. Политически форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие, 18 и 19 септември
2. Среща на високо равнище за превенция, готовност и реакция при пандемии, 20 септември
3. Среща на високо равнище относно универсалното здравно покритие, 21 септември
4. Среща на високо равнище относно борбата с туберкулозата, 22 септември

Сред тези държави, представени от делегати, има две от Африка: Беларус, Боливия, Куба, Корейската народнодемократична република, Еритрея, Ислямска република Иран, Никарагуа, Руската федерация, Сирийската арабска република, Венецуела и Зимбабве.

Един от ключовите въпроси, довели до бунта на тези единадесет държави, очевидно е, че по-ранните проекти (свързани с документите за здравеопазване и устойчиво развитие от Програмата до 2030 г.) са включвали формулировка, призоваваща държавите да се въздържат от „обнародване и прилагане на всякакви едностранни, икономически, финансови или търговски мерки, които не са в съответствие с международното право„. Не е изненадващо, че този параграф беше набързо премахнат от окончателните проекти и отваря вратата за санкции, които имат опустошително въздействие върху здравето и суверенитета.

Що се отнася до фундаменталния въпрос за консенсусните формулировки в документите, подпомагани от ООН, писмото на 11-те държави потвърждава подкрепата на Групата на 77-те и Китай, както и на Групата на приятелите в защита на Устава на ООН, състояща се от 19 държави, наред с други. Групата на 77-те е най-голямата междуправителствена организация на развиващите се страни в ООН, състояща се от 135 държави.

Председателят на Общото събрание на ООН 78 Денис Франсис с Адхеном Тедрос Гебрейзеус от СЗО

B. За какво се отнася критичното писмо на единадесет държави?

Писмото с дата 17 септември 2023 г. от три страници, адресирано до председателя на ОС на ООН Денис Франсис (Тринидад и Тобаго) и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш (Португалия), се противопоставя на едностранните принудителни мерки и други явни нарушения на правата на човека и международното право. Единадесетте държави се аргументираха (за по-голяма прегледност удебелените заглавия, курсивът, подчертаването, номерацията и бележките са мои):

 • ООН пренебрегва съгласието, липсва прозрачност и има незаконни едностранни принудителни мерки

1. За съжаление не е възможно да се намери политическо решение на сегашната безизходица, създадена не само поради липсата на воля от страна на някои развити държави да участват в истински и смислени преговори, за да има балансирани и приемливи за всички резултати, но и поради липсата на прозрачност и лошото управление на всички тези процеси от страна на екипа на Вашия предшественик.

2. Както Ви е известно, въпросът за отрицателното въздействие на едностранните принудителни мерки (ЕПС) е от екзистенциално значение за нашите народи. Една трета от световното население е засегнато от тези незаконни мерки. Съществуват многобройни доказателства, включително от източници на ООН, за тежките последици, причинени от UCMs, върху капацитета на целевите държави да постигнат устойчиво развитие и да постигнат по-нататъшен напредък в защитата на правото на здраве на съответното население. Независимо от тези факти, ние участвахме в преговорите по тези проекторезултати добросъвестно, в дух на компромис и конструктивен подход, за да постигнем консенсус.

3. От самото начало на тези процеси ние настояваме за необходимостта от включване на нашите опасения в тези важни политически документи въз основа на консенсусни формулировки, както е отразено в параграф 30 от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Това искане беше подкрепено от голям брой делегации, включително от Групата на 77-те и Китай, както и от Групата на приятелите в защита на Устава на ООН, наред с други.

 • ООН участва в нелоялни практики – включително налагане на вето, липса на включване, отсъствие на баланс и пренебрегване

4. Легитимните опасения на голям брой развиващи се страни бяха пренебрегнати. Ето защо наш дълг е да изразим силната си загриженост относно неприемливия начин, по който се разви тази ситуация, влизаща в явно противоречие с духа на многостранността и общата цел „да не се изоставя никой„.

5. На първо място, липсваше реално желание от страна на малка група развити държави да се включат в смислени преговори за намиране на компромиси, като се налагаха нелоялни практики, които претендират да наложат своеобразно „вето“ върху определени въпроси и дори се преструват, че не позволяват обсъждането им в рамките на междуправителствените преговори.

6. Второ, в някои случаи преговорите не бяха проведени по истински приобщаващ, справедлив и балансиран начин. Нашите делегации трябваше да станат свидетели на това как в някои случаи дори отделни делегации се съобразяваха в голяма степен със своите опасения, докато приоритетите на други, включително и нашите, бяха грубо пренебрегвани.

