| |

Ако Швеция е спечелила, защо раждаемостта в Швеция спада?

Днес сред дисидентите по отношение на политиката на Ковид-19 – или поне сред тези, които се разпространяват най-много по X – се казва, че „Швеция спечели“, а именно, че се противопостави на тенденцията и отказа да се блокира, като пое първоначалния удар от по-висока свръхсмъртност в началото на пандемията Ковид-19, но в крайна сметка беше възнаградена с по-ниска свръхсмъртност в официалния ход на пандемията като цяло.

Графики като тази по-долу, показваща Швеция с най-ниска свръхсмъртност в цяла Европа през периода на пандемията, са широко цитирани като привидно доказателство за тази победа на шведския подход „без локдаун“.

Но опозицията срещу мерките на Ковид е в зрелищна заблуда при цитирането на такива данни, тъй като ако Швеция наистина се е противопоставила на локдауна, тя в никакъв случай не се е противопоставила на масовата ваксинация. Както показва графиката на Statista по-долу, Швеция всъщност е имала едно от най-високите нива на ваксинация с Ковид-19 в Европа.

Ако класацията на ваксинациите не е съвсем огледален образ на класацията на смъртността, то все пак е поразително, че докато високоваксинационната Швеция има най-ниската свръхсмъртност в графиката на смъртността, то България, която има най-нисък процент на ваксинации, има най-висока свръхсмъртност.

Всъщност цялата горна част на таблицата за смъртност, т.е. държавите с най-висока смъртност, се състои от сравнително нисковаксинални източноевропейски държави. Следователно, ако се вярва на данните от първата графика, тя изглежда демонстрира не толкова, че „Швеция е победила“ – тъй като почти всички останали страни така или иначе са се затворили – а по-скоро, че ваксинацията с Ковида-19 е „победила“.

Тук може би си струва да се отбележи, че първата графика идва именно от Статистическия институт на Швеция – не съвсем неутрален източник в тази връзка – и е поръчана от шведския всекидневник Svenska Dagbladet за целите на интервю с Андерс Тегнел, архитекта на шведската реакция срещу Ковид-19.

При всички случаи обаче група шведски лекари дисиденти, известна като „Призивът на лекарите“ (The Doctors’ Appeal/Läkaruppropet ), оспорва новата ортодоксална теория за предполагаемата „победа“ на Швеция в отговора на Ковид, като обръща внимание на други данни, които изглеждат по друг начин, но не и като „победа“. Защото, ако смъртността в Швеция е останала относително стабилна, то в действителност шведската раждаемост е спаднала рязко.

Както може да се види на графиката по-долу, представена от групата Läkaruppropet, шведската раждаемост е под предходната 10-годишна тенденция вече не по-малко от 20 месеца, а недостигът на шведска раждаемост се влошава прогресивно, като през април тази година достигна най-ниската си стойност от -15,5%, а по последни данни е почти -15%. Освен това лекарите от Läkaruppropet посочват, че спадът на раждаемостта в Швеция е започнал след въвеждането на ваксинацията с Ковид-19 сред жените в детеродна възраст.

Но тук има очевиден парадокс: Ако токсичността на ваксините Ковид-19 е имала такова голямо влияние върху раждаемостта, защо не е имала голямо влияние и върху смъртността?

Е, лекарите от Läkaruppropet предполагат, че е възможно да е така. Те отбелязват (тук), че свръхсмъртността в Швеция през 2022 г. е била втората по големина за последните 20 години и предполагат, че всъщност е щяла да бъде най-високата, ако не са били ятрогенните вреди, причинени от лечението, получено от уязвимите шведи, които са се заразили с Ковид-19 през 2020 г.

В известната графика „Швеция победи“, възпроизведена по-горе, се използва 3-годишната средна стойност (2017-2019 г.) отпреди пандемията като базова за изчисляване на свръхсмъртността. (За подробности относно методологията вижте публикацията на Бьорн Ломборг тук.) Като използваме същата базова линия и официалната шведска статистика тук, можем да изчислим, че Швеция е имала малко над 4% свръхсмъртност през 2022 г., в сравнение с малко над 1% през 2021 г.

Може би това е относителна победа в сравнение с някои други държави. Но за третата година от пандемията – по което време Швеция със сигурност би трябвало да се възползва от предимствата на стадния имунитет към Ковида-19, за който навремето говореше не кой да е, а Андерс Тегнел – е трудно да се разбере как това може да се разглежда като победа в абсолютно изражение.

Тази статия е публикувана първоначално от Brownstone Institute

Suggest a correction

Подобни статии