| | |

Проучване Заключи: Живакът вече може да бъде обявен като „Причина За Аутизъм“

Проучване, публикувано в Pediatric Health Medicine and Therapeutics , стига до заключението, че има „значителна връзка между концентрацията на живак и аутизма. По този начин концентрацията на живак може да бъде посочена като патогенна причина (причиняваща заболяване) за аутизма“

Проучването установява също така наличието на значителни количества олово в мозъците на хората с аутизъм.

Както се обяснява в проучването:

В това проучване, търсейки в базите данни Scopus, PubMed и Science Direct, бяха събрани 18 статии, проведени в различни държави от 1982 до 2019 г. Хетерогенността на проучванията беше изследвана с помощта на индекса I2. Данните бяха анализирани с помощта на софтуерните продукти R и STATA.

В тези 18 проучвания са изследвани 1797 пациенти (981 случая и 816 контроли) на възраст от 2 до 16 години. Оценена е концентрацията на пробите (кръв, коса и нокти) за двете групи – на случаите и на контролните групи. Не е установена значима връзка между концентрацията на мед и аутизма (SMD (95 I): 0,02 (- 1,16,1,20); I2=97,7%; P=0,972); има значима връзка между концентрацията на живак и аутизма (SMD (95 I): 1.96 (0,56,3,35); I2=98,6 %; P=0,006); има и значителна връзка между концентрацията на олово и аутизма (SMD (95 I): 2,81 (1,64,3,98); I2=97,8 %; P=0,000).

Това е доста значима констатация и допълва други големи проучвания, направени преди това. В метаанализ от 2013 г., публикуван в списание Bio Med Research International, се установява, че:

Проучванията, на които CDC се опира и върху които упражнява известно ниво на контрол, съобщават, че няма повишен риск от аутизъм от излагане на органичен Hg (тимерозал е консервант, на основата на живак) във ваксините, а някои от тези проучвания дори съобщават, че излагането на тимерозал изглежда намалява риска от аутизъм. Тези шест проучвания са в рязък контраст с изследванията, проведени от независими изследователи през последните 75 години, които постоянно установяват, че тимерозал е вреден. Както беше споменато в раздела „Въведение“, много изследвания, проведени от независими изследователи, са установили, че тимерозал е свързан с нарушения в неврологичното развитие. Като се има предвид, че има много проучвания, проведени от независими изследователи, които показват връзка между тимеросала и нарушенията в неврологичното развитие, резултатите от шестте проучвания, разгледани в настоящия преглед, особено тези, които показват защитните ефекти на тимеросала, следва да поставят под въпрос валидността на методологията, използвана в проучванията.

В природата токсичните метали обикновено са свързани с други елементи, а не присъстват в чист вид. С появата на широкомащабни промишлени процеси за извличане на метали от естествено срещащи се съединения обаче хората изпуснаха духа от бутилката, допринасяйки значително за разпространението на живак, алуминий и други тежки метали в околната среда. Когато се освободят от полузащитната зона на природата, тези „неизменно токсични“ метали нанасят поражения на живите системи, включително на хората, животните и растенията.

Съвременните учени от десетилетия събират доказателства за токсичността на живака, като през последните години все по-голямо внимание се отделя на връзката на метала с нарушенията в нервното развитие, включително разстройството от аутистичния спектър (РСА). Предлагаме ви обзорна статия в мултидисциплинарното списание Environmental Research, която също обединява значителен обем литература с цел да обобщи настоящите изследвания и новите тенденции в живачната токсикология.

По-долу е видео от Университета в Калгари, което показва как живакът уврежда мозъка.

Отново, живакът не е единственият проблем.

В статия, публикувана през 2018 г., са открити високи количества алуминий в мозъчната тъкан на хора с аутизъм. Този конкретен документ вече е изтеглен повече от 1 милион пъти. Изследването е проведено от д-р Кристофър Ексли, смятан за един от водещите световни експерти по токсикология на алуминия. Той е разгледал повече от 100 мозъка и съдържанието на алуминий при хората с аутизъм е значително по-голямо в сравнение с „нормалните“ мозъци.

Наскоро той и екип от учени от множество държави публикуваха статия в Journal of Trace Elements in Medicine and Biology , озаглавена „Ролята на алуминиевите адюванти във ваксините повдига въпроси, които заслужават независима, строга и честна наука

В публикацията си те представят доказателства за позицията си, че,

„безопасността на адювантите във ваксините на основата на алуминий, както и на всеки фактор от околната среда, който представлява риск от невротоксичност и на който е изложено малкото дете, трябва да бъде сериозно оценена без по-нататъшно отлагане, особено в момент, когато CDC обявява все още нарастващо разпространение на разстройствата от аутистичния спектър – 1 на 54 деца в САЩ.“

Можете да прочетете повече подробности за алуминия и ваксините тук.

Някои хора, диагностицирани с аутизъм, може да са надарени, това е широк спектър, а други може да са претърпели действителни мозъчни увреждания и други промени, дължащи се на фактори на околната среда. Дълго време се смяташе, че аутизмът се дължи предимно на генетични фактори, но науката и нарастващото разпространение на аутизма показаха, че тежките метали, хербицидите, пестицидите и др. трябва да бъдат силно обмислени и допълнително проучени.

Защо човечеството живее по начин, който силно замърсява околната среда? Дали здравеопазването наистина е грижа за здравето, или печалбата е на първо място? Какво е влиянието на фармацевтичната индустрия върху медицинската политика и медицинското образование? Трябва ли това да ни накара да внимаваме откъде получаваме информация за здравето си, тъй като често има конфликт на интереси?

Първоначално публикувано в The Pulse.

Suggest a correction

Подобни статии