| | | |

Ръководителят на ЕМА бе разпитан в Европейския парламент във връзка с унищожителните данни от първия доклад на ЕС за безопасността на ваксината на Pfizer/BioNTech

На 27 март 2023 г. се проведе тричасово заседание на Специалната комисия относно пандемията от COVID-19 в Европейския парламент.

Последното запомнящо се заседание беше, когато Джанин Смолс, президент на Pfizer за международните развити пазари, „работещ със скоростта на науката“ (която говори от името на главния изпълнителен директор на компанията Алберт Бурла, тъй като той не се яви), беше разпитана обстойно от някои членове на ЕП. Този път беше ред на Емър Кук (бивш лобист на големите фармацевтични компании, понастоящем изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)) да бъде подложен на обстоен разпит.

Мишел Ривази, член на ЕП и заместник-председател на Специалната комисия относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето, изнесе данни от трибуната на парламента във връзка с нежеланите реакции вследствие на приема на ваксината срещу COVID-19, като кулминацията беше основният въпрос, насочен към г-жа Кук и нейната агенция:

Как ЕМА е достигнала до заключението, че профилът на безопасност на ваксината е благоприятен, отчитайки тревожните данни, открити в първия доклад на ЕС за безопасността на ваксината на Pfizer/BioNTech?

Туйт на авторката Соня Илайджа: „Вчера Мишел Ривази, член на ЕП, зададе критично важен въпрос до директора на ЕМА Емър Кук – как ЕМА достигна до заключението, че иРНК ваксината на Pfizer-BioNtech е показала благоприятен профил на безопасност, при условие, че първият доклад на ЕС относно безопасността на ваксината от 2021 г. е съдържал толкова тревожни данни.“

От офиса на Ривази ме информираха, че въпросите ѝ към ръководителя на ЕМА са били изготвени въз основа на моя анализ (публикуван за първи път в Children’s Health Defense Europe) на сензационния доклад на ЕС, който съдържа тревожни данни, докладвани през първите 6 месеца на 2021 г.

По-долу следва моят преглед на притеснителните данни, съдържащи се в доклада от 286 страници.

  • 327 827 докладвани случая (физически лица), включващи 1 172 887 събития (нежелания събития)
  • Съобщават са три пъти повече случаи при жените, отколкото при мъжете
  • Най-голям брой докладвани случаи във възрастовата група между 31-50 години
  • Една трета от всички докладвани случая са класифицирани като сериозни
  • 44% от докладваните случаи са класифицирани с неизвестен или неразрешен резултат
  • 84% от докладваните случаи не са имали история на съпътстващи заболявания
  • 5115 настъпили смъртни случая след прилагане на ваксина
  • 46% от случаите с фатален изход са настъпили при хора без съпътстващи заболявания

Ривази направи уточнението, че е подчертала тревожните данни за изхода при бременност в клиничните изпитвания, посочени в моя анализ. През 6-месечния период на докладване са регистрирани 26 тревожни резултата на бременност при 149 уникални случая на бременност. От тези 26 случая 15 са завършили със спонтанен аборт, а 5 от случаите са завършили с раждане на живо дете с вродени аномалии.

В пренебрежителния си отговор Кук заявява:

„Прегледахме няколко проучвания на 65 000 бременни жени на различни етапи от бременността и не забелязахме риск при бременните жени.“

Забележката ѝ се основава на съобщението за медиите EMA от началото на 2022 г.:

„Работната група проведе подробен преглед на няколко проучвания, включващи около 65 000 бременни жени на различни етапи от бременността. Прегледът не откри никакви признаци за повишен риск от усложнения на бременността, спонтанни аборти, преждевременни раждания или нежелани ефекти при неродените бебета след ваксинация с иРНК ваксина срещу COVID-19. Въпреки някои ограничения в данните, резултатите изглеждат последователни във всички проучвания, разглеждащи тези резултати.

Първо, ако е прочела някое от проучванията, на които се позовава ЕМА, Кук би трябвало да е наясно, че едва на малка част от тези 65 000 жени действително е поставена ваксината срещу COVID-19, така че коментарът ѝ е подвеждащ. Освен това проучванията са имали много ограничения, а в някои случаи няколко автори са декларирали значителни конфликти на интереси. Например в проучването на Липкайнд и др. г-жа Хедър Липкайнд е член на Съвета на Pfizer за наблюдение на безопасността на данните на ваксината срещу COVID-19 при бременност. Кимбърли Веско обяви, че получава институционална подкрепа от Pfizer. Кендис Фулър разкри, че получава институционално финансиране на изследвания от Pfizer и Johnson & Johnson. Веско и Липкайнд са автори и на проучването на Kharbanda et al., на което се позовава EMA, заедно с друг автор, Алисън Нейлуей, която съобщава, че получава финансиране от Pfizer за несвързано научно изследване.

