| | | |

Банките критикуват цифровото евро

Източник: www.TKP.at, Thomas Oysmüller

Изглежда, че и на банките им просветва: Цифровото евро в крайна сметка може да направи много финансови институции излишни

В разгара на подготвителната фаза за въвеждане на еврото в ЦБДЦК (Централизираната база данни за ценни книжа) германските банки започват да се защитават срещу паричния проект на ЕЦБ (Европейска централна банка). Германската банкова индустрия (DK) – която представлява интересите на германските финансови институции – е загрижена за собственото си съществуване. Във финансовата комисия на Бундестага председателят на спестовните каси поиска „лимит за държане“ от няколкостотин евро. Без горна граница, ако еврото на ЦБДЦК се превърне в „средство за съхранение на стойност“, т.е. използва се за спекулации или спестявания, има опасения за „стабилността на финансовия пазар“.

ЕЦБ вместо спестовна каса

Без горна граница ликвидността на някои финансови институции може да бъде застрашена, смятат от DK. Фундаменталните критици на ЦБДЦК отдавна предупреждават за това: ЦБДЦК би имала радикалната последица, че повечето малки и средни банки биха могли да изчезнат. Последната стъпка би била всеки гражданин да има сметка директно в централната банка, тъй като еврото в ЦБДЦК в крайна сметка винаги ще бъде свързано с ЕЦБ. Критиките на DK дадоха нов тласък на тези предупреждения.

В сряда вестник Handelsblatt съобщи:

Ако няма горна граница, Германската банкова индустрия (DK) – обединението по интереси на германските финансови институции – се опасява от голям отлив на депозити при определени обстоятелства. Това би могло да окаже отрицателно въздействие върху обхвата и разходите за кредитиране, твърди DK, тъй като ликвидността на някои банки може да спадне. Конкретните последици обаче ще зависят от бизнес модела на съответната банка.

Затова планираното цифрово евро трябва да остане ограничено до функцията си на платежно средство и „не трябва да може да се използва спекулативно като средство за съхранение на стойност“, предупреждава DK в неотдавнашно изявление. „За тази цел законодателят трябва да предвиди правно сигурен, нисък трицифрен лимит на държане и забрана на лихвите.“

DK също така критикува ЕЦБ за това, че играе „твърде важна роля в осъществяването на проекта“.

ЕЦБ (естествено) отхвърля тази критика. Цифровото евро няма да се използва като „инвестиция“, а като платежно средство – обяснява тя в неотдавнашна публикация. Определено ще има „лимит за държане“. Освен това кредитните салда „няма да носят лихва“. Възможността за отрицателни лихвени проценти обаче не се споменава. От техническа гледна точка просто би било възможно парите в сметката да носят отрицателна лихва и всеки ден да струват по-малко.

Или – според обяснението – чрез настоящото банково приложение, или чрез „нов портфейл за смартфони“. Не би било изненадващо, ако този портфейл бъде интегриран в електронната идентификация на ЕС. Поне такова е предположението на критиците, които искат да видят в ЦБДЦК последната стъпка към напълно прозрачни граждани.

Handelsblatt обяснява графика:„Все още обаче не е ясно дали цифровата валута на централната банка действително ще бъде въведена. Държавите членки на ЕС и Европейският парламент трябва да вземат решение по този въпрос. Ако те се съгласят, цифровата версия на еврото вероятно ще бъде въведена не по-рано от 2027 г.

Рони Гроб, главен редактор на Schweizer Monat, сподели актуална оценка за това в Kontrafunk. Въвеждането на еврото в ЦБДЦК е голяма работа, „най-вероятно ще се случи, когато има големи проблеми на финансовия пазар, които след това могат да бъдат решени с тези нови пари“.

Миналата седмица доклад на TKP предизвика вълнение, когато съобщи за неотдавнашен документ на германското министерство на вътрешните работи относно цифровото евро. В него ясно се посочваше, че еврото на ЦБДЦК може да бъде програмирано за конкретна цел, наред с други неща. Рони Гроб също говори за тези аспекти в последното си интервю. Заключението на Гроб: „ЦБДЦК са пари за пълно наблюдение, при които всичко е възможно.

Снимка David_SMC / pixabay

Suggest a correction

Подобни статии