 • Тези държави също така възразиха срещу принудителния консенсус, побългаряването и игнорирането на многократното нарушаване на мълчанието

7. Например проектът за резултатите от Политическия форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие под егидата на Общото събрание – Срещата на върха за ЦУР, беше отворен отново с цел да се съобрази изключително с приоритетите на няколко делегации от развитите страни, докато в същия този процес и в трите (03) преговори, свързани със здравето, не беше направено нищо, за да се отразят и вземат предвид законните опасения на делегациите от развиващите се страни, които освен това многократно нарушаваха мълчанието, включително Групата на 77-те и Китай.

8. Трето, опитът да се игнорират официалните съобщения на делегациите от развиващите се страни, включително от Групата на 77-те и Китай, от името на нейните 134 държави-членки, в които се посочват сериозни резерви и възражения.

9. Четвърто, опитът за налагане на консенсус от страна на екипа на Вашия предшественик, а сега и от Вашата служба, когато е очевидно, че не е постигнат консенсус по нито един от тези процеси; както и липсата на прозрачност, приобщаване и ефективно използване на ограниченото време, с което разполагахме тогава, за намиране на компромиси.

 • Тези развиващи се страни заеха позиция срещу дискриминацията, извършвана чрез Организацията на обединените нации

10. Нашите делегации са убедени, че това не е начинът за водене на многостранни и междуправителствени преговори по въпроси от голямо значение за международната общност, особено за развиващите се страни. Ето защо бихме искали да заявим официално, че не одобряваме, нито приемаме тази практика и че тя не създава прецедент за работата на Организацията на обединените нации и нейното Общо събрание.

11. Това е особено важно, тъй като очакваме бъдещите процеси на преговори по основни въпроси, в които ще продължим да участваме с голяма решителност, гъвкавост и конструктивност.

 • Делегациите на единадесетте държави призовават за припомняне на характера и правния статут на заседанията на ООН

12. Нашите делегации биха искали също така да припомнят естеството и правния статут на заседанията, в рамките на които ще се проведат срещата на върха за ЦУР, срещата на високо равнище за превенция, готовност и реакция при пандемии, срещата на високо равнище за всеобщо здравно покритие и срещата на високо равнище за борба с туберкулозата.

13. Във връзка с Политическия форум на високо равнище (ПФВУ) за устойчиво развитие под егидата на Общото събрание, Срещата на върха за ЦУР и в съответствие с Резолюция 67/290 на Общото събрание, в параграф 9 от диспозитива ѝ, „всички заседания, свикани под егидата на Общото събрание, се провеждат съгласно процедурния правилник на основните комитети на Общото събрание, в зависимост от случая, освен ако в настоящата резолюция не е предвидено друго“.

14. Освен това в параграф 4 от същата резолюция ясно се посочва, че форумът „трябва да доведе до кратка политическа декларация, договорена в хода на преговорите, която да бъде представена за разглеждане от Асамблеята“.

15. Следователно очакваме на по-късен етап да се осъществи процес, при който Общото събрание официално ще разгледа приемането на проекта на политическа декларация съгласно глава XII от Процедурния правилник на Общото събрание.

16. По подобен начин резолюциите на Общото събрание 75/315, 77/274 и 77/275 ясно посочват, че политическите декларации от трите срещи на високо равнище, свързани със здравеопазването, следва „да бъдат представени от председателя на Общото събрание за приемане от Общото събрание“.

 • Единадесетте държави се противопоставят на всеки опит за официално приемане на проекти на заключителни документи и си запазват правото да предприемат допълнителни действия

17. В този смисъл нашите делегации се противопоставят на всеки опит да се претендира за официално приемане на някой от въпросните проекти на заключителни документи по време на заседанията, насрочени съответно за 18, 20, 21 и 22 септември 2023 г.

18. Освен това си запазваме правото да предприемем подходящи действия при официалното разглеждане на тези четири (04) проекта на заключителни документи през следващите седмици, след приключването на сегмента на високо равнище на 78-ата сесия на Общото събрание, когато всички те трябва да бъдат разгледани от Общото събрание в съответствие с неговия процедурен правилник.

19. В този дух и в интерес на прозрачността, с настоящото писмо отправяме молба към Вашите добри услуги за възможно най-бързото разпространение на настоящото писмо като официален документ на Общото събрание по точки 19 и 127 от дневния ред, озаглавени съответно „Устойчиво развитие“ и „Глобално здраве и външна политика“.

SPM: Писмото завършва.

