| | |

Τα αναπτυξιακά ορόσημα των μικρών παιδιών μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, σύμφωνα με μελέτη

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη διαπίστωσε σημαντική μείωση στην επικοινωνία, την επίλυση προβλημάτων και τις προσωπικές-κοινωνικές δεξιότητες μεταξύ των παιδιών ηλικίας έως 5 ετών.

Πηγή: The Epoch Times, Megan Redshaw, J.D.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από ερευνητές του Johns Hopkins διαπίστωσε μέτριες μειώσεις στα αναπτυξιακά ορόσημα μεταξύ των μικρών παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 22 Απριλίου στην επιθεώρηση JAMA Pediatrics ανέλυσε δεδομένα από περισσότερα από 50.000 παιδιά, συμπεριλαμβανομένων βρεφών και παιδιών ηλικίας έως 5 ετών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πανδημία επηρέασε αρνητικά τα αναπτυξιακά τους ορόσημα σε πέντε τομείς. Οι τομείς αυτοί περιλάμβαναν τη γλώσσα και την επικοινωνία, την επίλυση προβλημάτων, τις αδρές κινητικές δεξιότητες, τις λεπτές κινητικές δεξιότητες και τις προσωπικές-κοινωνικές συμπεριφορές.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το Ερωτηματολόγιο Ηλικιών και Σταδίων (Ages and Stages Questionnaire – ASQ) της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής για να αξιολογήσουν την αναπτυξιακή πρόοδο των παιδιών ηλικίας 1 έως 66 μηνών. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, υπέβαλαν έξι ερωτήσεις σε κάθε έναν από τους πέντε βασικούς αναπτυξιακούς τομείς για να αξιολογήσουν την ανάπτυξη του παιδιού.

Κάθε ερώτηση που απαντήθηκε από τον φροντιστή αξιολογήθηκε ως “ναι”, “μερικές φορές” ή “όχι ακόμη” και ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αποκαλύψουν ανησυχίες ή προβληματισμούς σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού. Η βαθμολόγηση καθορίζει εάν ένα παιδί αναπτύσσεται τυπικά ή χρειάζεται παραπομπή για υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης.

Το δείγμα της μελέτης περιελάμβανε 29.277 παιδιά με ASQs μόνο κατά την προπανδημική περίοδο, 1.657 με ASQs κατά την προπανδημική περίοδο και την περίοδο διακοπής και 19.271 παιδιά με ASQs πριν και κατά την προπανδημική και την ενδοπανδημική περίοδο.

Αποτελέσματα της μελέτης

Η μελέτη διαπίστωσε σημαντικές ηλικιακές μειώσεις στους τομείς της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων και των προσωπικών-κοινωνικών τομέων από την προπανδημική έως την ενδοπανδημική περίοδο, με τις επικοινωνιακές δεξιότητες να προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία στους φροντιστές και τις αδρές κινητικές δεξιότητες να αποτελούν τη μικρότερη ανησυχία.

Οι βαθμολογίες επικοινωνίας μειώθηκαν κατά περίπου 3% και οι βαθμολογίες προσωπικής-κοινωνικής και επίλυσης προβλημάτων μειώθηκαν κατά περίπου 2%, γεγονός που θα είχε εθνικό αντίκτυπο περίπου 1.500 επιπλέον μηνιαίες παραπομπές για υπηρεσίες σε σχέση με την αρχική κατάσταση.

Οι βαθμολογίες της λεπτής και αδρής κινητικότητας παρέμειναν σταθερές μεταξύ της προ-πανδημίας και της ενδο-πανδημίας, αν και οι βαθμολογίες της αδρής κινητικότητας μειώθηκαν κατά την περίοδο της διακοπής σε σύγκριση με την περίοδο της προ-πανδημίας. Ενώ υπήρξαν παρόμοιες μειώσεις στις βαθμολογίες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των βρεφών, δεν υπήρξαν αλλαγές στις προσωπικές-κοινωνικές βαθμολογίες.