Общо ограничение, което имат много от проучванията, е фактът, че на повечето бременни жени е поставена ваксина срещу COVID-19 през третия триместър. Това е объркващ фактор, тъй като 80% от спонтанните аборти се отчитат през първото тримесечие. В проучването на Lipkind et al. само 1,7% от жените са били в първия триместър в сравнение с 61,8% в третия.

Освен това в раздела за ограниченията на проучването на Shimabukuro et al авторите посочват:

„Ние също така не знаем общия брой дози на ваксините срещу Covid-19, приложени на бременните лица, което допълнително ограничава способността ни да оценим честотата на докладваните нежелани събития от данните на VAERS. Сред специфичните за бременността състояния, съобщени на VAERS след ваксинация срещу Covid-19, най-често срещан е спонтанният аборт. Тези данни са сходни до наблюдаваните по време на пандемията от грип A (H1N1) през 2009 г. след въвеждането на инактивираната противогрипна ваксина 2009 H1N1, когато спонтанният аборт е бил най-честото нежелано събитие, докладвано от бременни лица, получили тази ваксина.“

В публикация на д-р Ах Кан Сайед (псевдоним) е поместен критичен анализ на някои от тези проучвания по време на бременност. Нещо повече, в последвалия материал от блога на Аркмедик е разгледано подробно тревожно разкритие: а именно, че процентът на спонтанните аборти при здравото население всъщност е около 5-6%. Въпреки това в продължение на години процентът на абортите е представян погрешно като 15-20%, за да може, когато се тестват нови лекарства по време на бременност, удвояването на процента на абортите на практика да бъде прикрито.

Изготвих подробен доклад и за Trial Site News, озаглавен: „На какво основание бременните жени се насърчават да приемат ваксината на Pfizer?“ Последващият доклад може да бъде прочетен тук.

Изявлението на Емър Кук, че „не сме забелязали риск за бременните жени“, когато спонтанният аборт е често срещано нежелано събитие, специфично за бременността след ваксинация срещу COVID-19, наблюдавано в множество системи за наблюдение, е шамар за тези, които са претърпели спонтанен аборт или раждане на мъртвородено дете в резултат на ваксинацията. Към 17 март 2023 г., по данни на VAERS са докладвани 4955 спонтанни аборта след ваксинация с COVID-19.

По време на дългата сесия Емър Кук цитира, че ваксините срещу COVID-19 са „безопасни и ефикасни“ и че „ние разгледахме критично данните“ и „решенията ни се основават на експертна оценка“. Тя все пак каза една истина – „ЕМА разчита на хонорари от частната индустрия“ – същата индустрия, която се предполага, че регулира.

Преминавайки към годишния доклад на базата данни EudraVigilance za 2022 г за Европейския парламент, със сигурност в качеството си на изпълнителен директор на ЕМА Кук би трябвало да е наясно, че

„Голяма част от докладите са свързани с ваксините срещу COVID-19, на които се падат 39% (1 140 583) от всички доклади за безопасност относно отделни случаи и 61% (885 216) от доклади за безопасност относно отделни случаи с произход от ЕИП.

Със сигурност тя би трябвало да знае, че „докладването в EudraVigilance през 2021 г. е било най-високият годишен общ брой, регистриран някога, което се дължи главно на докладите за ваксината срещу COVID-19.

Със сигурност Кук трябва да е прочела първия в историята на ЕС изключително важен Периодичен актуализиран доклад за безопасност (PSUR), съдържащ огромен обем тревожни данни. Тогава как така в качеството си на ръководител на агенцията тя е позволила на ЕМА да заключи в доклада, че профилът на безопасност на иРНК ваксината на Pfizer-BioNTech „остава благоприятен“? Докладът е публикуван през лятото на 2021 г. (но не е направен публично достояние до неотдавнашното искане съгласно Закона за свободата на информацията). Това щеше да бъде решаващ момент за ЕМА да спре програмата за експериментална иРНК ваксина, но се случи точно обратното – агенцията просто я разпространи сред все по-млади възрастови групи и насърчи използването ѝ при бременни и кърмещи жени.

Това поражда въпроса: Кук просто невежа ли е или е умишлено невежа?

Първоначално публикувано в Substack: Соня Илайджа разследва.

Suggest a correction

Подобни статии