ГС на ООН Гутериш и ГД на СЗО Тедрос на среща на СЗО

C. Какъв беше отговорът от страна на ръководството на ООН и Световната здравна организация?

– Явно пренебрегвайки официалното писмо до ООН, генералният директор на СЗО Адхеном Тедрос Гебрейесус заяви некоректно: „Както знаете, тази сутрин 193-те държави – членки на ООН, одобриха политическата декларация за превенция, готовност и реакция при пандемии. Декларацията е силен сигнал от страните, че те се ангажират да извлекат поуки от пандемията Ковид-19 и да укрепят защитата на света срещу пандемии.“

– Той продължи с почти заблуждаваща нечестност: „В одобрената днес декларация държавите членки показаха, че дори в това време на разделение и поляризация все още е възможно държавите да се обединят, за да постигнат съгласие за общ отговор на общите заплахи. Именно същия дух на сътрудничество призоваваме държавите да демонстрират, докато продължават преговорите по Споразумението за пандемиите и измененията на Международните здравни правила.“

– Показвайки съучастието си в нарушаването на международното право, той заяви: „Политическата декларация, одобрена от г-н Денис Франсис, председател на 78-ата сесия на Общото събрание на ООН, и резултат от преговорите под умелото ръководство на посланиците Гилад Ердан от Израел и Омар Хилале от Мароко, подчертава ключовата роля, която играе СЗО като „ръководен и координиращ орган в областта на международното здравеопазване„, и необходимостта от „по-нататъшен ангажимент за устойчиво финансиране, което да осигури адекватно и предвидимо финансиране на Световната здравна организация, което да ѝ позволи да разполага с необходимите ресурси за изпълнение на основните си функции.“

– Междувременно, необезпокояван от това, което делегатите на държавите членки съобщиха дни преди това, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви в послание, предадено от заместник-генералния секретар Амина Мохамед (Великобритания-Нигерия): “ Призовавам всички страни до Световната здравна асамблея през май следващата година да представят силно, всеобхватно споразумение за пандемията, насочено към справедливостта; както и изменения за укрепване на Международните здравни правила. Призовавам ви и да подкрепите Световната здравна организация, включително като спазите ангажимента за увеличаване на начислените вноски до половината от бюджета ѝ и подкрепите предложения инвестиционен кръг.

– Без да се интересува от дипломатическите последици и без да изпълнява задължението си да спазва международното право, Гутериш продължи да очертава три ключови приоритета: Първо, стимулиране на целите за устойчиво развитие (прочетете „робство на дълга“). На следващо място, противодействие на това, което той определя като дезинформация – което ще доведе до потискане на критичното мислене и свободата на словото. Трето, реагиране на сложни глобални сътресения чрез платформа на ООН за извънредни ситуациикоето ще направи националните правителства и волята на хората, на които те служат, без значение.

Франсис Бойл, доктор на юридическите науки, експерт по биологични оръжия и професор по международно право в Университета на Илинойс, който е изготвил Закона за борба с биологичните оръжия от 1989 г., заяви, че възраженията на 11-те държави би трябвало да „попречат тази декларация да бъде приета с консенсус и по този начин вероятно да стане част от международното обичайно право, каквото е намерението на тези, които стоят зад декларацията“. „Те не можаха да я прокарат през Общото събрание на ООН като резолюция за консенсус заради 11-те държави, които възразиха. Те се опитват да я извъртят и представят в невярна светлина, като карат председателя на ОС на ООН – а не ОС на ООН – да одобри декларацията.“

След като прочете тази статия, професор Бойл ми отговори: „Точно така! Това е голямо поражение за глобалистите. Международният съд е постановил, че някои видове резолюции на Общото събрание на ООН, приети с консенсус, могат да се превърнат в обичайно международно право, и юристите на глобалистите знаят това. Така че от моя гледна точка това, което се случи, е историческо поражение за глобалистите. Тедрос и СЗО се опитват да превърнат свинското ухо в копринена кесия. Всъщност това беше исторически провал. Глобалистите се опитаха и не успяха да постигнат приемане на декларацията си с консенсус от Общото събрание на ООН, като по този начин попречиха тя вероятно да се превърне в обичайно международно право, което те възнамеряваха да направят на първо място. Но те ще опитат отново.“

Той продължи: „Опасността тук е, че това е Декларация на държавни глави и правителствени ръководители, всеки от които може да обвърже своите държави по силата на международното право и всички заедно биха могли аргументирано да създадат обичайно международно право. Именно това са имали предвид съставителите на това изявление. Това е много опасно. Не можем да подценяваме значението му. То е като пръчка динамит, която е готова да бъде взривена. Всичко това е част от стратегията на глобалистите за създаване на световна тоталитарна медицинска и научна полицейска държава под прикритието на СЗО. Благодаря. След това, ако 11-те гласуват по този начин срещу нея, това ще попречи на приемането на тази Декларация с консенсус и по този начин вероятно ще стане част от обичайното международно право, което е намерението на тези, които стоят зад Декларацията.“