Παρά τα ευρήματα, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές στον αναπτυξιακό έλεγχο ήταν μόνο μέτριες και αποδείχθηκαν καθησυχαστικές βραχυπρόθεσμα, αλλά “μπορεί να επιβαρύνουν μια ήδη επιβαρυμένη υποδομή αναπτυξιακής παιδιατρικής συμπεριφοράς.”

Άλλες μελέτες δείχνουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του παιδιού

Αν και τα δεδομένα είναι περιορισμένα, άλλες μελέτες διαπίστωσαν ότι τα μικρά παιδιά επηρεάστηκαν αρνητικά από την αντιμετώπιση της πανδημίας και το κλείσιμο των χώρων που κανονικά θα επισκέπτονταν κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Σε μια μελέτη του Δεκεμβρίου 2023 που δημοσιεύθηκε στο JAMA Pediatrics, οι ερευνητές που χρησιμοποίησαν το ίδιο ASQ με την πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη στο ίδιο περιοδικό διαπίστωσαν ότι οι παράγοντες της κοινότητας, της οικογένειας και του παιδιού που επηρεάστηκαν από την πανδημία συνέβαλαν σε καθυστερήσεις στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, ιδίως κατά το πρώτο έτος της ζωής τους.

Σε μια προτυπωμένη μελέτη του Αυγούστου 2022 που δημοσιεύθηκε στο medRxiv, οι ερευνητές διαπίστωσαν μια “εντυπωσιακή μείωση” των γνωστικών επιδόσεων μεταξύ των βρεφών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Οι ερευνητές εξέτασαν τις γενικές παιδικές γνωστικές βαθμολογίες το 2020 και το 2021 και τις συνέκριναν με τις προ της πανδημίας βαθμολογίες των παιδιών που γεννήθηκαν το 2011 έως το 2019. Διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν στα μέσα του 2020 είχαν μέση μείωση 27 έως 37 μονάδες και σημαντικά μειωμένες λεκτικές, κινητικές και γενικές γνωστικές επιδόσεις σε σύγκριση με τα παιδιά που γεννήθηκαν πριν από την πανδημία.

“Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι ακόμη και χωρίς την απουσία άμεσης λοίμωξης από SARS-CoV-2 και ασθένειας COVID-19, οι περιβαλλοντικές αλλαγές που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 επηρεάζουν σημαντικά και αρνητικά την ανάπτυξη των βρεφών και των παιδιών”, έγραψαν οι συγγραφείς.

Σε ένα κύριο άρθρο τον Ιούνιο του 2023 στο Pediatric Research, οι ερευνητές δήλωσαν ότι η πανδημία COVID-19 είχε “σημαντικές έμμεσες επιπτώσεις” σε πολλούς τομείς της παιδικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής ετοιμότητας, του εκπαιδευτικού επιπέδου, των δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και της ψυχικής υγείας. Ειδικότερα, η γραφή ήταν μια λεπτή κινητική δεξιότητα που επηρεάστηκε αρνητικά, επειδή τα παιδιά είχαν λιγότερες ευκαιρίες να διαβάσουν και να γράψουν σε χαρτί.

Μια διερευνητική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2022 από το Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών διαπίστωσε ότι τα παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών είχαν λιγότερες πιθανότητες να ανταποκριθούν στα αναμενόμενα επίπεδα ανάπτυξης το 2021 από ό,τι πριν από την πανδημία, όταν τα ίδια παιδιά θα ήταν 3-4 ετών.

Τα στοιχεία της έρευνας που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης, στην οποία συμμετείχαν 94 σχολεία, 1.105 οικογένειες και 3.253 παιδιά, έδειξαν ότι οι γονείς και τα σχολεία θεωρούσαν ότι τα παιδιά μειονεκτούσαν στην κοινωνικοσυναισθηματική ευημερία, στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη, στον γραμματισμό και στις αριθμητικές δεξιότητες κατά την είσοδό τους στο σχολείο. Περισσότερα από τα μισά σχολεία ανέφεραν ότι τα παιδιά εξακολουθούσαν να χρειάζονται υποστήριξη στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν αύξηση των προβλημάτων συμπεριφοράς, όπως δάγκωμα, χτύπημα και αδυναμία να μοιραστούν μεταξύ των ίδιων παιδιών.

Suggest a correction

Similar Posts