Финансиране на амбициите на наднационалните организации – 500 млрд. долара годишно – от националните бюджети или ресурсите на вашата страна

 • Около 2 млрд. долара вече са събрани за нов фонд за борба с пандемиите, управляван от Световната банка. Твърди се, че той е недостатъчен в сравнение със сумите, необходими, особено за обременените с дългове държави, за да се съобразят с очакванията на ООН и СЗО и да подобрят здравните си системи и да подготвят болниците, системите за наблюдение на данните и лабораторните съоръжения за посрещане на потенциалните нужди от пандемия.
 • Според заместник-генералния секретар на ООН Амина Мохамед е необходим пакет от „стимули за постигане на целите за устойчиво развитие“ в допълнение към „дълбоки“ реформи на международната финансова архитектура. „Много развиващи се страни потъват в дългове“, заяви Мохамед на срещата на високо равнище, като повтори мненията, изразени на срещата на върха на ООН за Целите за устойчиво развитие. Тя призова за дългосрочно финансиране в размер на поне 500 млрд. долара годишно като част от плана за възстановяване на Целите за устойчиво развитие (ЦУР).
 • Въпреки че Африка всъщност не е бедна, „днес Африка харчи повече за разходи по обслужване на дълга, отколкото за здравеопазване и образование. Нуждаем се от финансов тласък, за да могат държавите да инвестират в универсално, устойчиво здравеопазване; населението им има право на [достъп]. „Призоваваме страните да подкрепят стимула за увеличаване на достъпното дългосрочно финансиране с поне 500 млрд. долара годишно и да подкрепят разработването на ефективен механизъм за опрощаване на дългове, който да подкрепя плащания, отсрочвания, по-дълги срокове на кредитиране и по-ниски лихви за развиващите се страни, които са потънали в дългове – и да създадат фискално пространство, за да харчат за здравеопазване, на което хората имат право [да се ползват].“
 • Уини Бянима, изпълнителен директор на UNAIDS, е съгласна с това, като казва, че бъдещите реакции при пандемии трябва да се основават на споделяне на технологии, за да се улесни по-справедливият достъп до фармацевтични и други медицински продукти. Бянима също така изрази мнение, че много държави са лишени от възможността да инвестират адекватно в здравеопазване и готовност за пандемии, тъй като плащат дългове, които са по-големи от бюджетите им за здравеопазване.
 • Старши управляващият директор на Световната банка Аксел ван Тротсенбург приветства първата годишнина на пандемичния фонд, който е получил обещания от 133 държави на стойност 2 млрд. долара. Въпреки тази „много добра начална точка“ г-н Тротсенбург предупреди, че за готовността за пандемия трябва да бъдат отделени 10 млрд. долара и призова държавите-членки да осигурят необходимите средства.

D. Моят анализ

Според мен е точно да наречем това, което се случва под ръководството на ООН, дипломатическа измама и акт на агресия. Точна е и прогнозата, че Организацията на обединените нации ще бъде истинската сила, която ще движи амбициите на СЗО, или ще я замести:

Съвет за глобалните заплахи – още един инструмент на едно световно правителство

Критиците изразиха и опасения относно способността на СЗО, представляваща политически слаби здравни министерства, да контролира и прилага видовете строги, обвързващи ангажименти, които биха били необходими за ефективна реакция при пандемия. Тези опасения стоят в основата на стремежа форумите на ООН да се превърнат в платформи за дебати и решения относно пандемиите.

Привържениците на по-централизирани действия от страна на ООН предложиха създаването на независим механизъм за управление на пандемиите в кабинета на генералния секретар на ООН и/или на Съвет на ООН по глобалните заплахи, който да следи за изпълнението на всяко споразумение за пандемиите, одобрено от държавите членки на СЗО.

„Продължавам да вярвам, че действията на ниво държавни глави и правителства са крайно необходими, за да се прекъсне цикълът на паника и пренебрежение, който настъпва около пандемиите, и да се поддържа политическият импулс за готовност и реакция“, заяви Кларк, който призова за създаването на Съвет за глобалните заплахи към ООН. „И след това, що се отнася до отчетността, е необходим независим мониторинг на готовността на държавите, за да се гарантира взаимната ни увереност, спазване и отчетност по отношение на международните споразумения.“

Хуан Мануел Сантос, бивш президент на Колумбия и член на “ Старейшините“, смята, че ООН може да бъде по-добрият форум, тъй като „готовността за пандемии обхваща много повече от здравеопазването“. Сантос заяви на съпътстваща среща на ООН във вторник, организирана от Мрежата за действие срещу пандемиите (PAN), че ако преговорите за споразумението за пандемиите все още сазатънали в объркване“ до момента, в който Междуправителственият преговорен орган на СЗО (INB) се събере за седми път по-късно тази година, „някой трябва да каже: стига толкова, трябва да ги преместим обратно в Ню Йорк“.

Светът се приближава към „голям разрив„, предупреди генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, докато лидерите се събираха в Ню Йорк за #UNGA78. „Реформа или разрив“, каза той. Съгласен съм с формулировката му за голям разлом. Единният фронт, разработен от тези единадесет държави – заедно с още 154 държави, които също имат възражения срещу устройството, процесите и документите на ООН – има катаклизмични последици за ООН – твърде дълго време добре смазано прикритие за корпоративен колониализъм и насилствено поддържане на мира.

Напомням си и за новаторската позиция, която 47-те африкански държави заеха на 75-ата Световна здравна асамблея на Световната здравна организация миналата година, където възразиха срещу спорните изменения на Международния здравен регламент с мотива, че те са прибързани и че застрашават националния суверенитет. СЗО, неубедително, често отрича съществуването на подобна заплаха.

На Общото събрание на ООН 78 поне двама председатели направиха убедителни изявления, които намирам за подходящи за сеизмичната промяна:

Президентът на Алжир, Абделмаджид Теббун, призова за реформи и прозрачност в органите на ООН, особено при реформирането на Съвета за сигурност. „Всяко усилие за укрепване на съвместните международни действия ни принуждава да отговорим на постоянните призиви за укрепване на многостранната система чрез реформиране на основните органи на нашата организация, за да ги направим по-прозрачни и да осигурим необходимия баланс между основните органи и да осигурим справедливо географско разпределение. Това трябва да бъде абсолютен приоритет за международната общност, за да се намери консенсус.“

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня призова за реформи, които да укрепят ООН и да засилят способността ѝ да реагира на глобални кризи. „Липсата на осезаеми резултати, неефективността, която се възприема в многостранните институции, и трудностите при ефективното решаване на глобалните проблеми доведоха до разочарование и засилиха усещането, че националните интереси трябва да надделеят над многостранното сътрудничество“, заяви той от трибуната.

Ексклузивна статия, написана през юли 2023 г., която можете да прочетете и споделите тук

 • Санкциите на ООН: нехуманни едностранни принудителни мерки, които оказват влияние върху здравето, свободата и суверенитета

Сеизмичните промени в геополитиката карат т.нар. страни с ниски и средни доходи (LMICS) или развиващите се страни (EMDC) да обмислят възможностите си за сътрудничество на национално, регионално и междурегионално равнище. Страните с бързоразвиващи се икономики представляват 80 % от световното население, докато милиардерите притежават повече богатство от мнозинството от своите съграждани, а корпорациите могат да притежават повече от БВП на страните.

Заплахата от санкции по линия на ООН, повлияна от Световната здравна организация, както е описано подробно в статията ми от юли, е една от тези страни, които имат жив опит и чийто общ фактор на страх изглежда отслабва, за което свидетелстват многобройните бунтове.

В последния доклад на специалния докладчик относно отрицателното въздействие на едностранните принудителни мерки върху упражняването на правата на човека ясно се казва: „Едностранните санкции и прекомерното им спазване оказват отрицателно въздействие върху изпълнението на всички аспекти на правото на здраве на всички хора в страните, подложени на санкции, включително достъпа до адекватни лекарства, здравни заведения, медицинско оборудване, достъп до квалифицирана медицинска помощ, превенция и контрол на заболяванията, недостиг на здравни специалисти, достъп до здравни заведения, обучение и достъп до съвременни научни знания, технологии, изследвания, обмен на добри практики.“

ООН и СЗО са отишли твърде далеч в дяволските си опити да изградят единно световно правителство. Очаквам през следващите седмици и месеци все повече държави да се присъединят към тази коалиция и да се запитат защо трябва да останат членове на ООН и Световната здравна организация. Те ще получат все по-голяма подкрепа от своите народи, които отчаяно искат да избегнат по-нататъшно унижение, дискриминация, изключване, санкции, блокиране, цензура, принудителни ваксини, цифрови идентификатори, CBDC и заличаване на суверенитета, който ценим.

Първоначално публикувано от Children’s Health Defense Africa Chapter

Suggest a correction

Подобни статии